lokakuu, 2017

05lokallday06Taide ja työelämän kehittäminen -seminaari

Aika

lokakuu 5 (Torstai) - 6 (Perjantai)

Paikka

Teatterimuseo

Tallberginkatu 1 G, 00180 Helsinki

Tapahtuman tiedot

Nopeat ja ennakoimattomat muutokset edellyttävät organisaatioilta yhä vahvempaa kehittymistä. Kun aikaisemmin työelämän kehittämisen keskiössä ovat olleet kysymykset mitä on ja miten, nyt kysymme yhä useammin mitä voisi olla? Tarvitaan uudenlaista toimintakulttuuria ja syvälle ulottuvia työkaluja, joilla vastata organisaatioiden tarpeisiin.

Taiteen kieli ja muoto ylittävät arjen normien ja rutiinien synnyttämät rajat. Taide on väylä uuden todellisuuden avaamiseen, uusien organisoitumisen tapojen hahmottamiseen ja tuntemattoman tutkimiseen. Taide tekee koettavaksi sen, mihin sanat ja kaaviot eivät yllä. Se tarjoaa kokijalle tilan, jossa logiikka ja järki tekevät tilaa luovuudelle ja ei-tietämisen tilasta voi kasvaa radikaalia uutta.

Seminaarin kokoaa yhteen toimijoita, joita yhdistää kiinnostus taiteen ja työelämän kehittämisen väliseen vuorovaikutukseen. Torstaina kuullaan taiteilija-konsultti työparimallin mentorointiohjelmaan osallistuneita työpareja, jotka avaavat toteutuneita asiakastapauksiaan. Perjantaina keynote puhujat Nora Bateson ja Pirjo Ståhle kiinnittävät aiheen laajempaan kontekstiin: taide keinona ymmärtää kompleksisia kokonaisuuksia ja osana yhteiskunnallista murrosta.

Ohjelma

PAIKKA: Teatterimuseo, Tallberginkatu 1 G, 00180 Helsinki. (Kaapelitehdas)

Torstai 5.10.2017 – Työparina taiteilija ja konsultti

Pro Soveltavan taiteen tila ry:n ja Metanoia Instituutti ovat yhteistyössä toteuttaneet taiteilija-konsultti työparimallin mentorointiohjelman. Neljä uutta työparia ovat työskennelleet aitojen asiakashaasteiden kanssa, joissa taide on toteutunut eri muodoissa ja merkityksissä osana työelämän kehittämistä.

9:30 Avauspuheenvuorot: Krista Petäjäjärvi & Jukka-Pekka Heikkilä
10.00 Marjukka Laurola & Esa Kytösaho
11.00 Antti Uimonen & Tero Hytönen
12.00 Lounas (omakustanteinen)
13.00 Marita Raitaranta & Elina Aho
14.00  Heli Aramo-Immonen & Tarja Toikka
15.00-15.30 Iltapäiväkahvit
15.30-16.15 Havaintoja taiteen ja työelämän välisen rajapinnan kehityksestä:
Keskustelemassa esittävien taiteiden lehtori, ArtsEqual hankkeen varajohtaja Kai Lehikoinen, näyttelijä ja yrittäjä Niina Nurminen, liikkeenjohdon konsultti Jukka-Pekka Heikkilä ja läänintaiteilija Krista Petäjäjärvi.
16:15 Päivän lopetus

Perjantai 6.10.2017 – Taide ja työelämän kehittäminen – The Big Picture

9.30 Avaus: Jukka-Pekka Heikkilä, Krista Petäjäjärvi, Satu Luukkonen
10.00 Nora Bateson: Desire to change the way we live and make sense of our world needs art

World is a desire to find new ways to think, to see, to change the way we live, and learn and make sense of our world. For me, this means art. My work has always had a foot in theory, a foot in science, a foot in communication and foot in art. Art is a way to engage people to see new ways and to experience understandings in ways that are indirect, multi contextual, and multi textured. It takes complexity to perceive complexity. It takes many voices, many forms of expression, many ways of receiving. It requires playing with our frames of perception. To play with our perception and expression is find new forms, new forms that inform in new ways. Art gives us an entry into developing and exploring sensitivities we have not habituated into our mechanistic thinking.

Bateson is combining art and systemic thinking with change making in organizations and societies.

