Suomi ja maailma vuoden 2015 alkaessa – yhteiskunnan kuva yksilön kokemuksena.

kuumailmapalloja - Versio 2

Lataa Listening Post -2015 raportti (PDF)

Missä me suomalaiset menemme?

Listening Post (”Kuuntelupaikka”) -seminaari on osa OPUS (Organisation for Promoting Understanding of Society) organisaation koordinoimaa vuosittain toistuvaa kansainvälistä tapahtumaa, joka järjestetään vuoden 2015 alussa samanaikaisesti yli 30 maassa eri puolilla maailmaa.

Seminaari perustuu koeteltuun oletukseen, että keskittyneen keskinäisen kuunteluun avulla ja yksilöllisten kokemusten pohjalta voidaan tavoittaa suuremman sosiaalisen järjestelmän (yhteisön) ajankohtaisia piileviä tekijöitä ja virtauksia.  Listening Post -seminaarissa pyritään ymmärtämään yhteiskuntaa ja työelämän ilmiöitä yksilön kokemusten kautta.

Listening Post pyrkii siihen, että osanottajat sekä kansalaisina että työelämän toimijoina voisivat kehittää tietoisuuttaan kokemuksistaan ja mielessä kantamistaan kuormista sekä tietoisuutta siitä, mitä ne viestivät ajankohtaisista yhteiskunnallisista prosesseista. Tarkoitus on kuunnella yksilöllisiä kokemuksia, tuntemuksia ja ajatuksia sekä pukea niitä sanoiksi. Myös unet, fantasiat ja erilaiset assosiaatiot kuullusta ovat tärkeitä ymmärryksen välittäjiä liikkeellä olevista aikamme syvemmistä virtauksista.

Seminaarien työskentelyn tuloksista laaditaan raportti, jossa pyritään kohti ylikansallisten psykososiaalisten ilmiöiden ja inhimillisten prosessien tunnistamista. Raportti julkaistaan parin kuukauden sisällä seminaarista osoitteessa www.opus.org.uk, josta osoitteesta myös aiempien vuosien raportit löytyvät.

Seminaari on käytännöllinen ja ainutlaatuisen tehokas menetelmä kuunnella sekä omien että kanssaihmisten kokemuksien yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Se auttaa hahmottamaan yhteiskuntamme ja maailman muuttumista. Seminaari on avoin kaikille, jotka haluavat ymmärtää mitä itsessä ja ympärillämme tässä ajassa tapahtuu.

Paikka: Helsingin keskusta, Bulevardi 6A 14, Humap tilat.

Hinta 90€ + 24% alv

Tiedustelut: pekka.tokola@metanoia.fi

Ilmoittatumislomakkeelle

 

LISTENING POST – PROSESSI JA AIKATAULU

12.30 –  12.45 Aloitus

Käydään läpi työskentelyn perusidea ja menetelmä sekä seminaariin liittyvät käytännön järjestelyt.

12.45 – 14.15 Ajankohtaisten kokemusten jakaminen

Tässä osiossa kerrotaan ja jaetaan omia henkilökohtaisia kokemuksia sekä työelämään ja Suomeen liittyviä huolenaiheita. Tarkoitus on sanottaa, muutoin ilmaista ja kuunnella oman kehon tuntemuksia, huomata läsnäolijoiden kokemuksia, ajatuksia ja oloja, jakaa unia ja assosiatiivisesti syntyviä mielikuvia ajan merkeistä.

14.15 – 14.45 Keskeisten teemojen etsiminen

Esiintuotuja kokemuksia tarkastellaan yhdessä pyrkien tunnistamaan kerrotun aineiston keskeiset teemat, mistä oikeastaan puhuttiin.

14.45 – 16.15 Analyysi ja hypoteesien rakentaminen

Yhdistelemällä ja assosioimalla ennakkoluulottomasti, epätavanomaisestikin, kaikkea tähän asti kertynyttä pyritään kiteyttämään oletuksia, ”hypoteeseja”, jotka voisivat tehdä ymmärrettäväksi, miksi nämä ilmiöt esiintyvät juuri nyt ja miksi ne heijastuvat ihmisten kokemuksiin juuri tällä tavalla.

16.15 – 16.30 Päätösjakso

Päätösjaksossa voidaan palata yhteisesti tärkeiksi koettuihin teemoihin ja kokemuksiin ja jäsentää niitä edelleen.

Raportointi

Konsultit kokoavat seminaarin tuottamat hypoteesit ja toimittavat näin syntyneen Suomen raportin OPUS Global Listening Post Report´ssa julkaistavaksi. Osallistujat voivat kiinnostuksensa mukaan auttaa konsultteja tässä työssä.

SEMINAARIN JOHTO JA KONSULTIT

Seminaarin convener

Maija-Leena Setälä,  yht.lis., organisaatiopsykologi, organisaatiokonsultti FINOD, OPUS National Convener in Finland

Konsultit

Leila Keski-Luopa psykoanalyytikko (IFPS), koulutuspsykoanalyytikko (Therapeia-säätiö), koulutusryhmäpsykoanalyytikko (Suomen ryhmäpsykoterapia ry), organisaatiokonsultti FINOD

Marianne Tensing, LitM, organisaatiokonsultti FINOD, työnohjaaja FINOD/STORY, Opus National Convener in Estonia.

Timo Totro TT, Organisaatioanalyytikko FINOD

Senior Adviser

Harri Hyyppä Organisaatiokonsultti AOC, Ryhmäpsykoanalyysin ja ryhmäpsykoterapian kouluttaja, Kokemusasiantuntija, Kokemuksen Tutkimuksen Instituutti. Asiamies, ODI.

Suomen seminaarin järjestävät yhteistyössä Metanoia Instituutti ja Organisaatiodynamiikka FINOD ry.

Listening Post –kansainvälisestä projektista kirjoitettu:

Keski-Luopa,L., Klemelä, E., Setälä, M-L, Tensing M.. Listening Post 2011 seminaarin raportti. Psykoterapia 1/2011

Keski-Luopa, L., Klemelä, E., Setälä M-L, Tensing, M.: Listening Post 2012 — Yksilön kokemus yhteiskunnan kuvana. Seminaarin raportti. Psykoterapia 1/2012

Setälä, M-L, Keski-Luopa, L, Klemelä, E., Puutio, R., Tensing, M.: Listening Post 2013 –seminaarin raportti. Psykoterapia 1/2013

Setälä, M-L, Keski-Luopa, Tokola, P., Totro, T.: Listening Post 2014. Psykoterapia 1/2014

Tensing, M. (2011) Listening Post – heikkojen signaalien kuuntelunpaikka. Osviitta 1/2011

Tensing, M (2014) Listening Post -seminaari – hetkiä systeemien kytkeytymisistä. Teoksessa Totro, T., Tensing, M., Setälä M-L., Askel, askel harha-askel – työnohjaajana ja konsulttina systeemien viidakossa. Metanoia Instituutti. 202-213.

0 kommenttia

Kirjoita kommentti

Haluatko liittyä keskusteluun?
Kommentoi vapaasti!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *