kesäkuu, 2019

26kes(kes 26)12:3028(kes 28)14:00Uni ja uudistuminen - Social dreaming -seminaariJyväskylä

Aika

26 (Keskiviikko) 12:30 - 28 (Perjantai) 14:00

Paikka

Metanoian Jyväskylän työtila

Tapionkatu 2 B 19

Tapahtuman tiedot

 

Unen rikas maailma tarjoaa näkymän niin sisäisen maailmamme kuviin kuin siihen, mikä ympäröi meitä. Social Dreaming -seminaari tarjoaa tilan jakaa ja tarkastella unia yhdessä ryhmän kanssa. Herkistymme havainnoimaan unen maailmaa ja annamme sen uudistaa itseämme.  

Aikamme tahti on kiihtyvä. Työelämä vaatii yhä enemmän henkilökohtaista uuteen heittäytymistä ja kykyä kannatella muuttuvan maailman haasteita. Uni on yksi näyttämö sille, mitä mielemme kantaa. Unen omalaatuinen maailma ei kuintenkaan vastaa välittömän aikaansaamisen vaateisiin ja jää siksi usein vaille huomiota.  Social Dreaming tapahtuma tarjoaa ainutlaatuisen paikan herkistyä mielikuvitukselle ja viipyä unikuvissa. Se on paikka luovalle kuvittelulle,  joka auttaa uusiutumaan.

Kesän 2019 seminaarin teemana on uni ja uudistuminen. Tapahtumassa osallistujien unet ovat lähtökohtana kuunnella ja havainnoida elämää ja uudistumisen mahdollisuuksia. Seminaari sijoittuu ajankohtaan, joka tarjoaa monille mahdollisuuden irrottautua työstä ja antaa aikaa itselle. Tätä siirtymää työskentely tukee.  Seminaarissa tunnistamme niitä yhteisöllisiä kysymyksiä, jotka ovat työssämme ajankohtaisia sekä luomme kytköstä omiin henkilökohtaisen uudistumisen teemoihin.

Social Dreaming -seminaarin luonne

Social Dreaming -seminaari on unien jakamisen ja niiden yhteisen kuuntelemisen työmuoto, jonka pohjana toimii niin unien kuin jaettujen kokemusten assosiatiivinen yhdistely. Social Dreaming -seminaarissa tarkastelun kohteena on uni itsessään ja useiden unien muodostama kokonaisuus – ei unennäkijä tai hänen persoonansa.

Työskentelyssä unen merkitysmaailmaa lähestytään arvostaen ja kuunnellen. Social Dreaming -työssä saadun kokemuksen perusteella unet alkavat ”keskustella toistensa kanssa”. Näin henkilökohtaisena koettu löytää yhteisöllisiä kytkentöjä ja omaa persoonaa laajempia ymmärtämisen horisontteja. Uni voi avautua niin ryhmässä syntyvän todellisuuden, ammatillisten dilemmojen, ympäröivän yhteiskunnan tai globaalien haasteiden näkökulmista. Unen avaamia uusia merkityksiä ei kuitenkaan pyritä ”lukitsemaan”, vaan tavoitteena on avoimuus uusille merkityksille ja ymmärryksille. Tämä haastaa ryhmää laajentamaan ajatteluaan, ja näin tekemällä lisää osallistujan kykyä syventää henkilökohtaista ymmärrystään.

Seminaariin osallistuminen tarjoaa tilaisuuden pysähtymiselle ja omassa mielessä olevien asioiden ja kokemusten kuuntelulle. Tätä tukee myös seminaarin kiireetön työskentelytapa. Jokainen osallistuja on vapaa valitsemaan, missä määrin hän haluaa uniaan ja kokemuksiaan jakaa.

Unien ”kosketteleminen” näiden periaatteiden mukaisesti tuo seminaareihin tavallisesti vapaan ja kevyen ilmapiirin.

Social Dreaming -menetelmä

Social Dreaming –menetelmä on lähtöisin Tavistock Instituutista Lontoosta, jossa Gordon Lawrence kehitteli työmuotoa 1980-luvulla. Lawrence omaksui Wilfred Bionin ajattelusta menetelmään idean tarkastella yksilöllisiä mielen kuvia laajemman systeemin näkökulmasta . Lawrencen oivallus oli siirtää huomio unennäkijästä itse uneen ja unien väliseen vuoropuheluun. Tätä varten hän loi rakenteen, unimatriksin, jossa tyhjän tilan luoma vapaus ja assosioiva vuoropuhelu voivat yhdistyä. Social Dreaming työn kansainvälisenä alustana toimii Gordon Lawrencen mukaan nimetty säätiö.

