Etsi niiden seuraa, jotka etsivät  totuutta  –  karta niitä, jotka ovat sen löytäneet!”

Metanoia Instituutti on uuteen organisaatioajatteluun, yhteisödynamiikkaan sekä työnohjaus- ja konsultaatiotyöhön erikoistunut asiantuntijayhteisö, joka edustaa syventävää ammatillista organisaatiotyötä Suomessa. Metanoia Instituutti luo uutta tietoa ja rakentaa alan verkostoja. Instituutti edustaa ”tutkivaa työotetta” ja haluaa edistää ammatillisuutta ja etiikkaa konsultaatio- ja työnohjauskoulutuksessa sekä muussa kehittämistyössä.

Dynaaminen systeemisyys. Erityisenä tutkimuskohteena  ja osaamisalueena Instituutissa on organisaatioajattelun uusi teoreettinen orientaatio, dynaaminen systeemisyys ja sen menetelmien kehittäminen. Dynaaminen systeemisyys on rakentunut systeemisen ja psykodynaamisen tutkimusotteen integroitumisesta. Tämä on Metanoia Instituutin erikoislaatu ja ainutlaatuisuus. Toiminnan taustalla  teoriaperustan tukena on laaja kansainvälinen asiantuntija- ja yhteistyöverkosto.

Uusi organisaatioajattelu edustaa modernia näkemystä organisaation kokonaisuudesta, johtamisesta ja kehittämisestä. Yksinkertaistavan ja suoraviivaisen otteen sijaan se kiinnittää huomiota yhteisödynamiikaan ja organisaation piilevään ja yllätykselliseen logiikkaan uusimman tutkimustiedon pohjalta.  Keskeisenä käytännön pyrkimyksenä on idealismista vapaan mahdollisen ulottuvuuden, potentiaalisen tilan avoinna pitäminen.

Suomessa Instituutti tarjoaa ammatillisesti korkeatasoisten seminaarien ja koulutusohjelmien avulla mahdollisuuksia  organisaatioajattelun ja käytännöllisen ammattitaidon kehittämiseen. Instituutin julkaisut ovat työalan klassikoita.