”MISSÄ MENNÄÄN? MITEN ME VOIMME? – yksilön kokemus yhteiskunnan kuvana”

PAIKKA: Helsingin keskusta, Bulevardi 6A 14, Humapin tilat
AIKA: perjantai 15.1. klo 12.30-16

Listening Post (”Kuuntelupaikka”) -seminaari on osa OPUS (Organisation for Promoting Understanding of Society) organisaation koordinoimaa vuosittain toistuvaa kansainvälistä tapahtumaa, joka järjestetään vuoden 2016 alussa samanaikaisesti yli 30 maassa eri puolilla maailmaa.

Seminaari perustuu oletukseen, että keskittyneen keskinäisen kuunteluun avulla ja yksilöllisten kokemusten pohjalta voidaan tavoittaa suuremman sosiaalisen järjestelmän (yhteisön) ajankohtaisia piileviä tekijöitä. Listening Post -seminaarissa pyritään ymmärtämään yhteiskuntaa ja työelämän ilmiöitä yksilön kokemusten kautta.

Listening Post pyrkii siihen, että osanottajat sekä kansalaisina että työelämän toimijoina voisivat kehittää tietoisuuttaan kokemuksistaan ja mielessä kantamistaan huolista sekä tietoisuutta siitä, mitä ne viestivät ajankohtaisista yhteiskunnallisista prosesseista. Tarkoitus on kuunnella yksilöllisiä kokemuksia, tuntemuksia ja ajatuksia sekä pukea niitä sanoiksi. Myös unet, fantasiat ja erilaiset assosiaatiot kuullusta ovat tärkeitä ymmärryksen välittäjiä liikkeellä olevista aikamme syvemmistä virtauksista.

Seminaarien työskentelyn tuloksista laaditaan raportti, jossa pyritään kohti ylikansallisten psykososiaalisten ilmiöiden ja inhimillisten prosessien tunnistamista. Raportti julkaistaan parin kuukauden sisällä seminaarista osoitteessa www.opus.org.uk, josta osoitteesta myös aiempien vuosien raportit löytyvät.

Seminaari on käytännöllinen ja ainutlaatuisen tehokas menetelmä kuunnella sekä omien että kanssaihmisten kokemuksien yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Se auttaa hahmottamaan yhteiskuntamme ja maailman muuttumista. Seminaari on avoin kaikille, jotka haluavat ymmärtää mitä itsessä ja ympärillämme tässä ajassa tapahtuu.

Seminaarin hinta 80€ + 24% alv

Tiedustelut: marianne.tensing@metanoia.fi

LISTENING POST – PROSESSI

12.30     Aloitus

12.45     Ajankohtaisten kokemusten jakaminen

14.15     Tauko

14.30     Keskeisten teemojen etsiminen

15.00     Analyysi ja hypoteesien rakentaminen

16.00     Seminaarin päätös

SEMINAARIN CONVENER JA KONSULTIT

convener
Maija-Leena Setälä, yht.lis., organisaatiopsykologi, organisaatiokonsultti FINOD, OPUS National Convener in Finland.

konsultit
Jaana Kuivalainen, sairaanhoitaja/psykoterapeutti/ työnohjaaja.
Marianne Tensing, työnohjaaja STOry/FINOD, organisaatioanalyytikko (kand.), OPUS National Convener in Estonia.

järjestäjät
Marianne Tensing
Pekka Tokola

Raportointi

Convener/konsultit kokoavat seminaarin teemoista ja hypoteeseista raportin, joka julkaistaan Psykoterapian lehdessä. Raportin englanninkielinen versio lähetetään OPUS Global Listening Post projektille, joka kokoa kaikki kansalliset raportit Global Listening Post Report´ssa julkaistavaksi.

Suomen seminaarin järjestävät yhteistyössä Metanoia Instituutti ja Organisaatiodynamiikka FINOD ry.

Listening Post -seminaarista kirjoitettu:

Keski-Luopa,L., Klemelä, E., Setälä, M-L, Tensing M.. Listening Post 2011 seminaarin raportti. Psykoterapia 1/2011

Keski-Luopa, L., Klemelä, E., Setälä M-L, Tensing, M.: Listening Post 2012 — Yksilön kokemus yhteiskunnan kuvana. Seminaarin raportti. Psykoterapia 1/2012

Setälä, M-L, Keski-Luopa, L, Klemelä, E., Puutio, R., Tensing, M.: Listening Post 2013 –seminaarin raportti. Psykoterapia 1/2013

Setälä, M-L, Keski-Luopa, Tokola, P., Totro, T.: Listening Post 2014. Psykoterapia 1/2014

Tensing, M. (2011) Listening Post – heikkojen signaalien kuuntelunpaikka. Osviitta 1/2011

Tensing, M (2014) Listening Post -seminaari – hetkiä systeemien kytkeytymisistä. Teoksessa Totro, T., Tensing, M., Setälä M-L., Askel, askel harha-askel – työnohjaajana ja konsulttina systeemien viidakossa. Metanoia Instituutti. 202-213.