elokuu, 2021

19eloallday22Tavistock-seminaari

Aika

elokuu 19 (Torstai) - 22 (Sunnuntai)

Tapahtuman tiedot

Covid19 virus toi Suomeen poikkeusolosuhteet ja muutti tuntemamme maailman totaalisesti. Maanosat, valtiot ja organisaatiot sulkevat rajojaan ja käpertyvät ylläpitämäään sisäistä turvallisuuttaan. Normaali arki ja päivittäinen elämämme on saanut uudet puitteet. Elämme ja koemme globaalin pandemian arkea.

Tämä aika haastaa johtajat, johdettavat, organisoitumisen ja toimintatavat. Kuka päättää, uskaltaa  päättää? Miten toimitaan – voiko pysähtyä? Mitä riskejä – mitä valintoja? Miten irrota vanhasta niin, että jatkuvuus säilyy? Miten toimia nopeasti – millä hinnalla? Kuka tietää? Mikä on oikein? Riittääkö osaaminen? Millaista on taitava johtaminen kompleksisen maailman syvissä kriiseissä? Entä itsejohtava ja –organisoituva toiminta käytäntöyhteisöjen muodostamissa ekosysteemeissä?

Yhden organisaation osaava toiminta ei riitä rakentamaan uutta tulevaisuutta, eikä yhden johtajan varaan rakentuva ajattelu menestyviä yhteiskuntia, systeemejä tai verkostoja. Tarvitsemme toisiamme luomaan jatkuvaa uudistumista ja vastuullista arkea. Johtaja ja työyhteisön jäsen määritellään uudelleen joustavien rajapintojen, roolien, toimintakäytäntöjen ja luottamuksen pohjalta.

Metanoia Instituutin Tavistock-seminaari luo ajan ja paikan kokonaisvaltaiselle oppimiselle ja itsessä tapahtuvan transformaatio-prosessin käynnistämiselle. SE konkretisoi oppimista ja tukee oivaltamista organisaatioiden , yhteisöjen ja verkostojen kyvykkyydestä resilienssiin ja keinoista ylittää rajoittavia rakenteita ja kapeuttavaa kulttuuria. Seminaarissa voit löytää itsestäsi uutta ja saada virikkeitä ammatilliselle identiteettityölle.

Seminaari toteutetaan Tavistock Instituutissa vuosikymmenten aikana hiotuneella menetelmällä, ja vastaavia seminaareja toteutetaan eri puolilla maailmaa, mm. Englannin Leicesterissä, tulevana kesänä (The Tavistock Institute /Leicester Conference). Näiden seminaarien tarkoituksena on luoda olosuhteet kokemukselliselle oppimiselle ja organisaatiotyön sekä johtamisen uudelleen ymmärtämiselle.

Seminaari on rakennettu siten, että organisaation erilaiset ja eri tasoilla vaikuttavat kompleksiset vuorovaikutusilmiöt, prosessit ja rakenteet, sekä tietoiset että tiedostamattomat, voivat tulla tarkastelun piiriin. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin johtamisen puoliin, jotka jäävät helposti huomaamatta ja tulevat usein sivuutetuksi.

 

KENELLE SEMINAARI ON TARKOITETTU?

Seminaari on tarkoitettu johtajille, esimiehille, perojektien ja tiimien vetäjille, yrittäjille sekä kehittämistyön ammattilaisille. Kaikille, jotka haluavat nähdä ja ymmärtää organisaatiossa tapahtuvia ilmiöitä pintaa syvemmältä. Seminaari soveltuu erityisen hyvin myös heille, joiden työssä organisaatiodynamiikan ja ryhmäilmiöiden tunteminen on keskeistä.

Seminaari ei edellytä osallistujilta aikaisempaa koulutusta. Halu oppia työstämään omia kokemuksia riittää.

 

Tavistock-seminaariin orientoitumisen tueksi järjestetään kaksi webinaaria ennen seminaaria. Kaikkiin webinaareihin osallistuminen on maksutonta ja niihin on ilmoittauduttava erikseen ja etukäteen. Ensimmäinen niistä 28.1. klo 13.00 – 14.00 teemana ”Tiedostamattoman merkitys organisoitumiseen” ja seuraava 8.4. klo 17.00-19.00 teemana ”Tavistock-seminaarin työskentelytavat” (Organisaatioanalyysin foorumi).

