kesäkuu, 2018

28kesallday30Uudistavat siirtymät 28.-30.6.2018, JyväskyläSocial Dreaming -seminaari

Aika

kesäkuu 28 (Torstai) - 30 (Lauantai)

Paikka

Metanoian Jyväskylän työtila

Tapionkatu 2 B 19

Tapahtuman tiedot

Unen maailma tarjoaa symbolisen kuvaston hahmottaa elämää – unessa siirrymme todellisuuteen, jossa asiat voivat kytkeytyä uusin ja yllättävin tavoin.  Unien kautta voimme lähestyä myös uutta ja tunnustella mielessä olevia siirtymän kohtia ja uudistumisen tarvetta.  Social Dreaming -seminaari luo tilan jakaa ja tarkastella unia yhdessä ryhmän kanssa. Annamme unen inspiroida itseämme ja rohkaista uuteen. 

Me kaikki näemme unia, uneksumme ja unelmoimme. Uni on olennainen osa sisäistä kokemustamme ja merkitysmaailmaa. Samalla uni on ikkuna ympärillämme olevaan – tapahtumiin, kokemuksiin ja ilmiöihin työelämässä, yhteiskunnassa ja kulttuurissamme. Unen omalaatuinen maailma vastaa harvoin välittömän aikaansaamisen kysymyksiin ja jää siksikin vaille huomiota työelämässä.

Kesän 2018 seminaarin teemana ovat siirtymät. Seminaari ajoittuu monille tärkeään siirtymän hetkeen – työstä irtautumiseen ja lomakauden aloittamiseen. Unen kautta voi tunnistaa ja työstää siirtymiemme kysymyksiä. Uni tarjoaa usein uuden näkökulman mahdollisuuden ja siten inspiroivat ajattelemaan. Unen näkeminen ja unien äärellä oleminen ovat luovaa kuvittelua.

Unelle herkistyminen vaatiikin uteliaan mielentilan ja kuuntelevan, unen moniulotteisuutta arvostavan ympäristön. Unikuvien lähestyminen ihmettelevällä asenteella yhdessä muiden kanssa synnyttää oivalluksille otollisen tilan. Unet alkavat avautua ja avata silmiä uusille hahmotuksille. Tähän seminaari tarjoaa mahdollisuuden.

Social Dreaming -seminaarin luonne

Social Dreaming -seminaari on unien jakamisen ja niiden yhteisen kuuntelemisen työmuoto, jonka pohjana toimii niin unien kuin jaettujen kokemusten assosiatiivinen yhdistely. Social Dreaming -seminaarissa tarkastelun kohteena on uni itsessään ja useiden unien muodostama kokonaisuus – ei unennäkijä tai hänen persoonansa.

Työskentelyssä unen merkitysmaailmaa lähestytään arvostaen ja kuunnellen. Social Dreaming -työssä saadun kokemuksen perusteella unet alkavat ”keskustella toistensa kanssa”. Näin henkilökohtaisena koettu löytää yhteisöllisiä kytkentöjä ja omaa persoonaa laajempia ymmärtämisen horisontteja. Uni voi avautua niin ryhmässä syntyvän todellisuuden, ammatillisten dilemmojen, ympäröivän yhteiskunnan tai globaalien haasteiden näkökulmista. Unen avaamia uusia merkityksiä ei kuitenkaan pyritä ”lukitsemaan”, vaan tavoitteena on avoimuus uusille merkityksille ja ymmärryksille. Tämä haastaa ryhmää laajentamaan ajatteluaan, ja näin tekemällä lisää osallistujan kykyä syventää henkilökohtaista ymmärrystään.

Seminaariin osallistuminen tarjoaa tilaisuuden pysähtymiselle ja omassa mielessä olevien asioiden ja kokemusten kuuntelulle. Tätä tukee myös seminaarin kiireetön työskentelytapa. Jokainen osallistuja on vapaa valitsemaan, missä määrin hän haluaa uniaan ja kokemuksiaan jakaa.

Unien ”kosketteleminen” näiden periaatteiden mukaisesti tuo seminaareihin tavallisesti vapaan ja kevyen ilmapiirin.

Social Dreaming -menetelmä

Social Dreaming –menetelmä on lähtöisin Tavistock Instituutista Lontoosta, jossa Gordon Lawrence kehitteli työmuotoa 1980-luvulla. Lawrence omaksui Wilfred Bionin ajattelusta menetelmään idean tarkastella yksilöllisiä mielen kuvia laajemman systeemin näkökulmasta . Lawrencen oivallus oli siirtää huomio unennäkijästä itse uneen ja unien väliseen vuoropuheluun. Tätä varten hän loi rakenteen, unimatriksin, jossa tyhjän tilan luoma vapaus ja assosioiva vuoropuhelu voivat yhdistyä. Social Dreaming työn kansainvälisenä alustana toimii Gordon Lawrencen mukaan nimetty säätiö.

Social Dreaming -seminaareja on järjestetty eri puolilla maailmaa. Suomessa seminaareja  on toteutettu 1990-luvulta alkaen vuosittain Metanoia Instituutin organisoimana.

Seminaarin rakenne

Seminaarin rakenteen keskiössä ovat ”unimatriksit” (UM), ryhmätilanteet, joissa unia ja muita välittömiä kokemuksia jaetaan ja kuunnellaan assosiatiivisella ja yhdistelevällä tavalla. Unimatrikseja seuraa pienryhmämuotoista reflektiotyötä (R) unien pohjalta. Pienryhmä tarjoaa mahdollisuuden ajatukselliseen jäsentämiseen ja omakohtaisten huomioiden tekemiseen ryhmän avulla. Seminaaripäivien lopussa on yhteiskeskustelu (YK), joka mahdollistaa koko ryhmänä tapahtuvan kokemuksen sanoittamisen ja uusien kysymysten esiin nostamisen. Seminaariin sisältyy myös joogan ja meditaatioharjoitusten (JM) toteuttamista ryhmässä. Tällä pyritään saamaan kosketusta unen näkemisen kehollisuuteen ja tukemaan työskentelyn virtaavuutta ja vapautta.

Kesän 2018 seminaari tutkii unen mahdollisuuksia ymmärtää elämän siirtymiä.

Osanottajat

Seminaari on avoin työelämän toimijoille, joita kiinnostaa unen ymmärtäminen. Ammatillisesti seminaarista hyötyvät henkilöt, joiden työhön liittyy pyrkimys ymmärtää  yksilöiden tai yhteisöjen “pinnan alla olevaa” merkitysmaailmaa ja halu kehitellä luovia työtapoja.

Osanottajilta odotetaan aitoa henkilökohtaista osallistumisen motivaatiota. Vaikka seminaarissa työskentelyn lähtökohtana ovat osanottajien unet, heidän yksityisyyttään ja intimiteettiään pyritään kunnioittamaan ja suojelemaan. Osallistuja voi halutessaan osallistua seminaariin vain etunimellään, ilman ammatillista tms. ulkoista taustaa. Jokainen osanottaja säätelee itse omaa avoimuuden tasoaan ryhmässä.

 Ohjelma  (muutokset mahdollisia)

Aika 1. Päivä 2. Päivä 3. Päivä
7.00-7.45 JM
8.30-10.00 UM UM
10.30-11.30 R R
12.30-14.00 Johdanto YK
14.30-16.00 UM UM
16.30-17.30 JM JM
18.00-19.00 R YK
19.15-20.00 YK

UM = unimatriksi

R    = reflektioryhmä

YK  = yhteiskeskustelu

JM   = Jooga & meditaatio

Hinta ja ilmoittautuminen

480 euroa + ALV, jos lasku lähetetään yritykselle tai yhteisölle

350 euroa + ALV, jos lasku lähetetään yksityishenkilölle

280 euroa + ALV, opiskelijat ja eläkeläiset

Hinta ei sisällä majoitusta eikä täysihoitoa, jotka maksetaan erikseen seminaaripaikalle.

Ilmottautuminen 15.6.2018 mennessä. Seminaariin otetaan enintään 12 osallistujaa. Osanottomaksu laskutetaan etukäteen ja on maksettava 26.6.2018 mennessä. Peruutusmaksu ilmoittautumisajan (15.6..2018)  jälkeen 50 %. Finod jäsenalennus 10 % osallistumismaksusta.

Seminaarin ohjaajat

Risto Puutio, organisaatioanalyytikko, työnohjaaja STOry, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, PsT, MSc (Systemic Leadership & Organization Studies), TRO

Rauno Lehtonen, organisaatiokonsultti (FINOD), työnohjaaja STOry, perhe- ja pariterapeutti (Stt), joogaopettaja.

Molemmilla ohjaajilla on pitkäaikainen kiinnostus unityöskentelyyn ja Social Dreaming menetelmään. Molemmat ovat harjoittaneet menetelmän osaamistaan Metanoian pitkässä organisaatioanalyytikkojen kouliintumispolussa.

Seminaaripaikka

Tapahtuman paikkana on Metanoia Instituutin työtila Jyväskylässä.  Paikka tarjoaa kaupunkimaisen ja samalla luonnonläheisen  ympäristön tapahtumalle. Tarkempi osoite: Tapionkatu 2 B 19.

Lisätiedot: Risto Puutio, p. 0400-545519 ja Rauno Lehtonen, p. 0500-799079

Henkilötiedot

Nimi (*)

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Lisätietoja

(alennukseen oikeuttavat jäsenyydet jne.)

X