huhtikuu, 2021

24huh10:0016:00Organisaatiodramaturgia-webinaari: Ammattiroolit prosessina

Aika

(Lauantai) 10:00 - 16:00

Tapahtuman tiedot

Näyttelijällä on oltava elävä kontakti rooliinsa, hän luo esitettävään hahmoon oman sisäisen vastineensa. Itsensä tunteminen ja tutkiminen on välttämätöntä: mitä paremmin tuntee itsensä, sitä syvempiä ja moniulotteisempia henkilöhahmoja pystyy rakentamaan. Teatteriteoreetikko ja -pedagogi K. Stanislavski on sanonut: ”En voi näytellä ainuttakaan roolia, ellen ole perin pohjin siivonnut luovan sieluni Augiaan talleja vanhoista kaavoista.

Ammattiroolit prosessina -koulutuksessa perehdymme ammatillisiin rooleihin näyttelijäntyön ja dramaturgian näkökulmasta. Ammatillinen toimintamme ohjautuu roolien ja niiden taustalla olevien kulttuuristen käsikirjoitusten kautta, ne muodostavat tulkintakehyksen työelämän rooleille. Roolien kautta olemme suhteessa ulkomaailmaan, ne antavat meille suojan ja tilan toimia tarkoituksenmukaisesti. Rooleista tulemme kuitenkin usein tietoisiksi vasta, kun törmäämme moraalisia tunteita herättäviin kysymyksiin tai itsellemme vieraisiin tilanteisiin. Rooli sekä ilmaisee että kätkee persoonallisuuttamme. 

Kun ammattirooleja aletaan tietoisesti työstää, on se sukua näyttelijäntyölle. Näyttelijä näyttelee henkilöön eläytyen, mutta myös tulkitsee hahmon osan, roolin, maailmassa. Samaan aikaan on läsnä kaksi erilaatuista tietoisuutta. Näyttämö on paradoksaalinen tila: esittäminen edellyttää sekä egoa että egottomuutta, minän poispyyhkimistä. Tarvitaan itsetuntoa ja tarvitaan ’näkymättömyyttä’. Roolien tietoinen työstäminen on ulkoisen ja sisäisen tasapainoon saattamista.

Shakespeare vertasi maailmaa näyttämöön ja elämää näytelmään: Koko maailma on näyttämö, ja kaikki miehet ja naiset vain näyttelijöitä.Selkeiden roolien sijaan joudumme klassikkodraamojen tavoin tämän päivän organisaatioissa yhä enemmän kysymään, keitä olemme ja keneksi voimme olla tulossa. Webinaarin työote on organisaatiodramaturginen. Organisaatiodramaturgiassa työelämän rooleihin kätkeytyviä muutoksen mahdollisuuksia tutkitaan draamallisena prosessina. Draamassa lineaarisen juonen ja tapahtumien tasosta merkitysten ja päämäärien tasolle siirtyminen (story line -> life-line) on transformatiivinen, rooleja uudistava matka. 

KOULUTTAJA

Kouluttajana webinaarissa toimii dramaturgi ja työnohjaaja (STOry) Helena Ihala. Organisaatiodramaturgia on hänen kehittämänsä työote, jossa uudella tavalla yhdistetään dramaturgian keskeiset käsitteet ja draaman teoria työnohjaus- ja konsultaatiotyöhön. Ihala on nimetty organisaatiodramaturgian kehittäjäksi muun muassa Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa 4/2016 ”Taiteen menetelmät kehittämisessä ja tutkimuksessa”. Metanoiassa Helena on järjestänyt koulutuksia organisaatiodramaturgiasta v. 2014 lähtien.

Aika: La 24.4.2021 klo 10:00 – 16:00

Hinta: 250 euroa + alv. 

Tiedustelut: Dramaturgi, työnohjaaja Helena Ihala, helena.ihala@metanoiainstituutti.fi, puh. 0443507144.

 


 

X