Tunnelma3

Ilmoittaudu seminaariin

 

Unen maailma tarjoaa symbolisen kuvaston hahmottaa työelämässä ja ympärillämme tapahtuvaa. Uni on jatkuvasti tarjolla oleva resurssi,  jota tarkemmin katsomalla voidaan myös työnohjaussuhteessa tavoittaa uudenlaista keskustelua.  Unien kautta voimme lähestyä ”organisoitumassa olevaa”, vielä tuntematonta sekä hahmottaa organisaatioiden jännitteitä  ja ratkaisemattomia kysymyksiä. Social Dreaming -seminaari luo tilan jakaa ja tarkastella unia yhdessä työnohjaajakollegojen kanssa. Annamme unen inspiroida itseämme ja työtämme!

Me kaikki näemme unia, uneksumme ja unelmoimme. Uni on olennainen osa sisäistä kokemustamme ja merkitysmaailmaa. Samalla uni on ikkuna ympärillämme olevaan – tapahtumiin, kokemuksiin ja ilmiöihin työelämässä, yhteiskunnassa ja kulttuurissamme. Unen omalaatuinen maailma vastaa harvoin välittömän aikaansaamisen kysymyksiin ja jää siksikin vaille huomiota työelämässä.

Työssä joudutaan kuitenkin kohtaamaan kysymyksiä, jotka elävät mielessä ratkaisemattomina ongelmina ja mahdottomuuden kokemuksina. Nämä kokemukset kuormittavat yksilöiden mieltä ja näkyvät heidän unikuvissaan. Työnohjaus tarjoaa parhaimmillaan tilaa kuunnella kaikkia kokemuksia – myös mielen sisäistä ääntä – sekä tilan katsoa unien kuvastoa. Unien äärellä oleminen avaa ikkunaa tuntemattoman katsomiseen. Unen kautta voi tunnistaa ja työstää työn ja organisaatioiden synnyttämiä vaateita ja paradokseja. Uni tarjoaa usein uuden näkökulman mahdollisuuden ja siten inspiroivat ajattelemaan. Unen näkeminen ja unien äärellä oleminen ovat luovaa kuvittelua.

Unelle herkistyminen vaatiikin uteliaan mielentilan ja kuuntelevan, unen moniulotteisuutta arvostavan ympäristön. Unikuvien lähestyminen ihmettelevällä asenteella yhdessä muiden kanssa synnyttää oivalluksille otollisen tilan. Unet alkavat avautua ja avata silmiä uusille hahmotuksille. Tähän seminaari tarjoaa mahdollisuuden.

Social Dreaming -seminaarin luonne

Social Dreaming -seminaari on unien jakamisen ja niiden yhteisen kuuntelemisen työmuoto, jonka pohjana toimii niin unien kuin jaettujen kokemusten assosiatiivinen yhdistely. Social Dreaming -seminaarissa tarkastelun kohteena on uni itsessään ja useiden unien muodostama kokonaisuus – ei unennäkijä tai hänen persoonansa.

Työskentelyssä unen merkitysmaailmaa lähestytään arvostaen ja kuunnellen. Social Dreaming -työssä saadun kokemuksen perusteella unet alkavat ”keskustella toistensa kanssa”. Näin henkilökohtaisena koettu löytää yhteisöllisiä kytkentöjä ja omaa persoonaa laajempia ymmärtämisen horisontteja. Uni voi avautua niin ryhmässä syntyvän todellisuuden, ammatillisten dilemmojen, ympäröivän yhteiskunnan tai globaalien haasteiden näkökulmista. Unen avaamia uusia merkityksiä ei kuitenkaan pyritä ”lukitsemaan”, vaan tavoitteena on avoimuus uusille merkityksille ja ymmärryksille. Tämä haastaa ryhmää laajentamaan ajatteluaan, ja näin tekemällä lisää osallistujan kykyä syventää henkilökohtaista ymmärrystään.

Seminaariin osallistuminen tarjoaa tilaisuuden pysähtymiselle ja omassa mielessä olevien asioiden ja kokemusten kuuntelulle. Tätä tukee myös seminaarin kiireetön työskentelytapa. Jokainen osallistuja on vapaa valitsemaan, missä määrin hän haluaa uniaan ja kokemuksiaan jakaa.

Unien ”kosketteleminen” näiden periaatteiden mukaisesti tuo seminaareihin tavallisesti vapaan ja kevyen ilmapiirin.

Social Dreaming -menetelmä

Social Dreaming –menetelmä on lähtöisin Tavistock Instituutista Lontoosta, jossa Gordon Lawrence kehitteli työmuotoa 1980-luvulla. Lawrence omaksui Wilfred Bionin ajattelusta menetelmään idean tarkastella yksilöllisiä mielen kuvia laajemman systeemin näkökulmasta . Lawrencen oivallus oli siirtää huomio unennäkijästä itse uneen ja unien väliseen vuoropuheluun. Tätä varten hän loi rakenteen, unimatriksin, jossa tyhjän tilan luoma vapaus ja assosioiva vuoropuhelu voivat yhdistyä.

Social Dreaming -seminaareja on järjestetty eri puolilla maailmaa. Suomessa seminaareja  on toteutettu 1990-luvulta alkaen vuosittain Metanoia Instituutin organisoimana.

Seminaarin rakenne

Seminaarin rakenteen keskiössä ovat ”unimatriksit” (UM), ryhmätilanteet, joissa unia ja muita välittömiä kokemuksia jaetaan ja kuunnellaan assosiatiivisella ja yhdistelevällä tavalla. Unimatrikseja seuraa pienryhmämuotoista reflektiotyötä (R) unien pohjalta. Pienryhmä tarjoaa mahdollisuuden ajatukselliseen jäsentämiseen ja omakohtaisten huomioiden tekemiseen ryhmän avulla. Seminaaripäivien lopussa on yhteiskeskustelu (YK), joka mahdollistaa koko ryhmänä tapahtuvan kokemuksen sanoittamisen ja uusien kysymysten esiin nostamisen. Seminaariin sisältyy myös joogan ja meditaatioharjoitusten (JM) toteuttamista ryhmässä. Tällä pyritään saamaan kosketusta unen näkemisen kehollisuuteen ja tukemaan työskentelyn virtaavuutta ja vapautta.

Syksyn 2017 seminaari tutkii unen mahdollisuuksia ymmärtää ja syventää työnohjauksen keskusteluja.

Osanottajat

Seminaari on avoin työelämän toimijoille, joita kiinnostaa unen ymmärtäminen. Ammatillisesti seminaarista hyötyvät henkilöt, joiden työhön liittyy pyrkimys ymmärtää  yksilöiden tai yhteisöjen ”pinnan alla olevaa” merkitysmaailmaa ja halu kehitellä luovia työtapoja.

Osanottajilta odotetaan aitoa henkilökohtaista osallistumisen motivaatiota. Vaikka seminaarissa työskentelyn lähtökohtana ovat osanottajien unet, heidän yksityisyyttään ja intimiteettiään pyritään kunnioittamaan ja suojelemaan. Osallistuja voi halutessaan osallistua seminaariin vain etunimellään, ilman ammatillista tms. ulkoista taustaa. Jokainen osanottaja säätelee itse omaa avoimuuden tasoaan ryhmässä.

 Ohjelma

Aika 1. Päivä 2. Päivä 3. Päivä
7.00-7.45 JM
8.30-10.00 UM UM
10.30-11.30 R R
12.30-14.00 Johdanto YK
14.30-16.00 UM UM
16.30-17.30 JM JM
18.00-19.00 R YK
19.15-20.00 YK

UM = unimatriksi

R    = reflektioryhmä

YK  = yhteiskeskustelu

JM   = Jooga & meditaatio

Hinta ja ilmoittautuminen

480 euroa + ALV, jos lasku lähetetään yritykselle tai yhteisölle

350 euroa + ALV, jos lasku lähetetään yksityishenkilölle

280 euroa + ALV, opiskelijat ja eläkeläiset

Hinta ei sisällä majoitusta eikä täysihoitoa, jotka maksetaan erikseen seminaaripaikalle.

Ilmottautuminen 1.11.2017 mennessä. Seminaariin otetaan enintään 12 osallistujaa. Osanottomaksu laskutetaan etukäteen ja on maksettava 14.11.2016 mennessä. Peruutusmaksu ilmoittautumisajan (1.11.)  jälkeen 50 %. Finod jäsenalennus 10 % osallistumismaksusta.

Ilmoittaudu seminaariin

Seminaarin ohjaajat

Risto Puutio, organisaatioanalyytikko, työnohjaaja STOry, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, PsT, MSc (Systemic Leadership & Organization Studies), TRO

Rauno Lehtonen, organisaatiokonsultti (FINOD), työnohjaaja STOry, perhe- ja pariterapeutti (Stt), joogaopettaja.

Molemmilla ohjaajilla on pitkäaikainen kiinnostus unityöskentelyyn ja Social Dreaming menetelmään. Molemmat ovat harjoittaneet menetelmän osaamistaan Metanoian pitkässä organisaatioanalyytikkojen kouliintumispolussa.

Kuva 1

Seminaaripaikka

Helsinki / Pääkaupunkiseutu, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätiedot: Risto Puutio, p. 0400-545519 ja Rauno Lehtonen, p. 0500-799079

haituva

 

Ilmoittautumislomake

[wpsocialite]