Musta ja valkoinen

 

Metanoia Instituutti yhteistyössä Pro Soveltavan taiteen tila ry kanssa kutsuu työelämäkehittäjiä ja taiteilijoita avoimeen työpajaan tutustumaan tammikuussa 2017 käynnistyvään Konsultti-taiteilija työparimallin mentorointiohjelmaan.

Mentorointiohjelma on suunnattu konsulteille ja taiteilijoille, jotka haluavat kehittää valmiuksiaan toimia työparina työelämän kehittämisen parissa. Ohjelman tarkoituksena on tukea neljän uuden konsultti-taiteilija työparin työn käynnistymistä. Ohjelman aikana työparit kokeilevat yhteistyötä aidoissa asiakasorganisaatioissa. Työparien yhteisen työotteen muotoutumista kehitetään ja reflektoidaan vertaistuen kautta, jota mentorointiohjelman työpajat ja muut kohtaamiset tarjoavat.

Ohjelma pyrkii vastaamaan työelämästä nouseviin tarpeisiin yhdistää taidetta soveltavia toimintamalleja pitkäjänteiseen dialogiseen organisaatioiden kehittämiseen. Organisaatiot ovat eläviä ja muotoaan muuttavia toimijoita ja niiden kehittämisessä on siirrytty toiminnan diagnosoinnin tarpeista kohti kysymystä ‘mitä organisaatio voisi olla ja miten’. Tämä kysymyksenasettelun muuttuminen on lisännyt organisaatioiden kiinnostusta vastaanottaa taidetta omaan systeemiinsä, hyödyntää sen ennakoimattomuutta uusien näköalojen luomiseksi. Taiteilija ei voi luoda tällaista vaikuttavuutta yksin, eikä konsultin välineistö ulotu sinne, mihin taiteella voidaan kurottautua.

Millaisia konsultteja haetaan?

 • Laaja kokemus organisaatioiden kehittämisestä
 • Päätyönä konsultaatio ja organisaatioiden kehittäminen
 • Kiinnostusta ja valmiuksia kehittää konsultoinnin työotetta työparimallin kautta ja reflektoida työtä eri tavoin
 • Kiinnostusta luoviin menetelmiin ja taiteen soveltamiseen
 • Halua toimia työparin kanssa pitkäjänteisesti
 • Näkyä ohjelman merkityksestä osana omaa tulevaisuuden ammatillista työkenttää
 • Kykyä sitoutua mentorointiohjelmaan sisällöllisesti, ajallisesti ja taloudellisesti

Millaisia taiteilijoita haetaan?

 • Vahvaa taiteellista työotetta ja ammattitaitoa
 • Kokemusta oman taiteellisen toiminnan soveltavasta käytöstä erilaisissa yhteyksissä
 • Kiinnostusta taiteellisen toiminnan sovittamisesta työelämän kehittämisen kontekstiin
 • Halua toimia työparin kanssa pitkäjänteisesti
 • Näkyä ohjelman merkityksestä osana omaa tulevaisuuden ammatillista työkenttää
 • Kykyä sitoutua mentorointiohjelmaan kokonaisuudessaan

Ohjaajat

Ohjelman ohjaajina ja kehittäjinä ovat Jukka- Pekka Heikkilä ja Krista Petäjäjärvi, jotka toimivat jo konsultti-taiteilija työparina organisaatioiden kehittämisen parissa. Heikkilä (psykologi, MSc ja organisaatiokonsultti FINOD) on toiminut organisaatioiden kehittämistyössä yli 20 vuoden ajan. Hän on perehtynyt syvällisesti niin julkisten organisaatioiden kuin suuryritysten muutos ja kulttuurien kehittämisprosesseihin sekä johtamistyön haasteisiin.

Krista Petäjäjärvi on performanssitaiteilija ja taiteilija- kehittäjä, jonka intohimona on taide toimintakulttuurien muutosvoimana. Koulutukseltaan Petäjäjärvi on teatteri -ilmaisun ohjaaja (AMK), jonka lisäksi hän on valmistunut Taideyliopistosta Taiteelliset interventiot työelämässä -täydennyskoulutuksesta. Petäjäjärvi soveltaa teatterin ja performanssin menetelmiä työelämän kehittämisen tarpeisiin. Pro Soveltavan taiteen tila ry:n toiminnanjohtajan ominaisuudessa hän mentoroi taiteilijoita vapaalla taidekentällä.

Avoin työpaja

Konsultti-taiteilija työparimallin mentorointiohjelmaa esitellään ja siitä keskustellaan kaikille avoimessa työpajassa. Työpajaan voi ilmoittautua mukaan mahdollisen työparin kanssa, tai sinne voi tulla hakemaan itselleen sopivaa työparia. Kaikki ohjelmasta kiinnostuneet ovat tervetulleita, eikä osallistuminen työpajaan velvoita mihinkään.

Työpaja on 7.12. klo 17-19 Annantalolla, Helsingissä (os. Annankatu 30). Tapahtumassa on kahvitarjoilu ja ilmoittautua voi alla olevaan osoitteeseen.

Mentorointiohjelmaan hakeminen

Konsultti-taiteilija työparit hakevat ohjelmaan yhdessä, jo valmiiksi muodostuneina pareina. Työparit voivat hakea ohjelmaan mukaan, vaikka he eivät olisi osallistuneet avoimeen työpajaan.

Parit lähettävät yhteisen, vapaamuotoisen hakemuksen alla esitettyyn sähköpostiosoitteeseen viimeistään 14.12.2016. Hakemuksessa tulee käydä ilmi aikaisempi kokemus aiheen parista, sekä motivaatio mentorointiohjelmaa kohtaan. Hakemuksessa tulee myös esitellä idea mahdollisesta asiakaskohteesta, jossa työparina toimimista voisi olla mahdollista kokeilla. Työparin aikaisempi yhteistyö katsotaan eduksi, muttei ole välttämätöntä.

Ohjelmaan valikoituneille pareille ilmoitetaan 19.12. mennessä.

Aikataulu

Ohjelman työpajat toteutuvat Helsingissä 16.1. / 24.3. / 9.6. klo 9-16. Työpajojen väleissä on sekä kasvotusten että Skypen kautta tapahtuvaa yksilö- ja pienryhmämentorointia. Ohjelman reflektiotyöpaja on 25.8. (klo 13-16). Ohjelman puitteissa toteutunutta työparityöskentelyä esitellään avoimessa tilaisuudessa 6.10. (klo 10-16).

Mentorointiohjelman hinta

Ohjelman hinta on konsulteille 850,00 (ALV 0%) ja taiteilijoille 290,00 (ALV 0%). Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee taiteilijoiden osallisuutta ohjelmaan ja jokaisen ohjelmaan osallistuvan taiteilijan työtä tuetaan yhden kuukauden palkan verran (n. 2000,00 €).

Lisätiedot ja ilmoittautumiset

Ohjelma toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Ilmoittautumiset avoimeen työpajaan sähköpostilla tai Facebook-tapahtuman kautta.

Krista Petäjäjärvi, krista.petajajarvi@gmail.com tai 040-4160408

Jukka-Pekka Heikkilä, jukka-pekka.heikkila@metanoia.fi tai 040-5651439

Avoimen työpajan Facebook-tapahtumasivulle tästä

 

[wpsocialite]