marraskuu, 2017

24mar12:0016:00Vuorovaikutus organisaatioiden muovaajanaTyön murros ja vuorovaikutusintensiivinen työ

Aika

(Perjantai) 12:00 - 16:00

Paikka

Werka kehitys oy:n tila

Korppaanmäentie 36

Tapahtuman tiedot

Tule syventymään innostavaan ja uutta tutkimusta luotaavaan työpajaan vuorovaikutuksen merkityksestä  organisaatioiden toiminnan kehittämisessä ja konsultoinnissa.

Nykytyöelämää leimaa alituinen liike ja muutos: projektit vaihtuvat, osanottajat vaihtuvat, työtavat vaihtuvat. Tällaisessa toimintaympäristössä sosiaalinen vuorovaikutus toimii liimana, joka sitoo ihmiset yhteiseen aikapaikkaiseen toimintaan, kulloinkin käsillä olevaan tehtävään ja toisiinsa. Voikin sanoa, että nykytyöstä on tullut vuorovaikutusintensiivistä – sen keskiöön on noussut tapa, jolla ihmiset asettuvat vaihtelevissa konteksteissa merkityksiä tuottavaan vuorovaikutussuhteeseen toistensa kanssa. Nykytyöelämää koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja eri alojen tutkimuksessa sosiaalinen vuorovaikutus mainitaankin säännöllisesti, kun pohditaan, miten organisaatiot pystyvät toiminnassaan hyödyntämään sen tarjoamia resursseja.

Mutta mitä vuorovaikutus on itsessään sosiaalisena ilmiönä?

Tässä työpajassa keskitymme tarkastelemaan sosiaalisen vuorovaikutuksen roolia erityisesti nykyisessä vuorovaikutusintensiivisessä ja moniammatillisessa tieto- ja asiantuntijatyössä. Syvennymme tutkimaan organisaatioiden toimintaa ja konsultoinnin mahdollisuuksia tutustumalla siihen

 • miten ihmiset luovat ammatillisia tilanteita erilaisten kielellisten, kehollisten ja materiaalisten resurssien avulla ja
 • miten nämä tilanteet ja niihin kytkeytyvät laajemmat prosessit rakentavat professioita, niiden keskinäisiä suhteita, ajattelun ja toiminnan rajoja sekä rajapintoja.

Työpajan alussa hahmottelemme nykyistä työn murrosta, sen muutoskulkuja ja niiden ilmenemistä organisaatioiden toiminnassa. Tämän jälkeen tarkastelemme sosiaalisen vuorovaikutuksen ulottuvuuksia organisaatioiden käytänteissä viimeaikaisen tutkimuksen ja käytännön esimerkkien valossa. Työpajan päätteeksi pohdimme käsiteltyjen ilmiöiden kytköksiä osallistujien omaan työkenttään, -tilanteisiin ja -tehtäviin.

Työpaja tuo uuden näkökulman konsultointityöhön, lisää osallistujien ymmärrystä nykyisten ammatillisten tilanteiden kompleksisuudesta ja niissä toimimisen mahdollisuuksista ja rajoitteista sekä kehittää tutkivaa otetta omaan työhön.

Vetäjät

Vetäjinä toimivat FT Riikka Nissi ja Jukka-Pekka Heikkilä. Riikka Nissi on kielen- ja vuorovaikutuksen tutkija, joka on tarkastellut tutkimuksissaan tietointensiivistä suunnittelu- ja kehittämistyötä, organisaatiomuutosta, henkilöstökoulutusta ja konsultointia.

Hinta

Seminaarin hinta on 170€ +alv 24 %.

Ilmoittautuminen

  Nimi (pakollinen)

  Organisaatio

  Kotiosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lisätietoja

  X