reiat_jaljet

 

Suuret systeemit -seminaari on johtamis- ja ohjaustyön sekä kehittämis- ja konsultaatiotyön ammattilaisille suunnattu teemaseminaari. Systeeminen ajattelu ja systeemiset toimintatavat ovat muutosjoustavien organisaatioiden johtamis- ja kehittämistyön perustana. Suuret systeemit teemaseminaarissa perehdytään näiden työotteiden teoreettiseen taustaan ja soveltamiseen. 

Jatkuvat muutokset, organisaatioiden rajojen huokoisuus, asiakkaiden kytkeytyminen organisaation kehittymiseen ja lisääntyvä ennakoimattomuus ovat ilmiöitä, joita lähestymme. Seminaari tarjoaa mahdollisuuden tutkia näitä ilmiöitä teoreettisesti ja kokemuksellisesti. Kompleksiset systeemit avautuvat kokeilemalla, tekemällä – tietämisen ja soveltamisen kautta. Yhteisöllinen merkitysten luominen, päätöksenteon prosessit ja tulevaisuuden jatkuva hahmottaminen ovat suurten systeemien johtamisen ja konsultoinnin painopisteinä.

Seminaarin kolme keskeisintä näkökulmaa ovat:

  • organisaatiodynamiikka ja yhteisöllisyys
  • kompleksiset systeemit
  • uusi dialoginen OD-ajattelu

Tarkasteluun nostetaan sekä organisaatioissa taustalla vaikuttavia jännitteitä, ilmiöitä ja tunteita että näkyviä erilaisia systeemisiä toistumia ja kuvioita. Tavoitteena ymmärtää kuinka vuorovaikutuksen ja organisoitumisen helposti piiloon jäävä puoli ohjaa inhimillisen toiminnan logiikkaa. Tutkimme, kuinka ilmiöt ovat tavoitettavissa ja tunnistettavissa reflektoimalla omia kokemuksia osana näitä systeemejä.

Aika ja paikka

Seminaari pidetään 19.-20.1.2017 Sokos Hotel Pasilassa (Maistraatinportti 3, Helsinki)

Osallistuminen

Seminaarin osallistumismaksu on 330 € (+alv), sisältäen koulutus- ja ennakkomateriaalit sekä ohjauksen. Tilaisuuden aikaiset ruokailu- ja majoituskustannukset eivät sisälly osallistumismaksuun.

Lisätietoja seminaarista antavat kouluttajat, organisaatiokonsultit FINOD Terttu Malo (p. 04047646744) ja Jukka-Pekka Heikkilä (p.0405651439).

Ilmoittaudu seminaariin

Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.