Social Dreaming -seminaareja on järjestetty eri puolilla maailmaa. Suomessa seminaareja  on toteutettu 1990-luvulta alkaen vuosittain Metanoia Instituutin organisoimana.

Katso YLE:n tekemä juttu aiheesta: https://yle.fi/uutiset/3-10291731

Seminaarin rakenne

Seminaarin rakenteen keskiössä ovat ”unimatriksit” (UM), ryhmätilanteet, joissa unia ja muita välittömiä kokemuksia jaetaan ja kuunnellaan assosiatiivisella ja yhdistelevällä tavalla. Unimatrikseja seuraa pienryhmämuotoista reflektiotyötä (R) unien pohjalta. Pienryhmä tarjoaa mahdollisuuden ajatukselliseen jäsentämiseen ja omakohtaisten huomioiden tekemiseen ryhmän avulla. Seminaaripäivien lopussa on yhteiskeskustelu (YK), joka mahdollistaa koko ryhmänä tapahtuvan kokemuksen sanoittamisen ja uusien kysymysten esiin nostamisen. Seminaariin sisältyy myös joogan ja meditaatioharjoitusten (JM) toteuttamista ryhmässä. Tällä pyritään saamaan kosketusta unen näkemisen kehollisuuteen ja tukemaan työskentelyn virtaavuutta ja vapautta.

Osanottajat

Seminaari on avoin niille, joita kiinnostaa unien tutkiskelu  ja henkilökohtainen uudistuminen. Ammatillisesti seminaarista hyötyvät henkilöt, joiden työhön liittyy pyrkimys ymmärtää  yksilöiden tai yhteisöjen “pinnan alla olevaa” merkitysmaailmaa ja halu kehitellä luovia työtapoja.

Osanottajilta odotetaan aitoa henkilökohtaista osallistumisen motivaatiota. Vaikka seminaarissa työskentelyn lähtökohtana ovat osanottajien unet, heidän yksityisyyttään ja intimiteettiään pyritään kunnioittamaan ja suojelemaan. Osallistuja voi halutessaan osallistua seminaariin vain etunimellään, ilman ammatillista tms. ulkoista taustaa. Jokainen osanottaja säätelee itse omaa avoimuuden tasoaan ryhmässä.

 Ohjelma  (muutokset mahdollisia)

Aika 1. Päivä 2. Päivä 3. Päivä
7.00-7.45 JM
8.30-10.00 UM UM
10.30-11.30 R R
12.30-14.00 Johdanto YK
14.30-16.00 UM UM
16.30-17.30 JM JM
18.00-19.00 R YK
19.15-20.00 YK

UM = unimatriksi

R    = reflektioryhmä

YK  = yhteiskeskustelu

JM   = Jooga & meditaatio

Hinta ja ilmoittautuminen

440 euroa + ALV, jos lasku lähetetään yritykselle tai yhteisölle

380 euroa + ALV, jos lasku lähetetään yksityishenkilölle

280 euroa + ALV, opiskelijat ja eläkeläiset

Ilmottautuminen 20.6.2019 mennessä. Seminaariin otetaan enintään 8 osallistujaa. Osanottomaksu laskutetaan etukäteen ja on maksettava 24.6.2018 mennessä. Peruutusmaksu 10.6.2019  jälkeen 50 %. Finod jäsenalennus 10 % osallistumismaksusta. Metanoian koulutusohjelmaopiskelijoille alennus 10 %. Järjestä pidättää oikeuden seminaarin peruuttamiseen (20.6.2019 saakka).

Seminaarin ohjaajat

Risto Puutio, organisaatioanalyytikko, työnohjaaja STOry, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, PsT, MSc (Systemic Leadership & Organization Studies), TRO

Rauno Lehtonen, organisaatiokonsultti (FINOD), työnohjaaja STOry, perhe- ja pariterapeutti (Stt), joogaopettaja.

Molemmilla ohjaajilla on pitkäaikainen kiinnostus unityöskentelyyn ja Social Dreaming menetelmään. Molemmat ovat harjoittaneet menetelmän osaamistaan Metanoian pitkässä organisaatioanalyytikkojen kouliintumispolussa.

Seminaaripaikka

Tapahtuman paikkana on Metanoia Instituutin työtila Jyväskylässä.  Paikka tarjoaa kaupunkimaisen ja samalla luonnonläheisen  ympäristön tapahtumalle. Tarkempi osoite: Tapionkatu 2 B 19.

Majoitukseen suosittelemme läheistä laadukasta Yöpuu hotellia tai huokeamman hintatason Local hostellia

Lisätiedot: Risto Puutio, p. 0400-545519 ja Rauno Lehtonen, p. 0500-799079

  Ilmoittautuminen

  Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lisätietoja

  (erikoisruokavaliot, alennukseen oikeuttavat jäsenyydet jne.)

  X