Uutta organisaatioajattelua käsittelevä pienimuotoinen teoriaseminaari. Seminaari koskettaa työelämän ja uuden organisaatioajatelun ydintä, ja pyrkii avaamaan niihin uusia näkökulmia. Seminaari kutsuu mukaan kaikkia, jotka työssään kohtaavat uuden organisaatioajattelun haasteen ja haluavat havahtua uuteen ja tulossa olevaan.

Aika: Perjantai 31.5.2013
Paikka: Kulttuurikeskus Sofian iso takkahuone, Helsinki

Ilmoittautumislomake

Sisällöstä:

Johtamisen ja yhteisöllisen kehittämisen haasteet nykypäivinä eivät ole niinkään menetelmissä ja tekniikoissa, vaan omassa ajattelussamme, kokemuksessamme sekä siinä, millä tavoin katsomme, ymmärrämme ja tulkitsemme organisaatioelämän monimutkaisuutta. Tämä pienimuotoinen seminaari koskettelee uutta organisatioajattelua ja kuvittelun sekä merkityksellisyyden roolia organisaatioiden johtamisessa ja kehittämisessä.

Metanoia Instituutti pyrkii havahduttamaan sekä esimiehiä että asiantuntijoita uuteen organisaatioajatteluun. Yksinkertaiset asiat ovat usein vaikeimpia. Emme tule ajatelleeksi, miten keskeinen tekijä kokonaisuuksien dynaaminen hahmottaminen, ”näkeminen” on johtamisessa ja organisaatioiden kehittämisessä. Kokonaisuus jää niin helposti kaiken ulkopuolelle!  Johtamisen kentässä on pitkään suosittu liiallisia yksinkertaistuksia. Niillä on oikeassa kohdassa arvonsa, mutta niistä on pystyttävä myös irtautumaan. Perusasioiden lisäksi tarvitaan kokemuksen ohella myös kykyä monimutkaisuuden, ristiriitaisuuden ja yllätyksellisyyden ymmärtämiseen ja hahmottamiseen.

Uusi murtaa vanhaa. Kokonaisuus on harvoin itsestäänselvyys tai helppo kohdattavaksi. Sen ymmärtäminen ja kohtaaminen edellyttää rohkeuttta, ennakkoluulottomuutta ja vuorovaikutusta kannattelevaa tilaa. Seminaarin lähtökohtana on tarjota kosketusta muutamiin organisaatiotyön syventäviin ydinmenetelmiin ja niiden sovellutuksiin. Seminaari keskittyy eritysesti Insight-menetelmään ja Social dreaming-työhön. Erityisenä näkökulmana on uusi systeeminen logiikka.

Seminaari haastaa ajattelemaan kysymystä tärkeästä ja oleellisesta. Oivallus vai tietäminen, vanhat rutiinit vai uusien ulottuvuuksien avaaminen? Perinteinen tietäminen voi sivuuttaa unen höpötyksenä ja menettää samalla sen kantaman toisenlaisen logiikan. ”Lapsi katoaa pesuveden mukana” ja uuden logiikan siemen menetetään. Marginaalissa olevan ja sivuutetun ytimen arvo nähdään usein vasta viiveellä. Menetelmät voivat tässä tulla avuksi ja palvella.

Ohjelma:
10.00 – 10.30 Johdantojakso: Tärkeän ja ajankohtaisen signaalit
10.30 – 11.30 Kokemusperäinen “Insight”-jakso
11.30 – 12.00 Insight-jakson reflektio
Lounas
13.00 – 14.30 Teoriajakso:
– Uusi organisaatiologiikka
– Assosiatiivinen puhe. Puheen ”mieli”
– Keveys, tosi ja leikki organisaatioajattelussa
– Kuinka nähdä – Miten sanoa?
Kahvi
15.00 – 16.00 Tutkiva pienryhmätyö ja Päätöskeskustelu

Seminaaria ohjaavat Harri Hyyppä, Jukka-Pekka Heikkilä ja Risto Puutio

Osanottomaksu: 150 € + ALV

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen sähköpostilla Metanoia Instituutin toimistoon: metanoia@metanoia.fi (Osanottajamäärä rajoitettu) Seminaariin liittyy lyhyt esityö.