Atso Juote

Onnistunut yhteistyö yli ammattirajojen on harvinaista herkkua. Onnistuneesta yhteistyöstä ja sen ehdoista Atso Juote on kirjoittanut mainion tekstin otsikolla  ”Yhteisöllisyys sulattaa häiriot” Osviitan numerossa 2/17.

Mikä sitten tekee yhteistyön tekemisen niin haasteelliseksi: ”Yhteisölliset ja perhekeskeiset ta­voitteet ovat vähitellen korvautuneet yksilö-­ ja ongelmakeskeisellä puheella. Samaan aikaan ammatillinen koulu­tustaso on noussut ja eri ammattien professiot ovat eriytyneet: kokonaisuuksien ymmärtäminen ja hallinta on korvautunut erityisiin kysymyksiin sy­ventyvällä osaamisella.” Näin on pohdiskellut terveystieteen emeritusprofessori Matti Rimpelä vielä julkaisemattomassa käsikirjoituksessaan.

Työpajassa tutkimme toiminnallisten verkostojen syntymisen ehtoja sekä teoreettiselta että käytännölliseltä kannalta: ”Jos ratkaisut löytyvät yhteisöstä, pi­tää kehittää yhteisöllistä näkökykyä.”

Kysymme:

Mikä on rajasysteemi ja miten se syntyy?

Miksi monen toimijan yhteistyön kenttiä pitäisi yläpäätään synnyttää?

Mitä dialogilta vaaditaan moniammatillisessa työssä?

Mitkä tekijät estävät meitä tekemästä täysimääräistä yhteistyötä?

Mitä meille tapahtuu, kun uppoudumme yhteistyöhön?

Osallistujilla on mahdollisuus työstää omaa verkostoyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä.