Tule opiskelemaan organisaatioanalyyttista orientaatiota työnohjaustyössä!

Opit tuntemaan organisaatioiden (sosiaalisten systeemien) systeemisyyttä ja kompleksisuusajattelua ihmisen mielen dynamiikkaa unohtamatta.

Ohjelman hyödyt 

 • Opit tuntemaan organisaatioiden dynamiikkaa, systeemisyyttä ja kompleksisuutta sekä organisaatioanalyyttista orientaatiota työnohjaustyössä.
 • Saat uusia menetelmiä työnohjaustyöhön.
 • Uudistat työotettasi ja syvennät ammatillista identiteettiäsi työnohjaajana.
 • Verkostoidut Metanoiassa ja FINOD:ssa toimivien työnohjauksen ja konsultaatiotyön ammattilaisten kanssa.
 • Ohjelman suoritettuasi saat oikeuden käyttää nimikettä työnohjaaja OA (organisaatioanalyyttinen orientaatio).

Tässä työnohjaajien jatkokoulutuksessa opiskelet juuri sitä, mistä olet kiinnostunut.

Lue, miten metanoialaiset pohtivat kysymystä ”Miksi työnohjaajan kannattaa opiskella työnohjauksen metateoriaa: systeemisyyttä, kompleksisuutta ja organisaatiodynamiikkaa?

Myös Atso Juotteen teksti ”Itsensä kehittäminen haastaa työnohjaajaa avaa Metanoian pitkien koulutusohjelmien antia.


Ohjelman rakenne ja työskentelymuodot

Ohjelma on 2-3 vuotta kestävä prosessi, joka yhdistää erilaisia opiskelutapahtumia: teoriaopiskelua, kokemuksellisia ryhmätapahtumia, seminaareja, konferensseja, insight-työskentelyä, yhteiskeskusteluja sekä asiakastilanteiden käsittelyä tutkivalla ja organisaatioanalyyttisellä työotteella. Opiskellaan

 1. Koulutuspienryhmässä
 2. Teoriaseminaarissa
 3. Metanoia muissa erityis-seminaareissa ja konferensseissa
 4. Itsenäisesti kirjallisuuden parissa ja REAL – verkkoympäristössä sekä sosiaalisessa mediassa.

Koulutuspienryhmä

Ohjelmassa opiskellaan koulutustyönohjaajien ohjaamassa 4-5 henkilön pienryhmässä käymällä läpi kunkin osallistujan asiakastilanteita, sisältöjä ja kokemuksia. Koulutuspienryhmissä opiskellaan myös teoriaa ja sovelletaan tietoa ohjaustyöhön. Ryhmä kokoontuu kahden vuoden aikana kerran kuukaudessa kesiä lukuunottamatta, yhteensä 18 kertaa.

Työnohjauksen teoriaseminaarit (5 jaksoa)
Teoriaseminaarin jaksot muodostavat erillisen kokonaisuuden, jossa syvennytään työnohjauksen tieteelliseen/filosofiseen ja tutkimukselliseen perustaan sekä organisaatioanalyyttisen orientaation keskeisiin käsitteisiin.

Kouluttajina toimivat: (1) Leila Keski-Luopa YTM, psykologi, psykoanalyytikko, ryhmäpsykoanalyytikko ja organisaatiokonsultti FINOD ja Marianne Tensing organisaatioanalyytikko (kand), työnohjaaja STOry/FINOD, organisaatiokonsultti FINOD, TRO, LitM. Koulutus pidetään Korpaanmäetie 36 tiloissa Helsingissä.

Metanoia muut seminaarit ja konferenssit

Voit osallistua oman aikataulusi ja mielenkiintosi mukaan Metanoia erilaisiin kotimaisiin tai kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin.

Itsenäinen opiskelu

Itsenäinen opiskelu sisältää prosessikirjoittamista, kirjallisuuden lukemista ja lopputyön itseä kiinnostavasta aiheesta.

Koko ohjelman opiskelusuoritus hyväksytään kun vähintään 45 opintopisteen kokonaisuus on täyttynyt. Ohjelma suositellaan suoritettavaksi 2-3 vuoden aikana.

Työsketelytavoista, osallistujien ja ohjaajien kontribuutiosta:

 • Sinä osallistujana toimit työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Haluat lisää ymmärrystä, uusia näkökulmia ja uusia metodeja oman ammatillisen työotteesi rikastuttamiseksi.
 • Me ohjaajat olemme kokeneita työnohjaajia sekä organisaatiokonsultteja ja -analyytikkoja. Olemme tehneet vuosia alan tutkimus- ja käytännön työtä ja työskennelleet useissa erilaisissa organisaatioissa muutosinterventioiden toteuttajina.
 • Luomme ryhmänä opiskelutilan, jossa ajattelu, organisaatioanalyyttinen työote ja oivaltaminen voivat kehittyä ja syventyä. Keskinäisessä dialogissamme, annamme käsitteellistä hahmoa organisaatioilmiöille.

Jatko-opintoryhmien ajankohdat ja paikat

HELSINGISSÄ

Marianne Tensing (puh.0442986977): uusi ryhmä aloittaa syksyllä 2017 ( pe 29.9.,  pe 10.11.) Ryhmässä on vielä 1-2 paikka vapaana. Ole yhteydessä, saat lisätietoa.

LAHDESSA

Leila Keski-Luopa: uusi ryhmä on alkamassa (ryhmässä 1-2 paikka vapaana) Ota yhteyttää Leilaan ja tutki ryhmän alkamisen tilannetta/päivämääriä tarkemmin. puh. 050 532 4715

JYVÄSKYLÄSSÄ

Risto Puutio: uusi ryhmä aloittaa syksyllä 2017

OULUSSA

Marianne Tensinguusi ryhmä suunnitellaan aloitettavaksi keväällä 2018


Investointi

1. Koulutuspienryhmän opinnot (27 op)

 • aika 18 x 4h ( ryhmässä työskennellään 2 vuotta)
 • hinta 3 528€ + alv.

2. Työnohjauksen teoriaseminaari (10 op)

 • aika 5 x 5h
 • hinta 875€ + alv

3. Metanoia muiden seminaarien ja konferenssien hinnat vaihtelevat. Laskutus useissa erissä.

4. Itsenäinen opiskelu ja praxis-työ, johon saat ohjausta ja keskustelutukea.


Ilmoittautuminen

Ohjelmaan voi ilmoittautua mukaan tällä lomakkeella. Ilmoittautumisen jälkeen koulutusohjelman vetäjä ottaa sinuun yhteyttä käydäkseen pienimuotoisen puhelinkeskustelun kanssasi.


Lisätietoja

Marianne Tensing toimii ohjelman vetäjänä: puh.044 2986 977  marianne.tensing@metanoia.fi

Ole yhteydessä, tutki tilannetta, laita viestiä, soita ja kysele lisää.

jk_banneri_matala