− systeeminen ja organisaatiodramaturginen näkökulma


Aika:
lauantai 16.4.2016 klo 10-15
Paikka: Bulevardi 6 (Humap 7 krs), Helsinki

Työpaja muodostaa kokonaisuuden 19.3. järjestettävän työpajan (Organisaatiodramaturgia konsultaatio- ja kehittämistyössä) kanssa. Kokonaisuus hahmottuu näiden kahden työpajan vuoropuheluna, mutta voit osallistua vain myös yhteen työpajaan.

Työpajassa tutkitaan konsultaatiotyötä ennakoimattomissa olosuhteissa hyödyntäen organisaatiodramaturgian ja kompleksisuusajattelun keinoja. Kaoottisia ilmiöitä valaistaan elokuvanäyttein ja Shakespearen näytelmien kautta.

Miten hahmottaa tilanteita, kun lineaarinen ja hallittu todellisuus vaihtuu kaoottiseen ja ennakoimattomaan maailmaan? Mitä merkitsee konsultaatiotyölle, kun yksilön sijaan merkittävään osaan nousee koko yhteisö ja painotus siirtyy ihmisen sisäisen maailman ja tasapainon teemoista kohti moninäkökulmaisuutta ja epäjärjestyksessä ilmeneviä mahdollisuuksia.

Konsultin ja työnohjaajan jännitteistä ja luovaa roolia kaaoksen ja järjestyksen rajapinnalla tarkastelemme erityisesti narrin filosofian kautta. Hahmon muunnelmia tapaamme mytologiassa, uskonnollisissa perinteissä, kirjallisuudessa ja populaarikulttuurissa. Narrin historia ulottuu syvälle yhteisöllisen elämän alkujuuriin. Konsultaation juuret kietoutuvat samaan perinteeseen.

Hinta: 175 € + alv.

Työpajan järjestävät:

Jukka-Pekka Heikkilä, organisaatiokonsultti & psykologi, Metanoia Instituutti
jukka-pekka.heikkila@metanoia.fi
puh. 040 5651 439

Helena Ihala, dramaturgi ja työnohjaaja (STOry)
helena.ihala@lallukkasaatio.net
puh. 044 3507144

Ilmoittautuminen: 11.4 menessä. Peruutusehto: ilman kustannuksia 5 pv ennen valmennusta ja sen jälkeen 50€