transparency2

Social Dreaming on työmuoto, jossa osallistujaryhmän unia tarkastelemalla haetaan vuoropuhelua henkilökohtaisen ja yhteisöllisen välille. Seminaari tarjoaa turvallisen ympäristön lähestyä unen arvoituksellisuutta, kuulla itseä ja tunnistaa yksilöllisten kokemusten yhteisöllisiä kytkeytymisiä.

Kesän 2015 seminaarin teemana on suorittaminen ja siitä vapautuminen. 

Tulosta  esite: Social Dreaming Kesä 2015

Unen yhteisöllinen luonne

Me kaikki näemme unia, uneksumme ja unelmoimme. Uni on olennainen osa sisäistä kokemustamme ja merkitysmaailmaa. Samalla uni on ikkuna ympärillämme olevaan – tapahtumiin, kokemuksiin ja ilmiöihin työelämässä, yhteiskunnassa ja kulttuurissamme.

Uni kantaa mukanaan viisautta, jonka tulemme usein arjessa sivuuttaneeksi. Unelle herkistyminen vaatii uteliaan mielentilan ja kuuntelevan, unen moniulotteisuutta arvostavan ympäristön. Unikuvien lähestyminen ihmettelevällä asenteella yhdessä muiden kanssa synnyttää oivalluksille otollisen tilan. Unet alkavat avautua ja avata silmiä uusille hahmotuksille, kokemusten kudelmille.

Social Dreaming -seminaarin luonne

Social Dreaming -seminaari on unien jakamisen ja niiden yhteisen kuuntelemisen työmuoto, jonka pohjana toimii niin unien kuin jaettujen kokemusten assosiatiivinen yhdistely. Social Dreaming -seminaarissa tarkastelun kohteena on uni itsessään ja useiden unien muodostama kokonaisuus – ei unennäkijä tai hänen persoonansa.

Työskentelyssä unen merkitysmaailmaa lähestytään arvostaen ja kuunnellen. Social Dreaming -työssä saadun kokemuksen perusteella unet alkavat ”keskustella toistensa kanssa”. Näin henkilökohtaisena koettu löytää yhteisöllisiä kytkentöjä ja omaa persoonaa laajempia ymmärtämisen horisontteja. Uni voi avautua niin ryhmässä syntyvän todellisuuden, ammatillisten dilemmojen, ympäröivän yhteiskunnan tai globaalien haasteiden näkökulmista. Unen avaamia uusia merkityksiä ei kuitenkaan pyritä ”lukitsemaan”, vaan tavoitteena on avoimuus uusille merkityksille ja ymmärryksille. Tämä haastaa ryhmää laajentamaan ajatteluaan, ja näin tekemällä lisää osallistujan kykyä syventää henkilökohtaista ymmärrystään.

Seminaariin osallistuminen tarjoaa tilaisuuden pysähtymiselle ja omassa mielessä olevien asioiden ja kokemusten kuuntelulle. Tätä tukee myös seminaarin kiireetön työskentelytapa. Jokainen osallistuja on vapaa valitsemaan, missä määrin hän haluaa uniaan ja kokemuksiaan jakaa.

Unien ”kosketteleminen” näiden periaatteiden mukaisesti tuo seminaareihin tavallisesti vapaan ja kevyen ilmapiirin.

Social Dreaming -menetelmä

Social Dreaming –menetelmä on lähtöisin Tavistock Instituutista Lontoosta, jossa Gordon Lawrence kehitteli työmuotoa 1980-luvulla. Lawrence omaksui Wilfred Bionin ajattelusta menetelmään idean tarkastella yksilöllisiä mielen kuvia laajemman systeemin näkökulmasta . Lawrencen oivallus oli siirtää huomio unennäkijästä itse uneen ja unien väliseen vuoropuheluun. Tätä varten hän loi rakenteen, unimatriksin, jossa tyhjän tilan luoma vapaus ja assosioiva vuoropuhelu voivat yhdistyä.

Social Dreaming -seminaareja on järjestetty eri puolilla maailmaa. Suomeen menetelmän toi Harri Hyyppä.  Seminaareja  on toteutettu Suomessa 1990-luvulta alkaen vuosittain. Metanoia Instituutti kehittää työtapaa ja sen sovelluksia Suomessa.

Seminaarin rakenne

Seminaarin rakenteen keskiössä ovat ”unimatriksit” (UM), ryhmätilanteet, joissa unia ja muita välittömiä kokemuksia jaetaan ja kuunnellaan assosiatiivisella ja yhdistelevällä tavalla. Unimatrikseja seuraa pienryhmämuotoista reflektiotyötä (R) unien pohjalta. Pienryhmä tarjoaa mahdollisuuden ajatukselliseen jäsentämiseen ja omakohtaisten huomioiden tekemiseen ryhmän avulla. Seminaaripäivien lopussa on yhteiskeskustelu (YK), joka mahdollistaa koko ryhmänä tapahtuvan kokemuksen sanoittamisen ja uusien kysymysten esiin nostamisen. Vuoden 2014 uniseminaariin sisältyy myös joogan ja meditaatioharjoitusten (JM) toteuttamista ryhmässä. Tällä pyritään saamaan kosketusta unen näkemisen kehollisuuteen ja tukemaan työskentelyn virtaavuutta ja vapautta.

Osanottajat

Seminaari on avoin kaikille unista ja yhteisöllisyydestä kiinnostuneille. Ammatillisesti seminaarista hyötyvät henkilöt, joiden työhön liittyy yksilöiden tai yhteisöjen merkitysmaailmojen huomioiminen ja ”pinnan alla olevan” dynamiikan tunnistaminen tai muu pyrkimys uudenlaisten lähestymistapojen löytämiseen.

Osanottajilta odotetaan aitoa henkilökohtaista osallistumisen motivaatiota. Vaikka seminaarissa työskentelyn lähtökohtana ovat osanottajien unet, heidän yksityisyyttään ja intimiteettiään pyritään kunnioittamaan ja suojelemaan. Osallistuja voi halutessaan osallistua seminaariin vain etunimellään, ilman ammatillista tms. ulkoista taustaa. Jokainen osanottaja säätelee itse omaa avoimuuden tasoaan ryhmässä.

 Ohjelma

Aika 1. Päivä 2. Päivä 3. Päivä
7.00-7.45 JM
8.30-10.00 UM UM
10.30-11.30 R R
12.30-14.00 Johdanto YK
14.30-16.00 UM UM
16.30-17.30 JM JM
18.00-19.00 R YK
19.15-20.00 YK

UM = unimatriksi

R    = reflektioryhmä

YK  = yhteiskeskustelu

JM   = Jooga & meditaatio

Hinta ja ilmoittautuminen

390 euroa + ALV, jos lasku lähetetään yritykselle tai yhteisölle

320 euroa + ALV, jos lasku lähetetään yksityishenkilölle

280 euroa + ALV, opiskelijat ja eläkeläiset

Hinta ei sisällä majoitusta eikä täysihoitoa, jotka maksetaan erikseen seminaaripaikalle.

Ilmottautuminen 12.6.2015 mennessä. Seminaariin otetaan enintään 15 osallistujaa. Osanottomaksu laskutetaan etukäteen ja on maksettava 19.6.2015 mennessä. Peruutusmaksu ilmoittautumisajan (12.6.2015)  jälkeen 50 %. Finod jäsenalennus 20% osallistumismaksusta.

Ilmoittaudu seminaariin

Seminaarin konsultit

Seminaarien työskentelyä ohjaavat:

Risto Puutio, organisaatiokonsultti (FINOD), työnohjaaja STOry, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, PsT, MSc (Systemic Leadership & Organization Studies), TRO

Rauno Lehtonen, organisaatiokonsultti (FINOD), työnohjaaja STOry, perhe- ja pariterapeutti (Stt), joogaopettaja.Kuva 1

Molemmilla ohjaajilla on pitkäaikainen kiinnostus unityöskentelyyn ja Social Dreaming menetelmään. Molemmat ovat opiskelijoina Metanoia Instituutin organisaatioanalyytikoiden kouliintumispolulla. Seminaarin kouluttajaharjoittelijana toimii työnohjaaja, psykoterapeutti Jaana Kuivalainen.

Seminaaripaikka

Seminaarin paikkana Helsingin Vuosaaressa sijaitseva Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikinniementie 35.

Lisätiedot: Risto Puutio, p. 0400-545519 ja Rauno Lehtonen, p. 0500-799079

Tulosta  esite: Social Dreaming Kesä 2015

dragonfly-wing-615240__180

 

0 kommenttia

Kirjoita kommentti

Haluatko liittyä keskusteluun?
Kommentoi vapaasti!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *