Kaija Majoinen & Risto Puutio

Suomen kuntakenttä elää suurta toimintakulttuurin murrosta. Hallintokeskeinen toimintakulttuuri on murtumassa ja uusi monimuotoiseen osallisuuteen perustuva kulttuuri on iduillaan. Uusi ajattelun ja toiminnan paradigma on murtautumassa esiin – kunta keksitään uudelleen!

Uuden syntyminen edellyttää rohkeutta avautua kyseenalaistamaan totuttuna pidettyjä toimintamalleja ja (uteliaisuutta) kykyä tunnistaa kansalaisyhteiskunnasta nousevia mahdollisuuksia.

Uuden kynnyksellä oleminen merkitsee siirtymän keskellä elämistä, mihin käynnissä oleva sote- ja maakuntauudistus tuo moninaiset lisähaasteet. Siirtymä tuottaa epävarmuutta, mutta samalla se tarjoaa mahdollisuuksia uusille organisoitumisille ja ketterille kokeiluille.

Workhopissa tarkastellaan toimintakulttuurista siirtymätilaa ja kysytään:

  • Mikä kaikki on muuttumassa?
  • Millaista toimijuutta tarjoutuu näkyville?
  • Mikä kannustaa toteuttamaan kulttuurimuutosta?

Workshopin ohjaajat:

Kaija Majoinen (HT) on kunnallispolitiikan dosentti, kuntien ja yhteisöjen kehittäjäkumppani ja sparraaja. Hän on toiminut tutkimus- ja kehitysjohtajana Kuntaliitossa. Hän on kiinnostunut monimuotoisesta osallisuudesta ja ihmislähtöisestä hallinnon kehittämisestä.

Risto Puutio (PsT) on organisaatioanalyytikko ja työnohjaaja. Hän toimii Metanoia Instituutin toimitusjohtajana. Työssään Risto saa silminnäkijä-havaintoja uudenlaisten organisaatioiden muotoutumista. Hän on kiinnostunut jännitteistä, joiden äärellä organisaatiot kamppailevat ja joiden myötä uudistuminen tapahtuu.