elokuu, 2023

24eloallday27Yhteisöt murroksessa: kriisejä ja selvitymisiä - Tavistock-seminaari 24.-27.8.2023

Aika

elokuu 24 (Torstai) - 27 (Sunnuntai)

Tapahtuman tiedot

Haluatko oppia ymmärtämään muuttumisen dynamiikkaa? Haluatko lisätä valmiuksiasi toimia tunneintensiivisissä tilanteissa? 

Yhteisöt murroksessa – kriisejä ja selviytymisiä”. Vuoden 2023 Tavistock-seminaarissa tutkimme muuttuvia organisaatioita erilaisia murtumia tuottavassa ajassamme. 

Seminaarissa saat yhteisöllisen kokemuksen ja pääset tutkimaan oman toiminnan vaikutuksia muihin ja muiden vaikutuksia itseesi. 

Oppiminen ratkaisee muuttavassa maailmassa 

Globaalien ilmiöiden, trendien ja signaalien yhteen kietoutuminen ja ennakoimattomat yhteisvaikutukset tuottavat murrosta ja edellyttävät organisaatioilta jatkuvaa tilanteiden uudelleen määrittelyä.

Organisaatiot ovat eläviä ihmisten muodostamia systeemejä. Ne tarvitsevat vakautta ja turvallisuutta latautuakseen ja uusiutuakseen. Tämä edellyttää kykyä pysähtyä oppimaan kokemuksesta.  Organisaatioiden johtajien ja kehittäjien tehtävänä on luoda näitä oppimisen tiloja. 

Miten seminaarissa opitaan?

Tavistock-seminaari on neljän päivän kokemuksellinen ja toiminnallinen tapahtuma. Seminaarin osallistujista, konsulteista ja johdosta muodostuu yhteisö, jonka tehtävänä ”tässä ja nyt” tapahtuvasta, kokemuksista ja toiminnasta oppiminen. 

Seminaari ohjelmassa vuorottelevat erilaisista tarkoituksista ja kokoonpanoista muodostuvat kokemukselliset ryhmät. Seminaari tuottaa kokemuksia kompleksista tilanteista ja mahdollistaa ilmiöiden tarkastelua. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin yhdessä olemisen ja johtamisen puoliin, jotka jäävät helposti huomaamatta ja tulevat usein sivuutetuiksi.  

Seminaarin erilaiset tapahtumat mahdollistavat kokemusten havainnoimisen, tutkimisen ja analysoinnin. Näin luodaan edellytyksiä tutkia jokaisen omaa johtajuutta, vaikuttavuutta ja osuutta työyhteisöjen tapahtumissa.

Seminaari on internaattiluontoinen ja siihen osallituminen edellyttää kokoaikaista läsnäoloa.  Seminaari poikkeaa työtavaltaan muista organisaatio- ja johtamiskoulutuksista. Jokainen Tavistock-seminaari on työskentelytavasta, osallistujista ja olosuhteista johtuen ainutkertainen. Siksi monet tulevat uudestaan!

Ensimmäiset ryhmien dynamiikkaa tutkivat seminaarit järjestettiin Englannissa, Tavistock Instituutin organisoimana 1950-luvulla. Sen jälkeen vastaavia tapahtumia on järjestetty yli 30 maassa eri puolilla maailmaan. Suomeen seminaarit ovat jalkautuneet Metanoia Instituutin toimesta

Seminaarin paikka: Haikon kartano, Haikkoontie 114, 06400 Porvoo

Seminaarin hinta: 1200 € + 24% alv / osallistuja (sisältää osallistumisen, majoituksen ja ruokailut).
Osallistujan tulee itse varata (ei maksaa) majoitus hotelli Haikon Kartanon verkkosivuilta osoitteessa https://www.haikko.fi/ käyttäen ALLTAVISTOCK-koodia viimeistään 23.7.
Tavistock-seminaarin taholta on neuvoteltu seuraavat majoitushinnat:
-Standard-huone yhdelle hengelle 112 €/yö
-Premium-huone kahdelle hengelle 132 €/yö.

Metanoia Instituutti vastaa osallistujien laskutuksesta.

Ilmoittautuminen Tavistock-seminaariin päättyy 19.6.2023 klo 16.

HAKEMUSLOMAKE

  Etunimi

  Sukunimi

  Mikä Tavistock seminaarissa sinua kiinnostaa? Mikä saa sinut hakemaan Tavistock -seminaariin?

  Millaisia yhteistyökysymyksiä kohtaat omassa työssäsi?

  Mitä muuta haluat kertoa itsestäsi?

  Oletko aikaisemmin osallistunut Tavistock seminaariin tai vastaavaan ryhmä- ja organisaatiodynamiikkaa tutkivaan seminaariin? Mihin seminaariin?

  Titteli, jolla haluat tulla esitellyksi seminaarin ohjelmassa.

  Mistä sait tietoa Tavistock -seminaarista?

  Opiskeletko tällä hetkellä jossakin Metanoia koulutusohjelmassa? Missä?

  Tavistock seminaari on 4-päivän intensiivitapahtuma, joka saattaa olla psyykkisesti kuormittava, mikäli omassa elämässäsi on meneillä akuuttikriisi. Onko sinun elämässäsi tapahtunut äskettäin jotakin, josta kouluttajilla olisi hyvää tietää?

  Erityisruokavalio

  Matkapuhelin (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Laskutusosoite

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  NB! Tähän lomakkeeseen kerätyt tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä käyttävät vain seminaarin johto ja konsultit ainoastaan Tavistock-seminaarin työskentelyn suunnittelussa.

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

  X