tammikuu, 2020

09tamallday11Unen ja työn vuoropuhelua, Jyväskylä 9.-11.1.2020Social Dreaming -seminaari

Aika

tammikuu 9 (Torstai) - 11 (Lauantai)

Paikka

Metanoian Jyväskylän työtila

Tapionkatu 2 B 19

Tapahtuman tiedot

Unen maailma tarjoaa symbolisen kuvaston hahmottaa maailmaa.  Unen kautta voimme lähestyä valve-elämän kysymyksiä sekä saada siten mielen sisäinen maailma vuoropuheluun ulkoisen maailman kanssa.  Social Dreaming -seminaari tarjoaa tilan jakaa ja tarkastella unia yhdessä ryhmän kanssa. Herkistymme havainnoimaan unen maailmaa ja sen myötä voimme nähdä uusin silmin myös työelämän kysymyksiä. 

Me kaikki näemme unia, uneksumme ja unelmoimme. Uni on olennainen osa sisäistä kokemustamme ja merkitysmaailmaa. Samalla uni on ikkuna ympärillämme olevaan – tapahtumiin, kokemuksiin ja ilmiöihin työelämässä, yhteiskunnassa ja kulttuurissamme. Unen omalaatuinen maailma vastaa harvoin välittömän aikaansaamisen kysymyksiin ja jää siksikin vaille huomiota työelämässä. Social dreaming -työskentelyssä mielen maailma alkaa kommunikoida ulkoisen maailman kanssa avaten uutta ymmärrystä ihmisten välillä syntyvään todellisuuteen.

Talven 2020 seminaarin teemana ovat unen ja työelämän vuoropuhelu. Tapahtumassa osallistujien unet ovat lähtökohtana kuunnella ja havainnoida työelämää. Seminaari ajoittuu vuodenkierron pimeimpään aikaan, taitekohtaan valon lisääntymisen kanssa.  Seminaarissa tunnistamme niitä yhteisöllisiä kysymyksiä, jotka ovat työssämme ajankohtaisia sekä luomme kytköstä omiin henkilökohtaisiin teemoihin työssä.  Social Dreaming tarjoaa yhteisöllisen alustan jakaa, oivaltaa ja inspiroitua.  Unen näkeminen ja unien äärellä oleminen ovat luovaa kuvittelua, joka edistää myös työn tavoitteellisessa ympäristössä toimimista.

Unelle herkistyminen vaatiikin uteliaan mielentilan ja kuuntelevan, unen moniulotteisuutta arvostavan ympäristön. Unikuvien lähestyminen ihmettelevällä asenteella yhdessä muiden kanssa synnyttää oivalluksille otollisen tilan. Unet alkavat avautua ja avata silmiä uusille hahmotuksille.

Social Dreaming -seminaarin luonne

Social Dreaming -seminaari on unien jakamisen ja niiden yhteisen kuuntelemisen työmuoto, jonka pohjana toimii niin unien kuin jaettujen kokemusten assosiatiivinen yhdistely. Social Dreaming -seminaarissa tarkastelun kohteena on uni itsessään ja useiden unien muodostama kokonaisuus – ei unennäkijä tai hänen persoonansa.

Työskentelyssä unen merkitysmaailmaa lähestytään arvostaen ja kuunnellen. Social Dreaming -työssä saadun kokemuksen perusteella unet alkavat ”keskustella toistensa kanssa”. Näin henkilökohtaisena koettu löytää yhteisöllisiä kytkentöjä ja omaa persoonaa laajempia ymmärtämisen horisontteja. Uni voi avautua niin ryhmässä syntyvän todellisuuden, ammatillisten dilemmojen, ympäröivän yhteiskunnan tai globaalien haasteiden näkökulmista. Unen avaamia uusia merkityksiä ei kuitenkaan pyritä ”lukitsemaan”, vaan tavoitteena on avoimuus uusille merkityksille ja ymmärryksille. Tämä haastaa ryhmää laajentamaan ajatteluaan, ja näin tekemällä lisää osallistujan kykyä syventää henkilökohtaista ymmärrystään.

Seminaariin osallistuminen tarjoaa tilaisuuden pysähtymiselle ja omassa mielessä olevien asioiden ja kokemusten kuuntelulle. Tätä tukee myös seminaarin kiireetön työskentelytapa. Jokainen osallistuja on vapaa valitsemaan, missä määrin hän haluaa uniaan ja kokemuksiaan jakaa.

Unien ”kosketteleminen” näiden periaatteiden mukaisesti tuo seminaareihin tavallisesti vapaan ja kevyen ilmapiirin.

Social Dreaming -menetelmä

Social Dreaming –menetelmä on lähtöisin Tavistock Instituutista Lontoosta, jossa Gordon Lawrence kehitteli työmuotoa 1980-luvulla. Lawrence omaksui Wilfred Bionin ajattelusta menetelmään idean tarkastella yksilöllisiä mielen kuvia laajemman systeemin näkökulmasta . Lawrencen oivallus oli siirtää huomio unennäkijästä itse uneen ja unien väliseen vuoropuheluun. Tätä varten hän loi rakenteen, unimatriksin, jossa tyhjän tilan luoma vapaus ja assosioiva vuoropuhelu voivat yhdistyä. Social Dreaming työllä on oma kansainvälinen verkosto http://www.socialdreaminginternational.net

Social Dreaming -seminaareja on järjestetty eri puolilla maailmaa. Suomessa seminaareja  on toteutettu 1990-luvulta alkaen vuosittain Metanoia Instituutin organisoimana.

