DSC00301 - Versio 2

Ilmoittautudu seminaariin

Elämme yhteiskunnassamme hämmennystä herättävää aikaa. Myös työelämän murrokset avaavat uusia kysymyksiä. Ihmettely, hämmästyminen ja uuden hahmottamien on myös osa yksilöllistä identiteettityötä, johon aikamme meitä haastaa.

Social Dreaming-seminaari tarjoaa paikan tutkia yhdessä aikaamme ja omia hahmotusta siitä unia hyödyntäen.

Unen yhteisöllinen luonne

Me kaikki näemme unia, uneksumme ja unelmoimme. Uni on olennainen osa sisäistä kokemustamme ja merkitysmaailmaa. Samalla uni on ikkuna ympärillämme olevaan – tapahtumiin, kokemuksiin ja ilmiöihin työelämässä, yhteiskunnassa ja kulttuurissamme.

Uni kantaa mukanaan viisautta, jonka tulemme usein arjessa sivuuttaneeksi. Unelle herkistyminen vaatii uteliaan mielentilan ja kuuntelevan, unen moniulotteisuutta arvostavan ympäristön. Unikuvien lähestyminen ihmettelevällä asenteella yhdessä muiden kanssa synnyttää oivalluksille otollisen tilan. Unet alkavat avautua ja avata silmiä uusille hahmotuksille.

Social Dreaming -seminaarin luonne

Social Dreaming -seminaari on unien jakamisen ja niiden yhteisen kuuntelemisen työmuoto, jonka pohjana toimii niin unien kuin jaettujen kokemusten assosiatiivinen yhdistely. Social Dreaming -seminaarissa tarkastelun kohteena on uni itsessään ja useiden unien muodostama kokonaisuus – ei unennäkijä tai hänen persoonansa.

Työskentelyssä unen merkitysmaailmaa lähestytään arvostaen ja kuunnellen. Social Dreaming -työssä saadun kokemuksen perusteella unet alkavat ”keskustella toistensa kanssa”. Näin henkilökohtaisena koettu löytää yhteisöllisiä kytkentöjä ja omaa persoonaa laajempia ymmärtämisen horisontteja. Uni voi avautua niin ryhmässä syntyvän todellisuuden, ammatillisten dilemmojen, ympäröivän yhteiskunnan tai globaalien haasteiden näkökulmista. Unen avaamia uusia merkityksiä ei kuitenkaan pyritä ”lukitsemaan”, vaan tavoitteena on avoimuus uusille merkityksille ja ymmärryksille. Tämä haastaa ryhmää laajentamaan ajatteluaan, ja näin tekemällä lisää osallistujan kykyä syventää henkilökohtaista ymmärrystään.

Seminaariin osallistuminen tarjoaa tilaisuuden pysähtymiselle ja omassa mielessä olevien asioiden ja kokemusten kuuntelulle. Tätä tukee myös seminaarin kiireetön työskentelytapa. Jokainen osallistuja on vapaa valitsemaan, missä määrin hän haluaa uniaan ja kokemuksiaan jakaa.

Unien ”kosketteleminen” näiden periaatteiden mukaisesti tuo seminaareihin tavallisesti vapaan ja kevyen ilmapiirin.

 

Social Dreaming -menetelmä

Social Dreaming –menetelmä on lähtöisin Tavistock Instituutista Lontoosta, jossa Gordon Lawrence kehitteli työmuotoa 1980-luvulla. Lawrence omaksui Wilfred Bionin ajattelusta menetelmään idean tarkastella yksilöllisiä mielen kuvia laajemman systeemin näkökulmasta . Lawrencen oivallus oli siirtää huomio unennäkijästä itse uneen ja unien väliseen vuoropuheluun. Tätä varten hän loi rakenteen, unimatriksin, jossa tyhjän tilan luoma vapaus ja assosioiva vuoropuhelu voivat yhdistyä.

Social Dreaming -seminaareja on järjestetty eri puolilla maailmaa. Suomeen menetelmän toi Harri Hyyppä. Seminaareja  on toteutettu Suomessa 1990-luvulta alkaen vuosittain Metanoia Instituutin organisoimana.

Seminaarin rakenne

Seminaarin rakenteen keskiössä ovat ”unimatriksit” (UM), ryhmätilanteet, joissa unia ja muita välittömiä kokemuksia jaetaan ja kuunnellaan assosiatiivisella ja yhdistelevällä tavalla. Unimatrikseja seuraa pienryhmämuotoista reflektiotyötä (R) unien pohjalta. Pienryhmä tarjoaa mahdollisuuden ajatukselliseen jäsentämiseen ja omakohtaisten huomioiden tekemiseen ryhmän avulla. Seminaaripäivien lopussa on yhteiskeskustelu (YK), joka mahdollistaa koko ryhmänä tapahtuvan kokemuksen sanoittamisen ja uusien kysymysten esiin nostamisen. Seminaariin sisältyy myös joogan ja meditaatioharjoitusten (JM) toteuttamista ryhmässä. Tällä pyritään saamaan kosketusta unen näkemisen kehollisuuteen ja tukemaan työskentelyn virtaavuutta ja vapautta.

Kesän 2016 seminaari tutkii maailman murrosta ja niitä kysymyksiä, joita kohtaamme kansalaisina ja työelämätoimijoina. Mitä näemme, mihin havahdumme? Unien äärellä viipyminen voi auttaa tunnistamaan itsessä ja ympäristössä uusia puolia ja siten havahtumaan uudelle. Kesän seminaari ajoittuu kohtaan, jossa lomakauden myötä avautuu mahdollisuus kuunnella itseä ja herkistyä uusille merkityksille niin itsestä kuin elämän ympäristöstä.

Osanottajat

Seminaari on avoin kaikille unista ja yhteisöllisyydestä kiinnostuneille. Ammatillisesti seminaarista hyötyvät henkilöt, joiden työhön liittyy yksilöiden tai yhteisöjen merkitysmaailmojen huomioiminen ja ”pinnan alla olevan” dynamiikan tunnistaminen tai muu pyrkimys uudenlaisten lähestymistapojen löytämiseen.

Osanottajilta odotetaan aitoa henkilökohtaista osallistumisen motivaatiota. Vaikka seminaarissa työskentelyn lähtökohtana ovat osanottajien unet, heidän yksityisyyttään ja intimiteettiään pyritään kunnioittamaan ja suojelemaan. Osallistuja voi halutessaan osallistua seminaariin vain etunimellään, ilman ammatillista tms. ulkoista taustaa. Jokainen osanottaja säätelee itse omaa avoimuuden tasoaan ryhmässä.

 Ohjelma

Aika 1. Päivä 2. Päivä 3. Päivä
7.00-7.45 JM
8.30-10.00 UM UM
10.30-11.30 R R
12.30-14.00 Johdanto YK
14.30-16.00 UM UM
16.30-17.30 JM JM
18.00-19.00 R YK
19.15-20.00 YK

UM = unimatriksi

R    = reflektioryhmä

YK  = yhteiskeskustelu

JM   = Jooga & meditaatio

 

Hinta ja ilmoittautuminen

390 euroa + ALV, jos lasku lähetetään yritykselle tai yhteisölle

320 euroa + ALV, jos lasku lähetetään yksityishenkilölle

280 euroa + ALV, opiskelijat ja eläkeläiset

Hinta ei sisällä majoitusta eikä täysihoitoa, jotka maksetaan erikseen seminaaripaikalle.

Ilmottautuminen 18.6.2016 mennessä. Seminaariin otetaan enintään 15 osallistujaa. Osanottomaksu laskutetaan etukäteen ja on maksettava 20.6.2016 mennessä. Peruutusmaksu ilmoittautumisajan (18.6.2016)  jälkeen 50 %. Finod jäsenalennus 10 % osallistumismaksusta.

Ilmoittautudu seminaariin

Seminaarin konsultit

Seminaarien työskentelyä ohjaavat:

Risto Puutio, organisaatiokonsultti (FINOD), työnohjaaja STOry, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, PsT, MSc (Systemic Leadership & Organization Studies), TRO

Rauno Lehtonen, organisaatiokonsultti (FINOD), työnohjaaja STOry, perhe- ja pariterapeutti (Stt), joogaopettaja.

Molemmilla ohjaajilla on pitkäaikainen kiinnostus unityöskentelyyn ja Social Dreaming menetelmään. Molemmat ovat opiskelijoina Metanoia Instituutin organisaatioanalyytikoiden kouliintumispolulla.

Kuva 1

 

Seminaaripaikka

Koulutuskeskus Sopukka, Sipoo. Osoite Uusi Porvoontie 482, 01120 Västerskog.

Lisätiedot: Risto Puutio, p. 0400-545519 ja Rauno Lehtonen, p. 0500-799079

 

haituva