DSC00301 - Versio 2

 

Ilmoittaudu seminaariin

Social Dreaming on työmuoto, jossa osallistujaryhmän unia tarkastelemalla haetaan vuoropuhelua henkilökohtaisen ja yhteisöllisen välille. Seminaari tarjoaa turvallisen ympäristön lähestyä unen arvoituksellisuutta, kuulla itseä ja tunnistaa yksilöllisten kokemusten yhteisöllisiä kytkeytymisiä. 

Unen yhteisöllinen luonne

Me kaikki näemme unia, uneksumme ja unelmoimme. Uni on olennainen osa sisäistä kokemustamme ja merkitysmaailmaa. Samalla uni on ikkuna ympärillämme olevaan – tapahtumiin, kokemuksiin ja ilmiöihin työelämässä, yhteiskunnassa ja kulttuurissamme.

Uni kantaa mukanaan viisautta, jonka tulemme usein arjessa sivuuttaneeksi. Unelle herkistyminen vaatii uteliaan mielentilan ja kuuntelevan, unen moniulotteisuutta arvostavan ympäristön. Unikuvien lähestyminen ihmettelevällä asenteella yhdessä muiden kanssa synnyttää oivalluksille otollisen tilan. Unet alkavat avautua ja avata silmiä uusille hahmotuksille. 

Social Dreaming -seminaarin idea

Social Dreaming -seminaari on unien jakamisen ja niiden yhteisen kuuntelemisen työmuoto, jonka pohjana toimii niin unien kuin jaettujen kokemusten assosiatiivinen yhdistely. Social Dreaming -seminaarissa tarkastelun kohteena on uni itsessään ja useiden unien muodostama kokonaisuus – ei unennäkijä tai hänen persoonansa.

Työskentelyssä unen merkitysmaailmaa lähestytään arvostaen ja kuunnellen. Social Dreaming -työssä saadun kokemuksen perusteella unet alkavat ”keskustella toistensa kanssa”. Näin henkilökohtaisena koettu löytää yhteisöllisiä kytkentöjä ja omaa persoonaa laajempia tulkinnan horisontteja. Uni voi avautua niin ryhmässä syntyvän todellisuuden, ammatillisten dilemmojen, ympäröivän yhteiskunnan tai globaalien haasteiden näkökulmista. Unen avaamia uusia merkityksiä ei kuitenkaan pyritä ”lukitsemaan”, vaan tavoitteena on avoimuus uusille merkityksille ja ymmärryksille. Tämä haastaa ryhmää laajentamaan ajatteluaan, ja näin tekemällä lisää osallistujan kykyä syventää henkilökohtaista ymmärrystään.

Seminaariin osallistuminen tarjoaa tilaisuuden pysähtymiselle ja omassa mielessä olevien asioiden ja kokemusten kuuntelulle. Tätä tukee myös seminaarin kiireetön työskentelytapa. Jokainen osallistuja on vapaa valitsemaan, missä määrin hän haluaa uniaan ja kokemuksiaan jakaa. Unien arvostava ”kosketteleminen”  tuo seminaareihin tavallisesti vapaan ja kevyen ilmapiirin.

Social Dreaming -menetelmä

Social Dreaming –menetelmä on lähtöisin Tavistock Instituutista Lontoosta, jossa Gordon Lawrence kehitteli työmuotoa 1980-luvulla. Lawrence omaksui Wilfred Bionin ajattelusta menetelmään idean tarkastella yksilöllisiä mielen kuvia laajemman systeemin näkökulmasta . Lawrencen oivallus oli siirtää huomio unennäkijästä itse uneen ja unien väliseen vuoropuheluun. Tätä varten hän loi rakenteen, unimatriksin, jossa tyhjän tilan luoma vapaus ja assosioiva vuoropuhelu voivat yhdistyä.

Social Dreaming -seminaareja on järjestetty eri puolilla maailmaa. Suomeen menetelmän toi Harri Hyyppä, joka on toteuttanut seminaareja 1990-luvulta alkaen vuosittain ja on edelleen kehittänyt menetelmää ja sen sovelluksen muotoja Metanoia Instituutin puitteissa.

”Uni maailmoiden rajoilla” – kesän 2014 seminaari

Kesän 2014 seminaarin nimi viittaa yhtäältä mielen – unimaailman – kykyyn liikkua vapaasti rajoja ylittäen ja toisaalta yhteisöjen ominaisuuteen luoda maailmaan rajoja. Seminaari tutkii rajapintoja, joita ryhmän unet tekevät näkyviksi. Nimi viittaa myös unen kykyyn auttaa näkijäänsä kohtaamaan rajoja ja toteuttamaan siirtymiä niin sisäisillä kuin ulkoisillakin rajoilla. Seminaari ajoittuu kohtaan, jossa useimmat ovat siirtymässä työkaudesta lomakauteen; rajalla, jossa sisäinen vapauden löytäminen on ajankohtaista.

Paikka: Evokeskus (Lammi)

Seminaari toteutettaan Evokeskuksella. Se sijaitsee Hämeen ammattikorkeakoulun Evon yksikön yhteydessä, Lammilla. Autolla tultaessa käännytään Tuulos-Padasjoki tieltä (tie 53) Evokeskuksen viittojen mukaisesti. Paikalle pääsee myös julkisella liikenteellä (kts. www.matkahuolto.fi).

Ajo-ohje Evokeskus

 

 

 

 

 

 

Seminaarin osallistumismaksu, täysihoitomaksu  ja ilmoittautuminen

Seminaarin osallistumismaksu on 350 € yrityksille tai yhteisöille; 290€ yksityishenkilöille. Opiskelijoiden ja eläkeläisten hinta 260€. Hintaan lisätään ALV (24%). Lisäksi osallistuja maksaa erikseen täysihoitokulun, 162,45 €. 

FINOD jäsenet ovat oikeutettuja 20% alennukseen osallistumismaksun osalta. Täysihoito kattaa majoituksen ja ruokailut 1. päivän lounaasta 3. päivän iltapäiväkahviin.

Osallistumismaksu laskutetaan etukateen ja se on maksettava 13.6.2014 mennessä. Peruutusmaksu on ilmoittautumisajan jälkeen 50 %. Täysihoitokulu (162,45 €) maksetaan paikan päällä. Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella 1.6.2014 mennessä. 

Seminaarista antavat lisätietoja Risto Puutio (0400 545 519) ja Rauno Lehtonen (0500-799079).

Lataa ESITE

Kesä

0 kommenttia

Kirjoita kommentti

Haluatko liittyä keskusteluun?
Kommentoi vapaasti!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *