elokuu, 2023

24eloallday27Yhteisöt kriisiaikoina – Tavistock-seminaari 24.-27.8.2023

Aika

elokuu 24 (Torstai) - 27 (Sunnuntai)

Tapahtuman tiedot

 

Metanoia Instituutin Tavistock-seminaari on neljän päivän kokemuksellinen ja toiminnallinen tapahtuma. Seminaarin osallistujista, konsulteista ja johdosta muodostuu yhteisö, jonka ainutlaatuisena tehtävänä on toiminnasta ja kokemuksista oppiminen. Internaattimuotoinen seminaari on rakennettu siten, että organisoitumisen erilaiset ja eri tasoilla vaikuttavat kompleksiset vuorovaikutusilmiöt, sekä tietoiset että tiedostamattomat, voivat tulla tarkastelun piiriin. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin yhdessä olemisen ja johtamisen puoliin, jotka jäävät helposti huomaamatta ja tulevat usein sivuutetuiksi.

Seminaarin erilaiset tapahtumat mahdollistavat kokemusten havainnoimisen, tutkimisen ja analysoinnin. Näin luodaan edellytyksiä ymmärtää paremmin niin organisaatioiden elämän kompleksisuutta kuin myös jokaisen omaa johtajuutta ja osuutta työyhteisöjen tapahtumissa.

Tavistock-seminaarin vuoden 2023 teema on ”Yhteisöt kriisiaikoina”. Teemaa voi pitää samanaikaisesti sekä realistisena että toiveikkaana. Realistisena, koska globaalien ilmiöiden, trendien ja signaalien yhteen kietoutuminen ja ennakoimattomat yhteisvaikutukset edellyttävät jatkuvaa muotoutumista, uudelleen ymmärtämistä ja määrittelyä. Toiveikkaana kenties siksi, että mahdollisesti muitakin aikoja, kuin murroksia on tunnistettavissa. Organisaatiot ovat myös eläviä organismeja, jotka tarvitsevat vakauttavia ja turvallisuutta tuottavia elementtejä luovuuden ja latautumisen rakentumiseen. Näiden ilmiöiden, rakenteiden, jännitteisten suhteiden, systeemisyyden sekä psyko- ja sosiodynaamisuuden tarkasteluun kokemuksellisesti tutkiva oppimisympäristö tarjoutuu vain Tavistock-seminaarissa.

Seminaari toteutetaan Tavistock Instituutissa Englannissa vuosikymmenten aikana hiotuneella menetelmällä.  Vastaavia kokemuksellisen oppimisen ja ryhmädynaamisten ilmiöiden seminaareja toteutetaan eri puolilla maailmaa. Näiden seminaarien tarkoituksena on luoda ainutlaatuiset olosuhteet kokemukselliselle oppimiselle ja sitä kautta organisaatiotyön sekä johtamisen uudelleen ymmärtämiselle.

 

Tavistock-seminaarin työskentelyä ja ajattelua syventävä webinaari ”Tavistock-seminaari oppimisen alustana” toteutetaan 28.9.2022 klo 16.15-17.15.

Webinaarin teemoja ovat

–  kokemuksista oppiminen

–  kokemisen ja reflektion merkitys oppimisessa

–  tunteiden merkitys oppimisessa

–  yhteisöt ja ryhmät oppimisympäristöinä

 

Webinaarin linkki liittymistä varten: 

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/83742627115?pwd=QjRES0t6VGdNaDY3cm5EdlVrZmJLZz09

Meeting ID: 837 4262 7115

Passcode: 543547

Webinaariin ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

 

HAKEMUSLOMAKE

  Etunimi

  Sukunimi

  Mikä Tavistock seminaarissa sinua kiinnostaa? Mikä saa sinut hakemaan Tavistock -seminaariin?

  Millaisia yhteistyökysymyksiä kohtaat omassa työssäsi?

  Mitä muuta haluat kertoa itsestäsi?

  Oletko aikaisemmin osallistunut Tavistock seminaariin tai vastaavaan ryhmä- ja organisaatiodynamiikkaa tutkivaan seminaariin? Mihin seminaariin?

  Titteli, jolla haluat tulla esitellyksi seminaarin ohjelmassa.

  Mistä sait tietoa Tavistock -seminaarista?

  Opiskeletko tällä hetkellä jossakin Metanoia koulutusohjelmassa? Missä?

  Tavistock seminaari on 4-päivän intensiivitapahtuma, joka saattaa olla psyykkisesti kuormittava, mikäli omassa elämässäsi on meneillä akuuttikriisi. Onko sinun elämässäsi tapahtunut äskettäin jotakin, josta kouluttajilla olisi hyvää tietää?

  Erityisruokavalio

  Matkapuhelin (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Laskutusosoite

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  NB! Tähän lomakkeeseen kerätyt tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä käyttävät vain seminaarin johto ja konsultit ainoastaan Tavistock-seminaarin työskentelyn suunnittelussa.

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

  X