11.45 Lounas (omaskustanteinen)
13.00 Pirjo Ståhle: Taiteen merkitys yhteiskunnallisessa murroksessa

Taide ulottuu alueille, joille rationaalinen mielemme ei kanna, ja joille meillä ei ole sanoja. Nämä tuntemattomat, uudet alueet ovat juuri niitä, jotka organisaatioiden on uudistuakseen valloitettava. Kaikki kehitys edellyttää astumista tuntemattomaan – ja mitä suurempi muutoshaaste, sitä heikommin vanhat tutut välineet toimivat. Taide auttaa rakentamaan siltoja tunnetusta nykyisyydestä haluttuun tulevaisuuteen: vahvistaa organisaation luovuutta, toimintakykyä ja sitoutumista kehittämistyöhön.
Ståhle pohtii luennossaan, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, ja mikä merkitys sillä olisi organisaatioille ja koko yhteiskunnalle.

14.15 Iltapäiväkahvit
14.30 Loppusanat: Mitä tapahtuu seuraavaksi?

15.00 Ohjelma päättyy

Puhujat ja toteuttajat

Nora Bateson (CAN/USA) on palkittu elokuvaohjaaja, kirjailija ja tutkija, jonka työ kysyy: kuinka voimme parhaiten havainnoida ympärillä vallitsevaa monimutkaisuutta ja kehittää vuorovaikutustamme maailman kanssa? Bateson on toiminut työssään aina yhdistämällä tieteellisen tutkimuksen taiteen ja kommunikaation keinoihin. Hän etsii uusia tapoja ymmärtää monimutkaisia kokonaisuuksia ja luoda mahdollisuuksia ennen näkemättömille tavoille toimia maailmassa.

Pirjo Ståhle on aineettoman pääoman ja innovaatiojohtamisen professori Aalto-yliopistossa, usein mainittu suomalaisen tietojohtamisen uranuurtajana. Hän on myös toiminut pitkään sillanrakentajana yritysten, akateemisen maailman ja yhteiskunnan instituutioiden välillä. Pirjo Ståhlella on useita kotimaisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä, mm. Suomen kulttuurirahastossa ja World Vision –kehitysyhteistyöjärjestössä. Taiteen ja tieteen yhdistäminen ja saattaminen yhteiseksi hyväksi on lähellä hänen sydäntään.

Jukka-Pekka Heikkilä (psykologi, MSc ja organisaatiokonsultti FINOD) on toiminut organisaatioiden kehittämistyössä yli 20 vuoden ajan rakentaen yhteisölliselle ajattelulle ja dialogille edellytyksiä. Hän on innokkaasti soveltanut työssään systeemisiä toimintatapoja ja pyrkii hyödyntämään työelämän kehiottämisessä taiteen mahdollisuuksia ylittää totunnaiset kaavat. Jukka-Pekka toimii tällä hetkellä konsulttina Humap Consultation Oy:ssa ja konsultaationtyön kouluttajana Metanoia Instituutissa.

Krista Petäjäjärvi on teatteri-ilmaisun ohjaaja, performanssitaiteilija ja taiteilija-­kehittäjä, jonka intohimona on taide yhteiskunnallisena muutosvoimana. Krista on valmistunut Taideyliopistosta Taiteelliset interventiot työelämässä -täydennyskoulutuksesta ja tehnyt työtä taiteen kautta työelämän kehittämisen rajapinnassa. Tällä hetkellä hän toimii Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilijana, tehtäväalueena taiteen välittäjärakenteet.

Metanoia Instituutti
Pro Soveltavan taiteen tila ry

Lisätiedot

Taiteilija-konsultti työparimallin mentorointiohjelmaa tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö. Ohjelma ja seminaari on Pro Soveltavan taiteen tila ry:n ja Metanoia Instituutin yhteistyöprojekti. Yhteistyössä ovat mukana Teatterimuseo ja Humap Oy.

Lisätietoja tapahtumasta:
Satu Luukkonen, koordinaattori
info@prostt.fi
p. +358 50 546 5477

Hinta ja ilmoittautumiset

Osallistuminen vain torstain 5.10. seminaaripäivään 20 € + ALV 24 %.
Osallistuminen vain perjantain 6.10. seminaaripäivään 200 € + ALV 24 %.
Osallistuminen sekä torstain 5.10. että perjantain 6.10. seminaaripäivää 210 € + ALV 24 %.

Valitse seminaarikokonaisuus, johon haluat osallistua

Voit valita osallistutko pelkästään torstain tapahtumaan tai perjantain tapahtumaan vai molempiin päiviin.

Torstai 5.10.2017 - Työparina taiteilija ja konsultti, 20 € + alv 24 %Perjantai 6.10.2017 - Taide ja työelämän kehittäminen - The Big Picture, 200 € + alv 24 %Torstai 5.10.2017 JA perjantai 6.10.2017, 210 € + alv 24 %

Henkilötiedot

Nimi (pakollinen)

Organisaatio

Kotiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Lisätietoja

Esim. mahdollinen alennuskoodisi.

X