Katso YLE:n tekemä juttu aiheesta: https://yle.fi/uutiset/3-10291731

Seminaarin rakenne

Seminaarin rakenteen keskiössä ovat ”unimatriksit” (UM), ryhmätilanteet, joissa unia ja muita välittömiä kokemuksia jaetaan ja kuunnellaan assosiatiivisella ja yhdistelevällä tavalla. Unimatrikseja seuraa pienryhmämuotoista reflektiotyötä (R) unien pohjalta. Pienryhmä tarjoaa mahdollisuuden ajatukselliseen jäsentämiseen ja omakohtaisten huomioiden tekemiseen ryhmän avulla. Seminaaripäivien lopussa on yhteiskeskustelu (YK), joka mahdollistaa koko ryhmänä tapahtuvan kokemuksen sanoittamisen ja uusien kysymysten esiin nostamisen. Seminaariin sisältyy myös joogan ja meditaatioharjoitusten (JM) toteuttamista ryhmässä. Tällä pyritään saamaan kosketusta unen näkemisen kehollisuuteen ja tukemaan työskentelyn virtaavuutta ja vapautta.

Osanottajat

Seminaari on avoin työelämän toimijoille, joita kiinnostaa unen ymmärtäminen. Ammatillisesti seminaarista hyötyvät henkilöt, joiden työhön liittyy pyrkimys ymmärtää  yksilöiden tai yhteisöjen “pinnan alla olevaa” merkitysmaailmaa ja halu kehitellä luovia työtapoja.

Osanottajilta odotetaan aitoa henkilökohtaista osallistumisen motivaatiota. Vaikka seminaarissa työskentelyn lähtökohtana ovat osanottajien unet, heidän yksityisyyttään ja intimiteettiään pyritään kunnioittamaan ja suojelemaan. Osallistuja voi halutessaan osallistua seminaariin vain etunimellään, ilman ammatillista tms. ulkoista taustaa. Jokainen osanottaja säätelee itse omaa avoimuuden tasoaan ryhmässä.

Ohjelma  (muutokset mahdollisia)

Aika 1. Päivä 2. Päivä 3. Päivä
7.00-7.45 JM
8.30-10.00 UM UM
10.30-11.30 R R
12.30-14.00 Johdanto YK
14.30-16.00 UM UM
16.30-17.30 JM JM
18.00-19.00 R YK
19.15-20.00 YK

UM = unimatriksi

R    = reflektioryhmä

YK  = yhteiskeskustelu

JM   = Jooga & meditaatio

Hinta ja ilmoittautuminen

480 euroa + ALV, jos lasku lähetetään yritykselle tai yhteisölle

360 euroa + ALV, jos lasku lähetetään yksityishenkilölle

280 euroa + ALV, opiskelijat ja eläkeläiset

Hinta sisältää seminaarin ja kahvit. Hinta ei sisällä majoitusta eikä ruokailuja. Jokainen osallistuja hoitaa majoitusjärjestelynsä itse. Suositeltavia majoituspaikkoja hotelli Yöpuu (korketasoinen, lähellä seminaaripaikkaa) sekä hostelli The Local (edullisempi, mutta tyylikäs).

Ilmottautuminen 2.1.2020 mennessä. Seminaariin otetaan enintään 10 osallistujaa. Osanottomaksu laskutetaan etukäteen ja on maksettava 7.1.2020 mennessä. Peruutusmaksu ilmoittautumisajan (2.1.2020)  jälkeen 50 %. Organisaatiodynamiikka Finod ry:n jäsenalennus 10 % osallistumismaksusta.

Seminaarin ohjaajat

Risto Puutio, organisaatioanalyytikko, työnohjaaja STOry, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, PsT, MSc (Systemic Leadership & Organization Studies), TRO

Rauno Lehtonen, organisaatiokonsultti (FINOD), työnohjaaja STOry, perhe- ja pariterapeutti (Stt), joogaopettaja.

Molemmilla ohjaajilla on pitkäaikainen kiinnostus unityöskentelyyn ja Social Dreaming menetelmään. Molemmat ovat harjoittaneet menetelmän osaamistaan Metanoian pitkässä organisaatioanalyytikkojen kouliintumispolussa.

Seminaaripaikka

Tapahtuman paikkana on Metanoia Instituutin työtila Jyväskylässä.  Paikka tarjoaa kaupunkimaisen ja samalla luonnonläheisen  ympäristön tapahtumalle. Tarkempi osoite: Tapionkatu 2 B 19.

Lisätiedot: Risto Puutio, p. 0400-545519 ja Rauno Lehtonen, p. 0500-799079

Ilmoittautuminen

Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (*)

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Lisätietoja

(erikoisruokavaliot, alennukseen oikeuttavat jäsenyydet jne.)

X