Tapahtumat

Metanoia-seminaareissa löydät työhösi uusia inspiraatiota ja paneudut johonkin kehittämisen menetelmään. Seminaareissa harjoitetaan kokemusperäistä oppimista ja pyritään tutkimaan aitoja työelämätilanteita moninaisine haasteineen. Seminaarit on tarkoitettu erilaisia työotteita harjoittaville ammattilaisille.

Säännöllisesti toistuvia seminaarejamme ovat:

1. Tavistock-seminaari (toukokuu)
Tavistock seminaarin tavoitteena on antaa osallistujille mahdollisuus kokemuksesta oppimiseen, auttaa osallistujia selkiyttämään ja ymmärtämään organisaatioiden elämän kompleksisuutta, omaa johtajuuttaan ja osuuttaan työyhteisöjen tapahtumissa. Internaattimuotoinen seminaari on rakennettu siten, että organisaation erilaiset ja eri tasoilla vaikuttavat kompleksiset vuorovaikutusilmiöt, sekä tietoiset että tiedostamattomat, voivat tulla tarkastelun piiriin.

2. Social Dreaming -seminaari  (huhtikuu, marraskuu)
Social Dreaming on työmuoto, jossa osallistujaryhmän unia tarkastelemalla haetaan vuoropuhelua henkilökohtaisen ja yhteisöllisen välille. Seminaari tarjoaa turvallisen ympäristön lähestyä unen arvoituksellisuutta, kuulla itseä ja tunnistaa yksilöllisten kokemusten yhteisöllisiä kytkeytymisiä. Kullakin tapahtumalla on jokin yläteema, vuoden 2017 teemana “Unet työnohjauksen inspiraationa”

3. Listening Post -seminaari (tammikuu)
Listening Post (”Kuuntelupaikka”) -seminaari on osa OPUS (Organisation for Promoting Understanding of Society) organisaation koordinoimaa vuosittaista kansainvälistä tapahtumaa, joka järjestetään vuoden alussa samanaikaisesti yli 30 maassa, myös Suomessa. Seminaari on työmuoto, jossa osallistujat jakavat kokemuksia, unia, ajatuksia ajankohtaisista asioista.  Listening Post -seminaarissa pyritään ymmärtämään yhteiskuntaa ja työelämän ilmiöitä yksilön kokemusten kautta.

4. Tilanneherkkyys taitojan työnohjauksessa ja konsultoinnissa -seminaari (toukokuu)
Seminaari perehdyttää osallistujat vuorovaikutustutkimuksen työkaluihin ja niiden hyödyntämiseen oman ammattikäytännön reflektoinnissa ja kehittämisessä. Se avaa näkökulmia joiden kautta vuorovaikutuksen tilanneherkkää luonnetta voi ymmärtää paremmin.

5. Työnohjauksen erilaisia ajankohtaisia ilmiöitä tarkastelevat teemaseminaarit (lokakuu) käsittelevät työnohjaustyön ajakohtaisia ilmiöitä.

6. Identiteetit muuttuvassa työelämässä

Lisäksi järjestämme yksittäisiä seminaareja ja työpajoja mm. organisaatiodramaturgiasta, resilienssistä ja taiteen soveltamisesta organisaatioiden kehittämiseen.

Tulevat tapahtumat

tammikuu 2018

30tam17:0019:30Listening Post Oulu 2018Mitä ajassa liikkuu, mitä meille kuuluu?

maaliskuu 2018

22maaallday24Unet työnohjauksen inspiraationaSocial Dreaming -seminaari

huhtikuu 2018

13huh09:0016:00Tilanneherkät keskustelukeinot työnohjauksessa ja konsultoinnissa

toukokuu 2018

16touallday20Art of Organizing, Pari Center, Italia

24toualldayTyöterveyshuolto uuden edessä - workshop työterveyspsykologeille, 24.5.2018, Helsinki

kesäkuu 2018

14kes(kes 14)17:0417(kes 17)17:04Energy, Creative Collaboration and Wellbeing in Organizations, Viterbo (Italia)

elokuu 2018

04elo(elo 4)17:0717(elo 17)17:07Leicester konferenssi 2018 - Task, Authority, Organization, Leicester (UK)

syyskuu 2018

07syy09:0017:00Itseorganisoituminen - tarve ja käytännötMetanoia-konferenssi

21syyallday22Impact Unknown - Vaikutus TuntematonSeminaari ilmastonmuutoksen merkityksestä organisaatioissa ja tulevaisuuden työelämässä

kesäkuu 2019

13kes(kes 13)10:0016(kes 16)15:00Tavistock-seminaari 13.-16.6.2019