Aika: 6.5.2016 klo 10-16
Paikka: Bulevardi 6 (Humap Oy), Helsinki
Hinta: 170 € + alv, sisältää kahvitarjoilun
Osallistujamäärä: 5-12 hlö
Ilmoittautuminen: metanoia@metanoia.fi

 ”Olen päässyt seuraamaan ammattilaisia, jotka toimivat erilaisissa työyhteisöissä hyödyntäen taiteen ja kulttuurin menetelmiä. En ole nähnyt mitään niin vahvaa keinoa kuin soveltavan taiteen keinot, silloin kun murretaan vanhoja toimintamalleja ja tavoitellaan uusia, yksilön hyvinvoinnista ja luovuudesta kumpuavia innovaatioita.”

Vesa Harmaakorpi
Innovaatiojärjestelmien professori (LUT)

Taiteen merkitys työelämän kehityksessä tunnistetaan yhä vahvemmin. Suomeen on viime vuosikymmenten aikana muodostunut uusi toimiala, jossa eri alojen taiteilijat soveltavat osaamistaan työyhteisöjen kehittämiseksi.  Viimeisimmän tutkimuksen mukaan taide voi vastata työelämän muutosten tuomiin haasteisiin, jopa tehokkaammin kuin mikään muu tuntemamme väline.

Tässä työpajassa luodaan näköaloja taiteen merkitykseen organisaatioissa, mihin tämä merkityksellisyys voisi perustua ja millä tavalla taide voi tulla vuoropuheluun osallistujien työotteen kanssa.

Päivä pitää sisällään:

  • Inspiroivia tapausesimerkkejä taiteellisista interventioista Suomessa ja maailmalla
  • Uusin aiheeseen liittyvä tieteellinen tutkimus: Mihin organisaation haasteisiin taide tuo välineitä?
  • Työskentelyä taidelähtöisin menetelmin, fokusessa osallistujien intressit aiheeseen
  • Tulevaisuuden visioita: Soveltavan taidekentän kehitys ja monialaiset työparit (konsultti + taiteilija)

Työpajan vetäjät:

Työpajan ohjaajana on soveltavan taidealan erityisosaaja, performanssitaiteilija ja taiteilija-kehittäjä Krista Petäjäjärvi. Petäjäjärvi toimii taiteen kautta erilaisten organisaatioiden palveluksessa, kouluttaa taiteilijoita, jotka haluavat toimia taiteen kautta uusissa rajapinnoissa ja hän on Pro Soveltavan taiteen tila ry:n toiminnanjohtaja. Petäjäjärven intohimona on taiteen merkitys yhteisöllisenä muutosvoimana ja osana yhteiskunnallista uudistumista.

Työelämän kehittämisen näkökulmaa työpajaan fasilitoi organisaatiokonsultti, PsM Jukka-Pekka Heikkilä. Petäjäjärvi ja Heikkilä toimivat arjessa työparina, ja tämä taiteilijan ja konsultin välinen vuoropuhelu on tärkeä osa työpajaa.

Työpaja toteutetaan Metanoia Instituutin ja Pro Soveltavan taiteen tila ry:n yhteistyönä. Tapahtuma on suunnattu esimerkiksi työelämäkehittäjille ja työnohjaajille.