Oman toimintakyvyn jäsentäminen osana suurempaa systeemiä on tämän päivän työelämän kiinnostavimpia haasteita. Workshop-sarja jäsentää suurten systeemien ilmiöitä ja dynamiikkaa sekä omaa kokemustamme niiden osana. Kuinka yksin ja yhdessä löytää keinoja tunnistaa työelämän kompleksisia systeemejä? Miten löytää keinot vaikuttaa ennakoimattomasti avautuviin tai sulkeutuviin mahdollisuuksiin mielekkäällä tavalla?

Pyrkimyksenä on toimintakykymme kannalta merkityksellisten kokonaisuuksien hahmottaminen. Kokonaisukuvaa katsottaessa nähdään helpommin myös osissa tapahtuvien muutosten vaikutus.

Tausta-ajatuksina workshopeissa toimivat systeemisen ja dramaturgisen ajattelun näkökulmat. Työskentelytavoissa korostuu kertomusten, dramaturgian, metaforien, taiteen ja leikin merkitys.

Suuret systeemit workshopit pyrkivät avaamaan ja hahmottamaan, miten osallistujien oma kokemus ja ymmärrys kompleksista organisaatioista jäsentyy. Miten oma toiminta kytkeytyy laajempiin kokonaisuuksiin ja verkostoihin.

Workshopin ohjaajana toimivat Jukka-Pekka Heikkilä organisaatiokonsultti (FINOD),  Psm, MSc ja Helena Ihala, Dramaturgi, työnohjaaja STOry.

Helmikuussa 2014 Vapauttavat rakenteet – yhteisöllisyys ja demokraattisuus organisaatioissa –seminaari, jossa kootaan yhteen workshoppien anteja ja saatetaan ne vuoropuheluun uusimman organisaatio- ja demokratiakeskustelun sekä tutkimuksen kanssa.

 

0 kommenttia

Kirjoita kommentti

Haluatko liittyä keskusteluun?
Kommentoi vapaasti!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *