elokuu, 2021

19eloallday22Tavistock-seminaari

Aika

elokuu 19 (Torstai) - 22 (Sunnuntai)

Tapahtuman tiedot

Covid19 virus toi Suomeen poikkeusolosuhteet ja muutti tuntemamme maailman totaalisesti. Maanosat, valtiot ja organisaatiot sulkevat rajojaan ja käpertyvät ylläpitämäään sisäistä turvallisuuttaan. Normaali arki ja päivittäinen elämämme on saanut uudet puitteet. Elämme ja koemme globaalin pandemian arkea.

Tämä aika haastaa johtajat, johdettavat, organisoitumisen ja toimintatavat. Kuka päättää, uskaltaa  päättää? Miten toimitaan – voiko pysähtyä? Mitä riskejä – mitä valintoja? Miten irrota vanhasta niin, että jatkuvuus säilyy? Miten toimia nopeasti – millä hinnalla? Kuka tietää? Mikä on oikein? Riittääkö osaaminen? Millaista on taitava johtaminen kompleksisen maailman syvissä kriiseissä? Entä itsejohtava ja –organisoituva toiminta käytäntöyhteisöjen muodostamissa ekosysteemeissä?

Yhden organisaation osaava toiminta ei riitä rakentamaan uutta tulevaisuutta, eikä yhden johtajan varaan rakentuva ajattelu menestyviä yhteiskuntia, systeemejä tai verkostoja. Tarvitsemme toisiamme luomaan jatkuvaa uudistumista ja vastuullista arkea. Johtaja ja työyhteisön jäsen määritellään uudelleen joustavien rajapintojen, roolien, toimintakäytäntöjen ja luottamuksen pohjalta.

Metanoia Instituutin Tavistock-seminaari luo ajan ja paikan kokonaisvaltaiselle oppimiselle ja itsessä tapahtuvan transformaatio-prosessin käynnistämiselle. SE konkretisoi oppimista ja tukee oivaltamista organisaatioiden , yhteisöjen ja verkostojen kyvykkyydestä resilienssiin ja keinoista ylittää rajoittavia rakenteita ja kapeuttavaa kulttuuria. Seminaarissa voit löytää itsestäsi uutta ja saada virikkeitä ammatilliselle identiteettityölle.

Seminaari toteutetaan Tavistock-menetelmällä (The Tavistock Institute /Leicester Conference). Seminaarin tarkoituksena on luoda olosuhteet oppimiselle ja organisaatiotyön sekä johtamisen uudelleen ymmärtämiselle.

Seminaari on rakennettu siten, että organisaation erilaiset ja eri tasoilla vaikuttavat kompleksiset vuorovaikutusilmiöt, prosessit ja rakenteet, sekä tietoiset että tiedostamattomat, voivat tulla tarkastelun piiriin. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin johtamisen puoliin, jotka jäävät helposti huomaamatta ja tulevat usein sivuutetuksi.

KENELLE SEMINAARI ON TARKOITETTU?

Seminaari on tarkoitettu johtajille, esimiehille, perojektien ja tiimien vetäjille, yrittäjille sekä kehittämistyön ammattilaisille. Kaikille, jotka haluavat nähdä ja ymmärtää organisaatiossa tapahtuvia ilmiöitä pintaa syvemmältä. Seminaari soveltuu erityisen hyvin myös heille, joiden työssä organisaatiodynamiikan ja ryhmäilmiöiden tunteminen on keskeistä.

Seminaari ei edellytä osallistujilta aikaisempaa koulutusta. Halu oppia työstämään omia kokemuksia riittää.

OPPIMISMENETELMÄ

Rakenteet ja työskentelytavat on valittu siten, että tekemisen-kokemisen kautta osallistujat luovat oppimistilan, jossa uusi ja vielä organisoimaton saa mahdollisuuden muotoutua. Havainnointi, ilmiöiden tunnistaminen ja tulkitseminen tapahtuu sekä toiminnassa tässä ja nyt hetkessä, että syvenee myöhemmin reflektiivisessä työskentelyssä.

Opiskelukokonaisuuteen sisältyy tiiviitä teoreettisempia työskentelyitä, jotka avaavat käsitteellisellä tasolla meneillään olevien ryhmäilmiöiden, systeemisyyden ja kompleksisuuden hahmottamista, tunnistamista, tulkitsemista ja ymmärtämistä. Työskentely kokonaisuudessa toteutetaan ryhmissä ja vaihtelevissa tapahtumissa, joista jokaisella on oma erityinen tehtävänsä.Ryhmät on suunniteltu siten, että osallistujien on mahdollista toimia erilaisissa rooleissa ja positioissa, analysoida ja reflektoida seminaarin aikana koettua sekä liittää opittua omaan työhön ja laajempaan arjen kontekstiin.

MAJOITUS JA RUOKAILU

Osallistumismaksu sisältää majoituksen torstaista sunnuntaihin yhden hengen huoneissa sekä ohjelmaan merkityt ateriat.  Seminaari on luonteelta internaattimuotoinen. Täysipainoiseen työskentelyyn osallistuminen edellyttää seminaarin aikana sitoutumista ohjelman mukaisiin työskentelyihin, eduksi on jos voi irrottautua oman toimen edellyttämistä työtehtävistä. Kaikille osallistujille on varattu majoitus.

SEMINAARIN JOHTO

Terttu Malo – johtaja
Marianne Tensing – varajohtaja

KONSULTIT

Atso Juote
Risto Puutio
Jarmo Manner
Jussi Kotkavirta
Marianne Tensing

HINTA 

Seminaarin osallistumisen hinta on 1200€ +alv.

HAKEMINEN

Seminaariin haetaan 30.4 2021 mennessä Metanoia Instituutin sivulla olevalla hakemuslomakkeella. Seminaariin hyväksymisestä ilmoitetaan toukokuun alkupäivinä.

SEMINAARIN PAIKKA

Kulttuurikeskus SOFIA, Kallvikinniementie 35, 00980 Helsinki. Helsingin keskustasta ja Helsinki–Vantaan lentokentältä on vain 20 minuutin ajomatka Sofiaan.
Keskustasta pääsee metrolla Vuosaareen, josta Sofiaan joko taksilla (n.12 €, taksiasema on metron kauppakeskus Columbuksen puoleisen uloskäynnin vasemmalla puolella) tai bussilla no816 suoraan Sofian pääovelle (maanantaista perjantaihin kaksi kertaa tunnissa aamu- ja iltapäivällä.

 

X