Seminaarin jälkeen on mahdollisuus osallistua 21.9. klo 13.00 – 15.00 seminaarin kokemusten jaettuun reflektointiin.

 

OPPIMISMENETELMÄ

Rakenteet ja työskentelytavat on valittu siten, että tekemisen-kokemisen kautta osallistujat luovat oppimistilan, jossa uusi ja vielä organisoimaton saa mahdollisuuden muotoutua. Havainnointi, ilmiöiden tunnistaminen ja tulkitseminen tapahtuu sekä toiminnassa tässä ja nyt hetkessä, että syvenee myöhemmin reflektiivisessä työskentelyssä.

Opiskelukokonaisuuteen sisältyy tiiviitä teoreettisempia työskentelyitä, jotka avaavat käsitteellisellä tasolla meneillään olevien ryhmäilmiöiden, systeemisyyden ja kompleksisuuden hahmottamista, tunnistamista, tulkitsemista ja ymmärtämistä. Työskentely kokonaisuudessa toteutetaan ryhmissä ja vaihtelevissa tapahtumissa, joista jokaisella on oma erityinen tehtävänsä.Ryhmät on suunniteltu siten, että osallistujien on mahdollista toimia erilaisissa rooleissa ja positioissa, analysoida ja reflektoida seminaarin aikana koettua sekä liittää opittua omaan työhön ja laajempaan arjen kontekstiin.

 

OHJELMA

Tavistock-seminaarin ohjelma ja kuvaus seminaarin tapahtumista ja työskentelyistä löytyvät tästä:

Tavistock seminaari 2021 ohjelma

Tavistock 2021 tapahtumat ja työskentely

 

HINTA 

Seminaarin osallistumisen hinta on 1200€ +24alv (täysihoito)

SEMINAARIN JOHTO

Terttu Malo – johtaja
Marianne Tensing – varajohtaja

KONSULTIT

Atso Juote
Risto Puutio
Jarmo Manner
Jussi Kotkavirta

SEMINAARIN PAIKKA

Kulttuurikeskus SOFIA, Kallvikinniementie 35, 00980 Helsinki. Helsingin keskustasta ja Helsinki–Vantaan lentokentältä on vain 20 minuutin ajomatka Sofiaan.

Keskustasta pääsee metrolla Vuosaareen, josta Sofiaan joko taksilla (n.12 €, taksiasema on metron kauppakeskus Columbuksen puoleisen uloskäynnin vasemmalla puolella) tai bussilla no816 suoraan Sofian pääovelle (maanantaista perjantaihin kaksi kertaa tunnissa aamu- ja iltapäivällä.

HAKEMINEN

Seminaariin haetaan 20.5.2021 mennessä alla olevalla lomakkeella.  Seminaariin hyväksymisestä ilmoitetaan kesäkuun ensimmäisen viikon aikana.

HAKEMUSLOMAKE

  Etunimi

  Sukunimi

  Mikä Tavistock seminaarissa sinua kiinnostaa? Mikä saa sinut hakemaan Tavistock -seminaariin?

  Millaisia yhteistyökysymyksiä kohtaat omassa työssäsi?

  Mitä muuta haluat kertoa itsestäsi?

  Oletko aikaisemmin osallistunut Tavistock seminaariin tai vastaavaan ryhmä- ja organisaatiodynamiikkaa tutkivaan seminaariin? Mihin seminaariin?

  Titteli, jolla haluat tulla esitellyksi seminaarin ohjelmassa.

  Mistä sait tietoa Tavistock -seminaarista?

  Opiskeletko tällä hetkellä jossakin Metanoia koulutusohjelmassa? Missä?

  Tavistock seminaari on 4-päivän intensiivitapahtuma, joka saattaa olla psyykkisesti kuormittava, mikäli omassa elämässäsi on meneillä akuuttikriisi. Onko sinun elämässäsi tapahtunut äskettäin jotakin, josta kouluttajilla olisi hyvää tietää?

  Erityisruokavalio

  Matkapuhelin (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Laskutusosoite

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  NB! Tähän lomakkeeseen kerätyt tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä käyttävät vain seminaarin johto ja konsultit ainoastaan Tavistock-seminaarin työskentelyn suunnittelussa.

   

  X