”MISSÄ MENNÄÄN? MITEN ME SUOMALAISET VOIMME – yksilön kokemus yhteiskunnan kuvana?”

Lataa esite (PDF)

SEMINAARIN TAUSTA

Listening Post (”Kuuntelupaikka”) -seminaari on osa OPUS (Organisation for Promoting Understanding of Society) organisaation koordinoimaa vuosittain toistuvaa kansainvälistä tapahtumaa, joka järjestetään vuoden 2014 alussa samanaikaisesti yli 30 maassa eri puolilla maailmaa.

Seminaari perustuu koeteltuun oletukseen, että keskittyneen keskinäisen kuunteluun avulla ja yksilöllisten kokemusten pohjalta voidaan tavoittaa suuremman sosiaalisen järjestelmän (yhteisön) ajankohtaisia piileviä tekijöitä ja virtauksia.  Listening Post -seminaarissa pyritään ymmärtämään yhteiskuntaa ja työelämän ilmiöitä yksilön kokemusten kautta.

Listening Post pyrkii siihen, että osanottajat sekä kansalaisina että työelämän toimijoina voisivat kehittää tietoisuuttaan kokemuksistaan ja mielessä kantamistaan kuormista sekä tietoisuutta siitä, mitä ne viestivät ajankohtaisista yhteiskunnallisista prosesseista. Tarkoitus on kuunnella yksilöllisiä kokemuksia, tuntemuksia ja ajatuksia sekä pukea niitä sanoiksi. Myös unet, fantasiat ja erilaiset assosiaatiot kuullusta ovat tärkeitä ymmärryksen välittäjiä liikkeellä olevista aikamme syvemmistä virtauksista.

Seminaarien työskentelyn tuloksista laaditaan raportti, jossa pyritään kohti ylikansallisten psykososiaalisten ilmiöiden ja inhimillisten prosessien tunnistamista. Raportti julkaistaan parin kuukauden sisällä seminaarista osoitteessa www.opus.org.uk, josta osoitteesta myös aiempien vuosien raportit löytyvät.

Seminaari on käytännöllinen ja ainutlaatuisen tehokas menetelmä kuunnella sekä omien että kanssaihmisten kokemuksien yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Se auttaa hahmottamaan yhteiskuntamme muuttumista. Seminaari on avoin kaikille, jotka haluavat ymmärtää mitä itsessä ja ympärillämme tässä ajassa tapahtuu.

Seminaarin järjestäjät eivät tavoittele tapahtumalla taloudellista voittoa.

 

LISTENING POST – PROSESSI JA AIKATAULU

11.30 –  12.30 Lounas

12.30 –  12.45 Johdanto

Johdannossa käydään läpi työskentelyn perusidea ja menetelmä sekä seminaariin liittyvät käytännön järjestelyt.

12.45 – 14.15 Ajankohtaisten kokemusten jakaminen

Tässä osiossa kerrotaan ja jaetaan omia henkilökohtaisia kokemuksia sekä työelämään ja Suomeen liittyviä huolenaiheita. Tarkoitus on sanottaa, muutoin ilmaista ja kuunnella oman kehon tuntemuksia, huomata läsnäolijoiden kokemuksia, ajatuksia ja oloja, jakaa unia ja assosiatiivisesti syntyviä mielikuvia ajan merkeistä.

14.15 – 14.45 Keskeisten teemojen etsiminen

Esiintuotuja kokemuksia tarkastellaan yhdessä pyrkien tunnistamaan kerrotun aineiston keskeiset teemat, mistä oikeastaan puhuttiin.

14.45 – 16.15 Analyysi ja hypoteesien rakentaminen

Yhdistelemällä ja assosioimalla ennakkoluulottomasti, epätavanomaisestikin, kaikkea tähän asti kertynyttä pyritään kiteyttämään oletuksia, ”hypoteeseja”, jotka voisivat tehdä ymmärrettäväksi, miksi nämä ilmiöt esiintyvät juuri nyt ja miksi ne heijastuvat ihmisten kokemuksiin juuri tällä tavalla.

16.15 – 16.30 Päätösjakso

Päätösjaksossa voidaan palata yhteisesti tärkeiksi koettuihin teemoihin ja kokemuksiin ja jäsentää niitä edelleen.

Raportointi

Konsultit kokoavat seminaarin tuottamat hypoteesit ja toimittavat näin syntyneen Suomen raportin OPUS Global Listening Post Report´ssa julkaistavaksi. Osallistujat voivat kiinnostuksensa mukaan auttaa konsultteja tässä työssä.

SEMINAARIN JOHTO JA KONSULTIT

Seminaarin convenor

Maija-Leena Setälä, yht.lis,organisaatiopsykologi, organisaatiokonsultti FINOD, OPUS National Representative Finland, IL Nodo partner.

Konsultit

Leila Keski-Luopa psykoanalyytikko (IFPS), koulutuspsykoanalyytikko (Therapeia-säätiö), koulutusryhmäpsykoanalyytikko (Suomen ryhmäpsykoterapia ry), organisaatiokonsultti FINOD

Timo Totro TT, Organisaatioanalyytikko FINOD

Pekka Tokola, Psykologi, organisaatiokonsultti FINOD

Seminaarin Senior Adviser Harri Hyyppä organisaatiokonsultti AOC, organisaatioanalyytikko FINOD,koulutusryhmäpsykoanalyytikko (Suomen Ryhmäpsykoterapia ry)

Suomen seminaarin järjestävät yhteistyössä Metanoia Instituutti ja Organisaatiodynamiikka FINOD ry.

Katso aikaisempien vuosien raportit Arkisto-sivulta

0 kommenttia

Kirjoita kommentti

Haluatko liittyä keskusteluun?
Kommentoi vapaasti!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *