Organisaatioanalyytikko (kand), työnohjaaja STOry/FINOD, organisaatiokonsultti, TRO, LitM.

Marianne toimii työnohjaajana ja konsulttina organisaatioiden kehittämistyössä vuodesta 2002. Vuosien varrella hän on toteuttanut lukuisia kehittämishankkeita, koulutuksia, johdon ja esimiesten valmennuksia sekä erimuotoisia työnohjauksia. Kokemusta on runsaasti kertynyt mm. yliopistojen, erityyppisten yritysten ja oppilaitosten, järjestöjen avustustyön sekä terveys- ja sosiaalityön kehittämisen parissa.

Nykyisessä työssä Marianne on keskittynyt (1) johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen, (2) työn uudistamiseen ja (3) työyhteisöjen vuorovaikutuksen parantamiseen.

Hän antaa työnohjausta organisaatioiden johdolle ja esimiehille sekä kehittämistyön ammattilaisille ja työnohjaajille (toto).

Marianne on teoreettisesti erikoistunut kompleksisten systeemien dynamiikkaan ja tutkivaan työotteeseen. Työ jäsentyy seuraavien teemojen kautta:

  • Organisaatioanalyyttisen orientaation (OA) kehittäminen ja käyttäminen työnohjauksessa.
  • Kokemukset, kokemuksiin sisältyvät merkitykset sekä niiden pohjalta syntyvä ihmistenvälinen vuorovaikutus ja yhteisymmärrys.
  • Työyhteisön jännitteet ja ristiriidat sekä niiden dynamiikkaa työyhteisöissä

Metanoia Instituutissa Marianne toimii kehitysjohtajana. Hänen vastuulla on työnohjaajien jatkokoulutuksen järjestäminen sekä vuosittaisten organisaatiodynamiikan ja konsultaatiotyön konferenssin ja Global Listening Post –kansainvälisen tutkimusprojektin toteuttaminen. Tavistock seminaarissa Marianne toimii konsulttina.

Jäsenyydet erilaisissa yhdistyksissä:

  • Organisaatiodynamiikka FINOD ry
  • Kokemuksen Tutkimuksen Instituutti (KTI ry) perustajajäsen
  • Suomen työnohjaajat ry /STOry
  • Suomen Sovittelufoorumi /SSF

Yhteystiedot

Puhelin: 044 2986 977
marianne.tensing@metanoiainstituutti.fi