Tapahtumat

Metanoia-seminaareissa löydät työhösi uusia inspiraatiota ja paneudut johonkin kehittämisen menetelmään. Seminaareissa harjoitetaan kokemusperäistä oppimista ja pyritään tutkimaan aitoja työelämätilanteita moninaisine haasteineen. Seminaarit on tarkoitettu erilaisia työotteita harjoittaville ammattilaisille.

Säännöllisesti toistuvia seminaarejamme ovat:

1. Tavistock-seminaari (toukokuu)
Tavistock seminaarin tavoitteena on antaa osallistujille mahdollisuus kokemuksesta oppimiseen, auttaa osallistujia selkiyttämään ja ymmärtämään organisaatioiden elämän kompleksisuutta, omaa johtajuuttaan ja osuuttaan työyhteisöjen tapahtumissa. Internaattimuotoinen seminaari on rakennettu siten, että organisaation erilaiset ja eri tasoilla vaikuttavat kompleksiset vuorovaikutusilmiöt, sekä tietoiset että tiedostamattomat, voivat tulla tarkastelun piiriin.

2. Social Dreaming -seminaari  (huhtikuu, marraskuu)
Social Dreaming on työmuoto, jossa osallistujaryhmän unia tarkastelemalla haetaan vuoropuhelua henkilökohtaisen ja yhteisöllisen välille. Seminaari tarjoaa turvallisen ympäristön lähestyä unen arvoituksellisuutta, kuulla itseä ja tunnistaa yksilöllisten kokemusten yhteisöllisiä kytkeytymisiä. Kullakin tapahtumalla on jokin yläteema, vuoden 2017 teemana “Unet työnohjauksen inspiraationa”

3. Listening Post -seminaari (tammikuu)
Listening Post (”Kuuntelupaikka”) -seminaari on osa OPUS (Organisation for Promoting Understanding of Society) organisaation koordinoimaa vuosittaista kansainvälistä tapahtumaa, joka järjestetään vuoden alussa samanaikaisesti yli 30 maassa, myös Suomessa. Seminaari on työmuoto, jossa osallistujat jakavat kokemuksia, unia, ajatuksia ajankohtaisista asioista.  Listening Post -seminaarissa pyritään ymmärtämään yhteiskuntaa ja työelämän ilmiöitä yksilön kokemusten kautta.

4. Tilanneherkkyys taitojan työnohjauksessa ja konsultoinnissa -seminaari (toukokuu)
Seminaari perehdyttää osallistujat vuorovaikutustutkimuksen työkaluihin ja niiden hyödyntämiseen oman ammattikäytännön reflektoinnissa ja kehittämisessä. Se avaa näkökulmia joiden kautta vuorovaikutuksen tilanneherkkää luonnetta voi ymmärtää paremmin.

5. Työnohjauksen erilaisia ajankohtaisia ilmiöitä tarkastelevat teemaseminaarit (lokakuu) käsittelevät työnohjaustyön ajakohtaisia ilmiöitä.

6. Identiteetit muuttuvassa työelämässä

Lisäksi järjestämme yksittäisiä seminaareja ja työpajoja mm. organisaatiodramaturgiasta, resilienssistä ja taiteen soveltamisesta organisaatioiden kehittämiseen.

Tulevat tapahtumat

marraskuu 2018

22mar09:0016:00Työterveyshuolto uuden edessäWorkshop työterveyden asiantuntijoille ja ammattihenkilöille, Jyväskylä

joulukuu 2018

07jouallday08Unen ja työn vuoropuhelua, JyväskyläSocial Dreaming -seminaari

helmikuu 2019

04hel13:0017:00Luovuus ja systeemisen organisoitumisen työpaja

maaliskuu 2019

14maa10:0016:00Organisaatio prosessina -konferenssi 14.3.2019, Helsinki

toukokuu 2019

02touallday05Art of Organizing, Pari Center, Italia, 2-5.5.2019

kesäkuu 2019

13kes(kes 13)10:0016(kes 16)15:00Tavistock-seminaari 13.-16.6.2019