Kokemuksellinen kansalaisvalppauden foorumi: ”Mitä tapahtuu todella?”

Tiistai 26.11.2013 klo 14–17 Kulttuuritalo Valve, Hallitusk. 7 Oulu (Käynti Ojakadulta 3.krs!)

Tausta-ajatuksia

Kuuntelu on yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme katoava luonnonvara. Toisaalta se on suuri ikiaikainen  inhimillinen ja yhteisöllinen mahdollisuus.  Puhetta taas riittää niin, että ajankohtainen ja tärkeä ovat vaarassa tulla sivuutetuiksi. Mahdollisuudet kulkevat jatkuvasti ohitsemme. Kuuntelu on keskeinen keino ja asenne tavoittaa sitä, mitä olemme menettämässä. Kuuntelu tarvitsee aina suojaa ja tilaa,  ajan, paikan ja vastaanottavan asenteen, ajoittain myös hieman ammatillista kannattelua.

Ymmärrämme kuuntelun helposti itsestään selvästi reaktiona puheeseen ja sanottuun. Emme tule ajatelleeksi, että vaikutusketju kulkeekin toisinpäin,  kuuntelu ja kuunteleva tila alkavat kutsua ja kirvoittaa puhetta. Merkityksellinen ja autenttinen puhe mahdollistuu vasta kun kuunteleva osapuoli on tunnistetusti paikalla ja valmistautunut ottamaan vastaan sanottua ja ilmaistua. Puhe ei luo kuuntelua, mutta keskittynyt kuuntelu kutsuu ja luo puhetta ja antaa sille esiintulon mahdollisuuden. Kuuntelu kirvoittaa ja syventää puhetta.

Kuuntelu tavoittaa ilmaistusta sen ytimen. Ei vain sen mitä sanotaan, vaan onnistuessaan myös sen, mikä jää sanomatta. Puhutun sisältö voi vaihdella hyvinkin laajoissa rajoissa. Oleellisempaa on ilmaistun vastaanotto ja se tila, joka kuuntelutyötä ympäröi.  Aika nostaa jatkuvasti esille uusia kysymyksiä. Kuuntelun haaste säilyy. Siihen harjaantumisessa tarvitsemme toisiamme ja kuuntelulle viritettyä asetelmaa.

Kuuntelun menetelmästä

Metanoia Instituutti on pitkään kehittänyt kuuntelun tekniikoita ja prosesseja. Listening Post-seminaarit Suomessa ovat jo vuosikausia olleet yhdesssä OPUS-organisaation kanssa harjoitettua kansainvälistä yhteistyötä. Kuuntelutapahtuman alustana on lyhyt ja koeteltu työjärjestys. Prosessi on yksinkertaisella tavalla syvällinen. Tapahtuman suunnittelijat ja ohjaajat ovat kuuntelun ammattilaisia. Näitä kokemuksia tarjotaan nyt yhteiseen käyttöön.

Foorumi on rakennettu ajatukselle, että keskittyneen kuunteluun avulla ja yksilöllisten kokemusten pohjalta tulee mahdolliseksi tavoittaa suuremman sosiaalisen järjestelmän  (yhteisön ja yhteiskunnan) ajankohtaisia piileviä ilmiöitä, voimia ja virtauksia.

Foorumi on ainutlaatuisen tehokas, käytännöllinen ja koeteltu menetelmä tutkia oman kokemuksen yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Se on avoin kaikille, jotka haluavat ymmärtää mitä itsessä ja ympärillämme tässä ajassa tapahtuu. Seminaarin järjestäjät eivät tavoittele tapahtumalla taloudellista hyötyä.

Toteutus:

Tämän tapahtuman Metanoia Instituutti toteuttaa yhteistyössä Organisaatiodynamiikka FINOD ry:n Oulun alueryhmän kanssa.

Tapahtuman ohjaajina toimivat Harri Hyyppä, Organisaatioanalyytikko FINOD ja Anna-Maria Romppainen, Organisaatiokonsultti FINOD.

Tapahtuma on avoin kaikille, eikä siinä ole osallistumismaksua. Foorumi on osa Metanoia Instituutin ja FINOD:n kehitystyötä ja kansalaistoimintaa. Tapahtumaa kannattelevat keveys, vapaus sekä pyrkimys rakentaa luova hetki ja tila ymmärtää uudella tavalla yhteiskuntaa ja ajankohtaisia ilmiöitä yksilön kokemusten kautta.

Työskentelyn luonteesta johtuen osallistujien odotetaan kuitenkin olevan ajoissa paikalla ja osallistuvan kokoaikaisesti.

Ohjelma:  Tiistai 26.11.2013 (klo 14.00 – 17.00)

14.00-  Avaus ja johdantojakso. ”Avaavat sanat”. Mitä ja miten?

Jaksossa käydään läpi työskentelyn perusidea ja menetelmä sekä tapahtumaan liittyvät käytännön järjestelyt.

Kokemusten jakaminen

Tässä osiossa osanottajia rohkaistaan vapaasti kertomaan ja jakamaan omia henkilökohtaisia kokemuksiaan kansalaisina Suomessa.

 n. 15.30 – 15.45 Kahvi (omakustanteinen!)

Mistä me puhumme”?

Jaettuja kokemuksia tarkastellaan yhdessä pyrkimällä tunnistamaan niiden ydintä ja keskeisiä teemoja.

”Mitä tapahtuu todella?”

Pyritään etenemään kohti hypoteeseja, olettamuksia, siitä, miksi nämä kokemukset ja ilmiöt tapahtuvat tässä ajassa ja juuri nyt? Miksi ne heijastuvat ihmisten kokemuksiin kuullulla tavalla? Mitä nämä kokemukset haluavat sanoa tästä ajasta?

n. 16.30 – 17.00 Päätösjakso

Päätösjaksossa palataan yhteisesti tärkeinä koettuihin teemoihin ja kokemuksiin ja jäsennetään niitä edelleen.  Arvioidaan yhdessä Foorumin kokemusperäistä antia. Mitä tässä tapahtui? Mitä seuraavaksi?

Ilmoittautuminen:  Metanoia Instituutti p. 010 4393 838 , metanoia@metanoia.fi

0 kommenttia

Kirjoita kommentti

Haluatko liittyä keskusteluun?
Kommentoi vapaasti!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *