MISSÄ MENNÄÄN? MITEN ME VOIMME? Maailma, Suomi ja minä vuoden 2017 alkaessa – yhteiskunnan kuva yksilön kokemuksena

Värejä

banneri_laura

PAIKKA: Helsingin keskusta, Bulevardi 6A 14, Humapin tilat
AIKA: perjantai 13.1. klo 12.00-16

Ilmoittaudu seminaariin

Listening Post Finland on osa OPUS (Organisation for Promoting Understanding of Society) organisaation koordinoimaa vuosittain toistuvaa kansainvälistä tapahtumaa, joka tutkii yhteiskunnallisen tilanteen ja ihmisten kokemusten välistä yhteyttä. Seminaareja järjestetään vuoden 2017 alussa samanaikaisesti useissa eri maissa.

Seminaari perustuu oletukseen, että keskittyneen kuunteluun avulla ja yksilöllisten kokemusten pohjalta voidaan tavoittaa suuremman sosiaalisen järjestelmän ajankohtaisia ilmiöitä. Listening Post -seminaarissa pyritään ymmärtämään yhteiskuntaa ja työelämässä meneillä olevaa yksilön kokemusten kautta.

Seminaari on käytännöllinen ja ainutlaatuisen tehokas menetelmä kuunnella sekä omien että kanssaihmisten kokemuksien yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Se auttaa hahmottamaan sekä nykyhetkeä että yhteiskuntamme ja maailman muuttumista. Seminaari on avoin kaikille, jotka haluavat ymmärtää mitä itsessä ja ympärillämme tässä ajassa tapahtuu.

Tapahtumaan osallistuvien maiden seminaarien työskentelyn tuloksista laaditaan yhteinen raportti, jossa pyritään kohti ylikansallisten psykososiaalisten ilmiöiden ja inhimillisten prosessien tunnistamista.

Convener/konsultit kokoavat seminaarin teemoista ja hypoteeseista raportin, joka julkaistaan Psykoterapia-lehdessä. Raportin englanninkielinen versio lähetetään OPUS Global Listening Post projektille, joka kokoa kaikki kansalliset raportit Global Listening Post Reportissa julkaistavaksi. Ylikansallisten psykososiaalisten ilmiöiden ja inhimillisten prosessien tunnistamisestä kertova raportti julkaistaan keväällä 2017 osoitteessa www.opus.org.uk. Tästä soitteesta löytyvät myös aiempien vuosien raportit.

Seminaarin hinta 80€ + 24% alv

Tiedustelut: marianne.tensing@metanoia.fi

LISTENING POST – PROSESSI

12.00 Aloitus

12.15 Ajankohtaisten kokemusten jakaminen

13.45 Tauko

14.15 Keskeisten teemojen etsiminen

15.00 Analyysi ja hypoteesien rakentaminen

16.00 Seminaarin päätös

SEMINAARIN CONVENER JA KONSULTIT

Convener

Maija-Leena Setälä, yht.lis., organisaatiopsykologi, organisaatiokonsultti FINOD, OPUS National Convener in Finland.

Konsultit

Marianne Tensing, organisaatioanalyytikko (kand.), työnohjaaja STOry/FINOD, OPUS National Convener in Estonia.

Timo Totro, TT, HuK, koulutustyönohjaaja, työnohjaaja FINOD/STOry, organisaatiokonsultti FINOD, seniorikonsultti, organisaatioanalyytikko FINOD.

[wpsocialite]

Listening Post -seminaarista kirjoitettu:

Setälä, M-L, Keski-Luopa, Tokola, P., Totro, T.: Listening Post 2014. Psykoterapia 1/2014

Tensing, M (2014) Listening Post -seminaari – hetkiä systeemien kytkeytymisistä. Teoksessa Totro,T., Tensing, M., Setälä, M-L., Askel, askel harha-askel – työnohjaajana ja konsulttina systeemien viidakossa. Metanoia Instituutti. 202-2013.

Setälä, M-L, Keski-Luopa, L, Klemelä, E., Puutio, R., Tensing, M.: Listening Post 2013 -seminaarin raportti. Psykoterapia 1/2013

Keski-Luopa, L., Klemelä, E., Setälä M-L, Tensing, M.:Listening Post 2012 – Yksilön kokemus yhteiskunnan kuvana. Seminaarin raportti. Psykoterapia 1/2012

Keski-Luopa,L., Klemelä, E., Setälä, M-L, Tensing M.. Listening Post 2011 seminaarin raportti. Psykoterapia 1/2011

Tensing, M. (2011) Listening Post – heikkojen signaalien kuuntelunpaikka. Osviitta 1/2011