lokakuu, 2022

31lok10:0015:30Metanoia konferenssi: Uusi alku - uudelleen luomisen dynamiikka 31.10.2022

Aika

(Maanantai) 10:00 - 15:30

Tapahtuman tiedot

Kuinka kohdata uusi alku? Miten huomata asioita, joita ennen ei ole ollut olemassa?

Metanoia konferenssi syventyy hahmottamaan ja tutkimaan, miten uusi alku syntyy. Kuinka kehittää kyvykkyyttä tukea uuden kehittymistä, joka voi olla radikaalistikin poikkeava totutusta. Konferenssi koostuu alustuksista, yhteisistä keskusteluista ja käytännöllisistä työpajoista.

Tule mukaan kuulemaan, oppimaan ja kehittämään taitojasi elää uuden äärellä.

Ohjelma

klo 10-11                      Konferenssin avaus ja yhteinen alustus

klo 11-12                      Rinnakkaiset työpajat/alustukset

klo 12-13                     Lounas

klo 13-14                    Rinnakkaiset työpajat/alustukset

klo 14 -14.30              Tauko

klo 14.30-15.30         Yhteenveto ja keskustelu

 

Alustukset ja työpajat

Is there an end to beginnings? Revalations and the Group

The talk seeks to interrogate the perpetual emergence in the nature of ”here and now” work in the Tavistock tradition as both profoundly spiritual and secular simultaneously.

Avauspuheenvuoro: Leslie B Brissett, JP, PhD, FRSA, FHM, Tavistoc Institute (online in english) Keskustelut fasilitoidaan suomeksi.

Uuden kuvittelemisen rakenteet 

Uuden kartoittaminen on herkistymistä yli olemassa olevien asioiden näkemiseen. Tulevaisuuden rakentamiseen kuuluu lisääntyvässä määrin organisaatioiden kyvykkyys kuvitella asioita uudella tavalla. Systeeminen kuvittelukyky yhdistää luovuuden ja järjestelmällisyyden. Organisaatioissa ja yhteisöissä tarvitaan infrastruktuuria, rakenteita, jotka mahdollistavat yhteisen kuvittelukyvyn ylläpitämisen. 

Työpajan alustus: Jukka-Pekka Heikkilä, PsM, organisaatiokonsultti Finod

Kuinka puhua uudesta? – uuden luominen tarvitsee uutta kieltä

Organisaatiot ovat kielellisesti tuotettujen merkityksen muodostama kokonaisuus.  

Organiaation uudistuminen on yhteydessä puhumisen tapoihin, siihen kuinka asioista puhutaan. Kun halutaan uutta, on löydettävä uusia ilmaisuja hahmottamaan tekemistä ja toimintaympäristöä uudella tavalla. Työpajassa keskitytään organisaation kieleen ja erityisesti metaforien kehittelyn. Työpaja tarjoaa menetelmällisen näkökulman organisaatiokielen uudistamiseen. 

Työpajan alustus: Risto Puutio, PsT, Organisaatioanalyytikko Finod

Miten koemme uudistumista yhdessä

Miten tunnistamme uutta? Miten integroimme uutta jo olemassa olevaan? Millaisia ajatuksia, tuntemuksia ja oloja -uusi- meissä herättää?

Työpajassa esitellään yhteisöllistä työskentelyä, joka tarjoaa mahdollisuuden uudistumiskokemusten koordinoitumiseen. Menetelmällä luodaan oppimisen tila, jossa analysoimme merkityksellisten tapahtumien rakentumista omakohtaisten kokemusten pohjalta. Pohdimme, miten uusien elementtien ja ajatusten integrointi tuttuun ja turvalliseen tapaan tehdä työtä, tulee mahdolliseksi. Lopuksi arvioimme yhdessä millaisin edellytyksin kehittäjät/ työnohjaajat ja konsultit voisivat käyttää tätä työskentelyä organisaatioiden uudistamistyössä.

Työpajan alustus: Marianne Tensing, Organisaatioanalyytikko Finod

Uuden alun dynamiikka – johtajan näkökulmasta

Johtaminen on luonteeltaan tulevaisuuteen suuntautuvaa, mitä uusi alku silloin merkitsee? Mikä on johtajan ja johtamistyön merkitys? Entä johtajan oman mielen maiseman vaikutus? Mikä mahdollistaa uuden alun muotoutumisen arjessa? Näihin haetaan vastauksia kolmen case-kertomuksen valossa.

Työpajan alustus: Terttu Malo, Organisaationalayytikko Finod

Mitä alku vaatii syntyäkseen?

Kompleksisuusteoriat puhuvat bifurkaatio- tai murtumapisteestä, hetkestä jolloin valinnat ovat mahdollisia ilman menneisyyden kaavoja.

Kun uusia alkuja kohtaa, ne on helppo tunnistaa.
Mutta, mitä pitää tapahtua ennen murtumapistettä? Mikä saa järjestyksen ja rutiinit hajoamaan? Miten tila uudelle syntyy?

Työpajan alustus: Atso Juote, organisaatioanalyytikko (Finod)

Paikka

Helsinki, Kamppi, Malminkatu 30

Hinta ja ilmoittautuminen

Konferenssiin osallistumisen hinta on 290€ + alv sisältäen lounaan ja kahvit.
Ilmoittautuminen 17.10.2022. mennessä, sen jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50% osallistumismaksusta. Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelmaa koskeviin muutoksiin. Ilmoittautumislomake alla.

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

  X