Atso Juote & Jaana Laukkarinen

Työpajassa työstämme ja jäsennämme esimiehen asemaa konflikteissa. Hahmottelemme myös ryhmien ja yhteisöjen dynamiikkaa jännitteiden ja ristiriitojen tuottajana. Samalla tutkimme esimiehen mahdollisuuksia toimia työyhteisössä konfliktin käsittelijänä /sovittelijana silloin, kun hän itse ei ole konfliktin osapuoli.

Työpajan kysymyksiä:

  • Mitä esimiehelle tapahtuu työyhteisön konfliktissa?
  • Mitä esimies joutuu kantamaan?
  • Minkä odotusten kohteeksi hän joutuu?
  • Kuinka säilyttää neutraliteetti ja kontakti eri osapuoliin?
  • Mitä konflikti tuottaa työyhteisöön/ryhmään? Mitä jäsenten välillä tapahtuu?
  • Onko työyhteisössä / ryhmässä olemassa vain kahden välisiä konflikteja?
  • Millä tavalla valta, pelko ja kilpailu ovat konfliktin rakennusaineina?

Jaana Laukkarinen DI, Organisaatiokonsultti, Cert.TIHR (P3C), Practitioner Certificate in Consulting and Change, The Tavistock Institute, työnohjaaja (STOry)

johtajan-valta-ja-pelkoJaana on työskennellyt kokopäivätoimisesti konsulttina ja työyhteisön kehittäjänä vuodesta 2006. Sitä ennen hänellä on pitkä kokemus liikeelämän kansainvälisistä johtotehtävistä. Viimeisten vuosien aikana hän on toiminut lukuisien johtoryhmien kehittäjänä ja valmentajana, esimiesten henkilökohtaisena coachina ja kouluttajana, kymmenien työyhteisöjen kehittäjänä ja monissa työyhteisön ongelmatilanteiden konsultaatioissa. Jaanan kirja ”Johtajan valta ja pelko” (2015) pureutuu johtajan vallan ja pelon problematiikkaan.

 

Atso Juote KM, organisaatioanalyytikko (kand) organisaatiokonsultti (FINOD), työnohjaaja (STOry), tutkija

Atso on toiminut konsulttina ja työnohjaajan vuodesta 1999. Sinä aikana hän on toteuttanut lukuisia järjestöjen ja julkisen hallinnon, arviointeja, kehittämishankkeita, johdon valmennuksia ja työryhmien työnohjauksia. Häntä kiinnostaa johtamisen, työyhteisöjen, työprosessien ja organisoitumisen kehittäminen. Atso on työskennellyt mm. oppilaitosten, nuorisotyön, aikuissosiaalityön, lastensuojelun, päihdehuollon, mielenterveyspalveluiden ja vanhuspalveluiden parissa. Mukaan mahtuu myös liiketoiminnan kehittämistä.