Tapahtumat

Metanoia-seminaareissa löydät työhösi uusia inspiraatiota ja paneudut johonkin kehittämisen menetelmään. Seminaareissa harjoitetaan kokemusperäistä oppimista ja pyritään tutkimaan aitoja työelämätilanteita moninaisine haasteineen. Seminaarit on tarkoitettu erilaisia työotteita harjoittaville ammattilaisille.

Säännöllisesti toistuvia seminaarejamme ovat:

1. Tavistock-seminaari (kesäkuu)
Tavistock seminaarin tavoitteena on antaa osallistujille mahdollisuus kokemuksesta oppimiseen, auttaa osallistujia selkiyttämään ja ymmärtämään organisaatioiden elämän kompleksisuutta, omaa johtajuuttaan ja osuuttaan työyhteisöjen tapahtumissa. Internaattimuotoinen seminaari on rakennettu siten, että organisaation erilaiset ja eri tasoilla vaikuttavat kompleksiset vuorovaikutusilmiöt, sekä tietoiset että tiedostamattomat, voivat tulla tarkastelun piiriin.

2. Social Dreaming -seminaari  (huhtikuu, marraskuu)
Social Dreaming on työmuoto, jossa osallistujaryhmän unia tarkastelemalla haetaan vuoropuhelua henkilökohtaisen ja yhteisöllisen välille. Seminaari tarjoaa turvallisen ympäristön lähestyä unen arvoituksellisuutta, kuulla itseä ja tunnistaa yksilöllisten kokemusten yhteisöllisiä kytkeytymisiä. Kullakin tapahtumalla on jokin yläteema, vuoden 2017 teemana “Unet työnohjauksen inspiraationa”

3. Listening Post -seminaari (tammikuu)
Listening Post (”Kuuntelupaikka”) -seminaari on osa OPUS (Organisation for Promoting Understanding of Society) organisaation koordinoimaa vuosittaista kansainvälistä tapahtumaa, joka järjestetään vuoden alussa samanaikaisesti yli 30 maassa, myös Suomessa. Seminaari on työmuoto, jossa osallistujat jakavat kokemuksia, unia, ajatuksia ajankohtaisista asioista.  Listening Post -seminaarissa pyritään ymmärtämään yhteiskuntaa ja työelämän ilmiöitä yksilön kokemusten kautta.

4. Tilanneherkkyys taitojan työnohjauksessa ja konsultoinnissa -seminaari (toukokuu)
Seminaari perehdyttää osallistujat vuorovaikutustutkimuksen työkaluihin ja niiden hyödyntämiseen oman ammattikäytännön reflektoinnissa ja kehittämisessä. Se avaa näkökulmia joiden kautta vuorovaikutuksen tilanneherkkää luonnetta voi ymmärtää paremmin.

5. Työnohjauksen erilaisia ajankohtaisia ilmiöitä tarkastelevat teemaseminaarit (lokakuu) käsittelevät työnohjaustyön ajakohtaisia ilmiöitä.

6. Identiteetit muuttuvassa työelämässä

Lisäksi järjestämme yksittäisiä seminaareja ja työpajoja mm. organisaatiodramaturgiasta, resilienssistä ja taiteen soveltamisesta organisaatioiden kehittämiseen.

Tulevat tapahtumat

07tamallday09Unet työnpaikkana. Social dreaming tapahtuma Zoomissa 7.-9.1.2021Social Dreaming -seminaari

29tam10:0016:00Organisaatiodramaturgia-webinaari: Ammattiroolit prosessina

11hel17:0019:00Organisaatioanalyysin foorumi 11.2.2021 klo 17-19 (Zoom)

19eloallday22Tavistock-seminaari