MAAILMA, SUOMI ja MINÄ vuoden 2019 alkaessa – yhteiskunnan kuva yksilön kokemuksena. Missä mennään? Miten voimme?

Värejä

PAIKKA: Tieteiden talo, Helsinki. 
AIKA: perjantai 11.1. 2019 klo 12.00-16.30

Ilmoittaudu seminaariin

Listening Post Finland on osa OPUS (Organisation for Promoting Understanding of Society) organisaation koordinoimaa vuosittain toistuvaa kansainvälistä tapahtumaa, joka tutkii yhteiskunnallisen tilanteen heijastuksia ihmisten kokemuksiin. Seminaareja järjestetään vuoden 2019 alussa samanaikaisesti useissa eri maissa.

Seminaari idea perustuu oletukseen, että keskittyneen kuunteluun avulla ja yksilöllisten kokemusten pohjalta voimme tavoittaa suuremman sosiaalisen järjestelmän ajankohtaisia ilmiöitä. Listening Post -seminaarissa pyrimme ymmärtämään itseämme ja yhteiskunnassa meneillä olevia ilmiöitä omien ja kanssaihmisten kokemusten kautta.

Seminaari on käytännöllinen ja ainutlaatuinen menetelmä kuunnella ja ihmetellä meneillä olevia ajan ilmiöitä, kokemuksia, ajatuksia, mielikuvia ja assosiaatioita. Millaisia oloja ja tunnelmia kannamme itsessämme, mitä siitä ajattelemme, mitä havaintoja nykyhetkestä teemme – niitä on hyvää yhdessä pohtia. Yhteinen kuuntelu tapahtuma tuo lisää ymmärrystä, laajentaa näkökulmia ja avaa uusia suuntia nähdä  kokemuksien yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Se auttaa hahmottamaan sekä nykyhetkeä että yhteiskuntamme ja maailman muuttumista. Seminaari on avoin kaikille, jotka haluavat paremmin ymmärtää mitä itsessämme ja ympärillämme tapahtuu, millaisten voimien kierteessä olemme.

Tapahtumaan osallistuvien maiden seminaarien työskentelyn tuloksista laaditaan yhteinen raportti, jossa pyritään kohti ylikansallisten psykososiaalisten ilmiöiden ja inhimillisten prosessien tunnistamista.

Tapahtuman konsultit kokoavat seminaarin aineistosta raportin, joka julkaistaan. Ylikansallisten psykososiaalisten ilmiöiden ja inhimillisten prosessien tunnistamisestä kertova raportti julkaistaan keväällä 2019 OPUS sivuilla www.opus.org.uk. Tästä soitteesta löytyvät myös aiempien vuosien raportit.

Seminaarin hinta 65€ + 24% alv

Tiedustelut: marianne.tensing@metanoia.fi

LISTENING POST – PROSESSI

12.00 Aloitus

12.15 Ajankohtaisten kokemusten jakaminen

13.45 Tauko

14.15 Keskeisten teemojen etsiminen

15.00 Analyysi ja hypoteesien rakentaminen

16.30 – 16:45 Seminaarin päätös

SEMINAARIN KONSULTIT

Marianne Tensing, organisaatioanalyytikko (kand.), työnohjaaja STOry/FINOD, OPUS National Convener in Estonia.

Timo Totro, TT, HuK, koulutustyönohjaaja, työnohjaaja FINOD/STOry, organisaatiokonsultti FINOD, seniorikonsultti, organisaatioanalyytikko FINOD.

Listening Post -seminaarista kirjoitettu:

Tensing, M (2014) Listening Post -seminaari – hetkiä systeemien kytkeytymisistä. Teoksessa Totro,T., Tensing, M., Setälä, M-L., Askel, askel harha-askel – työnohjaajana ja konsulttina systeemien viidakossa. Metanoia Instituutti. 202-213.

Setälä, M-L, Keski-Luopa, Tokola, P., Totro, T.: Listening Post 2014. Psykoterapia 1/2014

Setälä, M-L, Keski-Luopa, L, Klemelä, E., Puutio, R., Tensing, M.: Listening Post 2013 -seminaarin raportti. Psykoterapia 1/2013

Keski-Luopa, L., Klemelä, E., Setälä M-L, Tensing, M.:Listening Post 2012 – Yksilön kokemus yhteiskunnan kuvana. Seminaarin raportti. Psykoterapia 1/2012

Keski-Luopa,L., Klemelä, E., Setälä, M-L, Tensing M.. Listening Post 2011 seminaarin raportti. Psykoterapia 1/2011

Tensing, M. (2011) Listening Post – heikkojen signaalien kuuntelunpaikka. Osviitta 1/2011