Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää

Esite2017

”Seminaari oli minulle organisaationi ja itsen johtamisen kannalta hyvin antoisa.”

”Seminaari tarjosi erinomaisen mahdollisuuden tarkastella toimintaani ryhmän jäsenenä ja yrittää myös muuttaa sitä.”
”Lähtiessä seminaarista kotiin, oloni oli luova ja kupliva…”
”Vahva juttu”

”Oppimiskokemukset tulevat säilymään pitkään mielessä”

Kursiivilla osallistujien palautteita vuosilta 2012 ja 2014.

Seminaari luo puitteet oman johtajuuden ja roolinoton tutkimiselle vallan ja lojaalisuuden näkökulmasta. Työskentelemme eri tavoin syntyneissä kokoonpanoissa yhdessä konsulttien kanssa. Tavoitteena on saada rautaisannos eväitä työroolissa toimimiseen.Tavistock -seminaari on Group Relation -perinteessä muotoutunut oppimisen tapa, jonka keskeisiä elementtejä ovat kokemukset ja niistä oppiminen. Tarkoitus on jäsentää monimutkaisia ja muuntuvia ryhmätilanteita ja omaa toimintaamme niissä.

Internaattiseminaarin hinta on 950 € + alv 24 % (sisältää majoituksen ja ruuat),
mikäli olet koulutusryhmän jäsen, kysy alennuksista.

Ilmoittaudu viimeistään 15.5.2017 mennessä tästä linkistä.

Seminaarin esite: Esite2017

Tervetuloa!

”Seminaari tarjosi hurjan määrän oppimiselämyksiä ja -oivalluksia, joista pystyy ammentamaan – ja joita toisaalta tarvitsee sulatella – vielä pitkän aikaa.” 

Työelämän tilanteet virittävät meissä jatkuvasti tunteita. Toimiminen yhteisössä edellyttää tunteiden ilmaisua ja kokemista: ilman innostusta, intohimoa ja myönteisyyden ilmaisua ei monikaan hanke etenisi. Toisaalta työelämä edellyttää hankalien tunteiden hallintaa: meidän on kestettävä asioiden ristiriitaisuutta ja suhteissa syntyviä kitkoja. Olemme jatkuvasti vallan käyttäjinä ja vallan käytön kohteina. Emme välty omakohtaisten ratkaisujen tekemiseltä sen suhteen, kenelle olla lojaali ja kenelle ei.

Tavistock-seminaari on yhteisöilmiöiden kokemusperustainen oppimisympäristö. Seminaari tarjoaa paikan sekä kokea että tutkia reaaliaikaisesti sitä, mitä minulle itselleni, ryhmille ja organisaatiolle tapahtuu niiden ratkoessa muutoksissa omaan toimintakykyyn liittyviä teemoja. Kysymykset mahdollisuuksista, uskalluksesta, jatkuvuudesta, turvallisuudesta ja hallinnantunteesta ovat koko ajan läsnä.

Seminaarin työmuodot – pienryhmä, suurryhmä, organisaatiotapahtuma ja soveltava ryhmä – luovat kukin erilaisen tilan yksityiskohtaiseen havainnointiin ja havainnoista oppimiseen.

VALTA on meissä ja se on muualla. Elämme aina vallan ristipaineissa. Missä on oma auktoriteettimme. Millaista valtaa toimia ja ottaa vastuuta tarvitsemme?  Millaisiin suhteisiin olemassaolomme perustuu? Miten otamme ja toteutamme oman roolimme? Millaiseksi on tulossa oma auktoriteettimme? Missä se on?

TUNTEET. Työyhteisöissä tapahtuu nopeita muutoksia. Tunteet kertovat kehkeytyvästä usein tarkemmin ja nopeammin kuin, mitä järki hahmottaa. Pyörteet, murrokset ja muotoutumassa oleva synnyttävät monenlaista. Innovaatiot, toiveikkuus ja hyvät havainnot ovat ilon lähteitä. Hankalista asioista tai kriittisistä havainnoista ei mielellään puhuta. Ne häiritsevät ja kuormittavat. Me tarvitsemme sekä iloa ja toivoa sekä niiden tuomaa energiaa, mutta myös epäilyä ja kriittisyyttä. Turhautuminen synnyttää kiukkua. Kiukun energia mahdollistaa dialogin ja dialogi synnyttää uutta energiaa. Jos me osaamme. Osaammeko me?

LOJAALISUUS tai uskollisuus ovat olleet yhteisömme kulmakivi ja turvallisuuden lähde. Toimintatapojen ja rakenteiden korvautuessa uusilla, luottamuksemme ja lojaalisuutemme ovat lujilla. Monet meistä ovat tukeutuneet yhteiseen ponnisteluun. Hyvä synnyttää hyvää, luottamus luottamusta ja lojaalisuus lopulta palkitaan. Kelle tässä ajassa voi tai pitää olla lojaali? Miten luottamusta ja luotettavuutta mitataan? Kestänkö minä uskollisuuden seuraukset? Entä luottamuksen menettämisen seuraukset?