huhtikuu, 2019

27huh09:3015:30Ryhmädynamiikan koulutus

Aika

(Lauantai) 09:30 - 15:30

Paikka

Korppaanmäentien työtila

Korppaanmäentie 36, LT 3

Tapahtuman tiedot

Ryhmädynamiikkaa käynnistyy heti kun ryhmä syntyy ja elää ryhmässä ryhmän päättymisen asti. Muutokset ja jatkuvat vaihtelut liittyvät ryhmän jäsenten keskinäisiin suhteisiin, työtehtäviin, työnjakoihin, valtaan, asemiin, ryhmäläisten intresseihin jne.

Voiko ryhmädynamiikkaan vaikuttaa? Voiko sitä muuttaa, nopeuttaa tai korjata? Millaisia mahdollisuuksia ryhmän vetäjällä on toimia niin, että ryhmä kasvaisi hedelmälliseksi kokonaisuudeksi ja täyttäisi ryhmän perustamisen tarkoituksen mahdollisemman hyvin?

Koulutuksessa tarkastelemme ryhmädynaamisia ilmiöitä yksilön, ryhmän ja organisaation näkökulmasta. Käymme läpi käsitteitä, jotka hahmottavat ryhmän työskentelyn ominaispiirteitä ja vaiheita ja kuvaavat ihmisten yhdessäolon dynamiikkaa. Ryhmädynamiikka avautuu parhaiten niille ohjaajille, jotka pystyvät havainnoimaan eläviä ryhmätilanteita, muodostamaan hypoteeseja ryhmäilmiöstä ja kokeilemaan vaikuttamismahdollisuuksia.

Päivän teemat:

I Ryhmä ilmiönä ja liittymisen haasteet

 • Mikä on ryhmä? Millaisia ryhmiä on?
 • Miten ryhmiin liitytään?
 • Mikä ryhmää organisoi?

II Ryhmäilmiöt

 • Tietoinen ja tiedostamaton ryhmässä
 • Tuckman – ryhmä prosessina
 • W. Bion – perusoletustilat /pako perustehtävästä
 • Ryhmä roolien vuoropuheluna

III Ohjaajan interventiot

 • Miten ryhmädynamiikkaan voi vaikuttaa?
 • Voiko ryhmäprosessia jouduttaa?
 • Voiko tiedostamatonta käsitellä?
 • Käsitteet ja teoria – ryhmädynamiikan silmälasit

Päivän rakenne

Klo 9.30                               Aloitus

Klo 11.30-12.30                  Tauko

Klo 15.30                             Päätös

Käymme päivän aikana lävitse teemat ja tauoittamme työskentelyn sopivasti.

Vetäjät

Koulutuksen vetäjinä ovat Atso Juote ja Marianne Tensing. Molemmat kouluttajat ovat tehneet työnohjaus- ja konsultaatiotyötä ryhmien ja työyhteisöjen kanssa lähes 20 vuotta. He ovat tässä työssä tehneet havaintoja pitkistä ja lyhyistä ryhmäprosesseista sekä omalla ohjaustaidollaan vaikuttaneet ryhmäkokonaisuuden toimintaan. Heillä on siis merkittävää tietotaitoa ymmärtää organisaatioiden, ryhmien ja yksilöiden kompleksista dynamiikkaa.

Hinta  ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 220 + alv 24%.

  Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

  Henkilötiedot

  Nimi (pakollinen)

  Titteli / tehtävänimike

  Organisaatio

  Kotiosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Laskutusosoite (mikäli eri kuin osoitteesi)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lisätietoja

  (osallistuminen Metanoian koulutusohjelmaan)

  X