helmikuu, 2022

07hel17:0018:00Organisaatiodramaturgia - esittelywebinaari 7.2.2022 klo 17.00-18.00

Aika

(Maanantai) 17:00 - 18:00

Tapahtuman tiedot

Copyright Pieter Brueghel the Elder [Public domain]

Webinaarissa esitellään organisaatiodramaturgista työotetta työnohjauksessa ja organisaatioiden kehittämisessä. Organisaatiodramaturgiassa työnohjaus ja konsultointi nähdään dramaturgisena työnä.

Dramaturgia on vaikuttamisen taidetta, asennetta ja eetosta, jossa asioissa nähdään aktuaalisen ja arkisen lisäksi symbolinen ja potentiaalinen ulottuvuus. Dramaturgia on ainutkertaisen muotoutumista ja tähtää uuden syntymiseen, emergenssiin. 

Hyvinvointimme taustalla olevat edistyksen ja kehittymisen tarinat ovat joutuneet ajassamme uudelleenarvioinnin kohteeksi. Murroksessa oleva työelämämme ja sen kytkeytyminen meneillään oleviin laajoihin maailmanlaajuisiin haasteisiin edellyttää kykyä tavanomaisen ajattelun ja tuttujen tarinoiden hiljentämiseen. Tämä koskee myös sitä, mitä ajattelemme organisaatioista, millaisia ja mitä organisaatiot ovat. Aidossa antautumisessa murrosprosessille uusien yhteyksien ja kytkentöjen ennakoimaton esiin nouseminen on mahdollista. Voimme kertoa uudenlaisia tarinoita työn merkityksestä ja mielekkyydestä.

Dramaturgian käsitteet liittyvät muutoksen ymmärtämiseen ja aikaansaamiseen. Ne auttavat ymmärtämään muutosprosessien usein paradoksaalista luonnetta. Organidaatiodramaturgiassa siirtymä- ja konfliktitilanteiden hahmottaminen draamallisina jännitteinä luo organisaatiossa edellytyksiä oppimiselle ja uudistumiselle. Dramaturgisen ajattelun soveltamisessa organisaatioihin korostuu antautuminen myös avoimelle ja uteliaalle roolien ja niiden taustalla olevien käsikirjoitusten tutkimiselle. Organisatorisia rooleja tutkitaan näyttelijäntyön lähtökohdista käsin: havainnoidaan roolien eri tasoja, tahdonsuuntia ja motiiveja. Ammattiroolien tietoinen työstäminen on syvällistä muutostyötä.

Tervetuloa kuulemaan organisaatioiden kehittämisestä dramaturgisena työnä. Tilaisuus on maksuton.

Keväällä 2022 Metanoiassa alkavat sekä organisaatiodramaturgian peruskoulutus että jatkokoulutus.

Organisaatiodramaturgia on dramaturgi ja työnohjaaja (STOry) Helena Ihalan työnohjaus- ja konsultaatiotyöhön kehittämä työote. Organisaatiodramaturgian juuret ovat antiikin Kreikan teatterissa, filosofiassa ja demokratiassa. Työote integroi draaman teoriaa systeemi- ja kompleksisuusajatteluun, analyyttiseen psykologiaan ja pragmaattiseen filosofiaan. 

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

  X