Nopeat ja ennakoimattomat muutokset edellyttävät organisaatioilta yhä vahvempaa kehittymistä. Kun aikaisemmin työelämän kehittämisen keskiössä ovat olleet kysymykset mitä on ja miten, nyt kysymme yhä useammin mitä voisi olla? Tarvitaan uudenlaista toimintakulttuuria ja syvälle ulottuvia työkaluja, joilla vastata organisaatioiden tarpeisiin.

Taiteen kieli ja muoto ylittävät arjen normien ja rutiinien synnyttämät rajat. Taide on väylä uuden todellisuuden avaamiseen, uusien organisoitumisen tapojen hahmottamiseen ja tuntemattoman tutkimiseen. Taide tekee koettavaksi sen, mihin sanat ja kaaviot eivät yllä. Se tarjoaa kokijalle tilan, jossa logiikka ja järki tekevät tilaa luovuudelle ja ei-tietämisen tilasta voi kasvaa radikaalia uutta.

Seminaarin kokoaa yhteen toimijoita, joita yhdistää kiinnostus taiteen ja työelämän kehittämisen väliseen vuorovaikutukseen. Torstaina kuullaan taiteilija-konsultti työparimallin mentorointiohjelmaan osallistuneita työpareja, jotka avaavat toteutuneita asiakastapauksiaan. Perjantaina keynote puhujat Nora Bateson ja Pirjo Ståhle kiinnittävät aiheen laajempaan kontekstiin: taide keinona ymmärtää kompleksisia kokonaisuuksia ja osana yhteiskunnallista murrosta.

Ohjelma

PAIKKA: Teatterikorkeakoulu,  Haapaniemenkatu 6, Helsinki

Torstai 5.10.2017 – Työparina taiteilija ja konsultti

Pro Soveltavan taiteen tila ry:n ja Metanoia Instituutti ovat yhteistyössä toteuttaneet taiteilija-konsultti työparimallin mentorointiohjelman. Neljä uutta työparia ovat työskennelleet aitojen asiakashaasteiden kanssa, joissa taide on toteutunut eri muodoissa ja merkityksissä osana työelämän kehittämistä.

9:30 Avauspuheenvuorot: Krista Petäjäjärvi & Jukka-Pekka Heikkilä
10.00 Työpari 1
11.00 Työpari 2
12.00 Lounas
13.00 Työpari 3
14.00 Työpari 4
15.00-15.30 Iltapäiväkahvit
15.30-16.15 Havaintoja, näkökulmia ja keskustelua
Krista Petäjäjärvi, Jukka-Pekka Heikkilä, Nina Nurminen ja Kai Lehikoinen.
16:15 Päivän lopetus

Perjantai 6.10.2017 – Taide ja työelämän kehittäminen – The Big Picture

9.30 Avauspuheenvuorot
10.00 Nora Bateson: Desire to change the way we live and make sense of our world needs art

12:00 LOUNAS
13:00-13.15 Elli Isokoski: Liikepala
13.15-14.30 Pirjo Ståhle: Taiteen merkitys yhteiskunnallisessa murroksessa
14.30-15 Iltapäiväkahvit
15.00-16.00 Päätöspuheenvuorot: Next steps?

Puhujat ja toteuttajat

Nora Bateson (CAN/USA) on palkittu elokuvaohjaaja, kirjailija ja tutkija, jonka työ kysyy: kuinka voimme parhaiten havainnoida ympärillä vallitsevaa monimutkaisuutta ja kehittää vuorovaikutustamme maailman kanssa? Bateson on toiminut työssään aina yhdistämällä tieteellisen tutkimuksen taiteen ja kommunikaation keinoihin. Hän etsii uusia tapoja ymmärtää monimutkaisia kokonaisuuksia ja luoda mahdollisuuksia ennen näkemättömille tavoille toimia maailmassa.
Pirjo Ståhle on aineettoman pääoman ja innovaatiojohtamisen professori Aalto-yliopistossa, usein mainittu suomalaisen tietojohtamisen uranuurtajana. Hän on myös toiminut pitkään sillanrakentajana yritysten, akateemisen maailman ja yhteiskunnan instituutioiden välillä. Pirjo Ståhlella on useita kotimaisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä, mm. Suomen kulttuurirahastossa ja World Vision –kehitysyhteistyöjärjestössä. Taiteen ja tieteen yhdistäminen ja saattaminen yhteiseksi hyväksi on lähellä hänen sydäntään.
Jukka-Pekka Heikkilä (psykologi, MSc ja organisaatiokonsultti FINOD) on toiminut organisaatioiden kehittämistyössä yli 20 vuoden ajan rakentaen yhteisölliselle ajattelulle ja dialogille edellytyksiä. Hän on innokkaasti soveltanut työssään systeemisiä toimintatapoja ja pyrkii hyödyntämään työelämän kehiottämisessä taiteen mahdollisuuksia ylittää totunnaiset kaavat. Jukka-Pekka toimii tällä hetkellä konsulttina Humap Consultation Oy:ssa ja konsultaationtyön kouluttajana Metanoia Instituutissa.
Krista Petäjäjärvi on teatteri-ilmaisun ohjaaja, performanssitaiteilija ja taiteilija-­kehittäjä, jonka intohimona on taide yhteiskunnallisena muutosvoimana. Krista on valmistunut Taideyliopistosta Taiteelliset interventiot työelämässä -täydennyskoulutuksesta ja tehnyt työtä taiteen kautta työelämän kehittämisen rajapinnassa. Tällä hetkellä hän toimii Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilijana, tehtäväalueena taiteen välittäjärakenteet.

Metanoia Instituutti
Pro Soveltavan taiteen tila ry

Hinta ja ilmoittautumiset

Osallistuminen vain torstain 5.10. seminaaripäivään 20 € + ALV 24 %.
Osallistuminen sekä torstain 5.10. että perjantain 6.10. seminaaripäivää 210 € + ALV 24 %.

Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Taiteilija-konsultti työparimallin mentorointiohjelmaa tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö. Ohjelma ja seminaari on Pro Soveltavan taiteen tila ry:n ja Metanoia Instituutin yhteistyöprojekti. Yhteistyössä ovat mukana Teatterikorkeakoulu ja Humap Oy.

Lisätietoja tapahtumasta:
Satu Luukkonen, koordinaattori
info@prostt.fi
p. +358 50 546 5477