Tapahtumat

Metanoia-seminaareissa löydät työhösi uusia inspiraatiota ja paneudut johonkin kehittämisen menetelmään. Seminaareissa harjoitetaan kokemusperäistä oppimista ja pyritään tutkimaan aitoja työelämätilanteita moninaisine haasteineen. Seminaarit on tarkoitettu erilaisia työotteita harjoittaville ammattilaisille.

Säännöllisesti toistuvia seminaarejamme ovat:

1. Tavistock-seminaari 
Tavistock seminaarin tavoitteena on antaa osallistujille mahdollisuus kokemuksesta oppimiseen, auttaa osallistujia selkiyttämään ja ymmärtämään organisaatioiden elämän kompleksisuutta, omaa johtajuuttaan ja osuuttaan työyhteisöjen tapahtumissa. Internaattimuotoinen seminaari on rakennettu siten, että organisaation erilaiset ja eri tasoilla vaikuttavat kompleksiset vuorovaikutusilmiöt, sekä tietoiset että tiedostamattomat, voivat tulla tarkastelun piiriin.

2. Social Dreaming -seminaari
Social Dreaming on työmuoto, jossa osallistujaryhmän unia tarkastelemalla haetaan vuoropuhelua henkilökohtaisen ja yhteisöllisen välille. Seminaari tarjoaa turvallisen ympäristön lähestyä unen arvoituksellisuutta, kuulla itseä ja tunnistaa yksilöllisten kokemusten yhteisöllisiä kytkeytymisiä. Kullakin tapahtumalla on jokin työelämään kytkeytyvä yläteema.

3. Listening Post -seminaari (tammikuu)
Listening Post (”Kuuntelupaikka”) -seminaari on osa OPUS (Organisation for Promoting Understanding of Society) organisaation koordinoimaa vuosittaista kansainvälistä tapahtumaa, joka järjestetään vuoden alussa samanaikaisesti yli 30 maassa, myös Suomessa. Seminaari on työmuoto, jossa osallistujat jakavat kokemuksia, unia, ajatuksia ajankohtaisista asioista.  Listening Post -seminaarissa pyritään ymmärtämään yhteiskuntaa ja työelämän ilmiöitä yksilön kokemusten kautta.

4. Organisaatioanalyysin foorumit                                                                    Organisaatioanalyysin foorumit ovat maksuttomia iltatilaisuuksia, joiden tarkoituksena on luoda tilaa ajatella ja ymmärtää organisaatioiden ja organisoitumisen ilmiöitä.

5. Työelämän kehittämisen ajankohtaiset teemaseminaarit ja webinaarit                 Näissä tapahtumissa ja työpajoissa on tarjolla vaihtelevia teemoja työelämän kehittämisen kysymyksistä ja metodista lähestymistavoista. Näitä ovat esimerkiksi työpajat organisaatiodramaturgiasta, itseohjautuvuudesta, resilienssistä ja taiteen soveltamisesta organisaatioiden kehittämiseen.

Tulevat tapahtumat

07kes(kes 7)12:0009(kes 9)14:00Energy, Creative collaboration and Wellbeing in Organizations -tapahtuma Italiassa 7.-9.6.

27elo17:0020:00Luonnon systeemit ja organisaatioajattelu