Aika
: lauantai 19.3.2016 klo 10-15
Paikka: Bulevardi 6 (Humap 7 krs), Helsinki

Työpaja muodostaa kokonaisuuden 16.4. järjestettävän työpajan (Ennakoimattoman hyödyntäminen ja kaaoksessa konsultointi) kanssa. Kokonaisuus hahmottuu näiden kahden työpajan vuoropuheluna, mutta voit osallistua vain myös yhteen työpajaan.

Taiteen ja työelämän välinen dialogi on viime aikoina synnyttänyt uudenlaista ajattelua työnohjaukseen ja konsultaatiotyöhön. Tässä työpajassa perehdymme organisaatiodramaturgiaan konsultaatio- ja kehittämistyön näkökulmana. Organisaatiodramaturgia on draamallisen dynamiikan ymmärtämistä ja dramaturgian keskeisten käsitteiden soveltamista konsultaatio- ja kehittämistyössä.

Normaalissa tapahtumainkulussa tapahtuva häiriö tai poikkeama käynnistää draaman. Häiriöllä on kertovaa potentiaalia, se antaa meille tietoa siitä, millaisessa kertomuksessa tai systeemissä olemme; se kertoo kokonaisuudesta. Suhtautumisemme poikkeamaan vaikuttaa siihen, miten kertomus etenee. Organisoituuko häiriöstä kauhun ja pelon sävyttämä kokemus umpikujasta vai mahdollisuuden kokemus ja uudet kytkeytymiset?

Komedia ja tragedia luovat erilaisen suhteen epäjärjestykseen. Jäykkä, vakiintuneiden tulkintojen sävyttämä käsikirjoitus voi traagisesti suistua kaaokseen pienenkin häiriön johdosta. Komedia sietää kompleksisuutta enemmän, jopa syntyy siitä. Tragediassa sitä yritetään hallita. Häiriön ja poikkeaman ilmiöiden ymmärtäminen on merkittävä osa organisaatiodramaturgiaa. Sellaisena se koskettelee konsultaatiotyön ikivanhaa perintöä, jonka yhtenä ilmaisuna voi pitää keskiaikaista hovinarriperinnettä.

Työpajan materiaalina käytetään näytteitä Shakespearen draamoista ja hyödynnetään osallistujien omia kokemuksia organisaatioista. Työpajan aiheita ovat muun muassa:

  • Aristoteleen Runousopin keskeiset käsitteet hamartia (erehdys), peripeteia (käänne) ja anagnoris (tunnistaminen)
  • Tragedian ja komedian vertailu, niiden esittämien kysymysten erilaisuus
  • Dramaturgisen ja kompleksisuusajattelun yhtymäkohdat
  • Dramaturgiset hypoteesit apuna konsultaatiotyössä

Jos kiinnostuit workshopista, lue myös Helena Ihalan blogikirjoitus, joka avaa workshopin teemoja organisaatioiden kompleksisuuden näkökulmasta.

Hinta: 175 € + alv.

Työpajan järjestävät:

Helena Ihala, dramaturgi ja työnohjaaja (STOry)
helena.ihala@lallukkasaatio.net
puh. 044 3507144

Jukka-Pekka Heikkilä, organisaatiokonsultti & psykologi, Metanoia Instituutti
jukka-pekka.heikkila@metanoia.fi
puh. 040 5651 439

Ilmoittautuminen: 14.3 menessä. Peruutusehto: ilman kustannuksia 5 pv ennen valmennusta ja sen jälkeen 50€

Lear organisaatiodramaturgia Metanoia